Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie

«»
Prípona
.pdf
Typ
výpočet
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41800
Posledná úprava
18.05.2013
Zobrazené
2 960 x
Autor:
marianne.dori
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Riešené príklady, ktoré môžu pomôcť pri štúdiu danej problematiky.
- Termochémia
- Aplikácia prvej vety termodynamickej na jednoduché sústavy
- Druhý zákon termodynamiky - entropia

Všeobecné údaje a základné konštanty
Matematické vzťahy
Stavová rovnica ideálneho plynu

Termochémia
Vypočítajte zmenu štandardnej entalpie reakcie
Vypočítajte zmenu štandardnej entalpie podľa reakcie:
V súvislosti s výrobou zinku vypočítajte zmeny štandardných entalpií pri teplote 298 K týchto reakcií
Pre chemickú reakciu 4 Ag(s)+O2( g )=2Ag2O( s) vypočítajte:
a) zmenu štandardnej entalpie pri teplote 400 K;
b) rovnicu závislosti zmeny štandardnej entalpie od teploty, ktorá platí v intervale teplôt
Pre chemickú reakciu 4 Ag(s)+O2( g )=2Ag2O( s) vypočítajte:
a) zmenu štandardnej entalpie pri teplote 400 K;
b) rovnicu závislosti zmeny štandardnej entalpie od teploty, ktorá platí v intervale teplôt
Vypočítajte množstvo tepla, ktoré je potrebné na výrobu 50 kg hliníka reakciou
Vypočítajte zmenu štandardnej entalpie redukcie oxidu kobaltnatého uhlíkom pri teplote 1000 K, ak redukcia prebieha podľa reakcie
Pre reakciu Al2O3( s)+3 C(s, grafit )=2Al( s)+3 CO( g) odvoďte rovnicu závislosti zmeny štandardnej entalpie od teploty, ktorá platí v teplotnom intervale 〈298 ; 933 K

Aplikácia prvej vety termodynamickej na jednoduché sústavy
Vypočítajte spotrebu tepla, potrebného na ohrev 1 kg medi z teploty 25˚C na teplotu 1 000˚C. Potrebné termodynamické údaje vyhľadajte v tabuľkách, resp. v prílohe zbierky úloh.

Druhý zákon termodynamiky - entropia
Vypočítajte zmenu entropie pri zahrievaní 5 mólov stavovo ideálneho vodíka pri konštantnom tlaku z teploty 25 ˚C na 1500 ˚C. Závislosť izobarickej mólovej tepelnej kapacity od teploty udáva rovnica
Vypočítajte zmenu štandardnej entropie chemickej reakcie 2Cu2O( s)=4Cu( s)+O2( g ) pri teplote 298 K na 1 mól Cu.
Na základe údajov v tabuľkových prílohách vypočítajte pre chemickú reakciu ...
a) zmenu štandardnej entropie pri teplote 298 K;
b) zmenu štandardnej entropie pri teplote 900 K;
c) odvoďte závislosť zmeny štandardnej entropie od teploty.

Kľúčové slová:

fyzikálna chémia

riešené príklady a úlohy

entalpia

entropia

Kirchhoffov zákon

prvá veta termodynamickáObsah:
 • Termochémia 3
  3. Úlohy 3
  Aplikácia prvej vety termodynamickej na jednoduché sústavy 11
  2. Úlohy 11
  Druhý zákon termodynamiky - entropia 12
  4. Úlohy 12

Zdroje:
 • Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie pre študentov HF / Emília Sminčáková.
 • Cvičenia z fyzikálnej chémie pre poslucháčov bakalárskeho štúdia / Emília Sminčáková, Ľ
 • Fyzikálna chémia. / Peter W. Atkins
 • Fyzikálna chémia : (chemická termodynamika a kinetika) / Žofia Rybárová, Ľudmila Komorová
 • Fyzikálna chémia I : (chemická termodynamika) / Žofia Rybárová.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko