Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 696   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 107   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štatistika - Korelačná a regresná analýza v príkladoch
98,3%
2,7 181x
Fyzikálna chémia - Riešené príklady I.
98,0%
1,5 297x
Analytická chémia - riešené príklady
97,8%
3,1 347x
Smaltovaná kúpeľňová vaňa
96,2%
0,8 1x
Fyzikálna chémia Riešené príklady II.
94,5%
2,1 336x
Chemia I - Stechiometricke vypocty
94,2%
1,0 46x
Numerická matematika - zadanie
92,2%
0,2 107x
Analýza nakladania s OEEZ vo Veľkej Británii
90,4%
7,1 1x
Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie
89,7%
0,2 8x
Difúzne procesy pri difúznom zváraní a spájkovaní
89,2%
3,4 11x
Integrované manažérske systémy - skriptá
88,2%
1,2 301x
Chémia I - Skriptá, cvičenia
86,6%
0,6 11x
Zlievanie
85,7%
0,2 10x
Chemické zbrane z pohľadu toxikológie - účinky, riziká
85,1%
0,1 9x
Príklady, úlohy a laboratórne cvičenia z klasickej analytickej chémie
84,4%
33,0 126x
Chémia - Rovnovážna konštanta príklady
83,8%
1,1 552x
Fyzikálna chémia - vypracované otázky
83,4%
2,9 34x
Využitie biomasy na slovensku - seminárna práca
83,3%
0,1 4x
Prehľad chemických analýz spracovania elektronického odpadu
83,1%
0,1 3x
Otryskávanie oceľových plechov
82,9%
0,1 1x
Technologické využitie kolónovej výmennej chromatografie pri zmäkčovaní vody. Stanovenie tvrdosti vody
82,5%
0,1 9x
Bezpečnosť technických zariadení
82,3%
0,2 23x
Peletizácia a aglomerácia
82,2%
8,6 8x
Základy hutníckych technológií - skriptá
82,2%
3,3 23x
Analýza vplyvu výroby oceľových a liatinových odliatkov na životné prostredie
82,0%
0,1 24x
Zváranie
81,9%
0,2 3x
Minerály, horniny, suroviny
81,7%
9,8 5x
Analytická chémia - skriptá
81,4%
2,0 170x
Chyby odliatkov liatých do kovovej formy pod tlakom
81,3%
0,4 4x
Návody na laboratórne cvičenia z fyziky
81,3%
19,7 6x
Odsírenie vo vysokej peci
81,3%
0,8 1x
Príprava kyseliny chlorovodíkovej pomocou kolónovej iónovo výmennej chromatografie
80,6%
0,1 10x
Chemické zbrane z pohľadu toxikológie - účinky, riziká
80,6%
2,4 10x
Fyzikálna chémia - materiál
80,3%
15,7 15x
Separácia kovov resp. ich zlúčenín z roztokov ich solí
80,3%
0,1 5x
Spektrofotometrické stanovenie niklu po extrakčnom oddelení medi
80,0%
0,1 6x
Konverzačné témy z anglického jazyka PhD. štúdia
80,0%
0,1 3x
Tepelné spracovanie ocelí
79,9%
0,1 99x
Laboratórne cvičenie - Acidobázická (neutralizačná) titrácia
79,2%
0,1 28x
História baníctva v Španej Doline, ťažba a spracovanie medi
79,0%
0,1 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: