Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 675   |   Strana 1 / 67


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 3x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 51x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 32x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 30x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 0x
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 1x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 1x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 9x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 3x
Vývoj ekonomiky štátneho fondu rozvoja bývania v rokoch 2001 - 2004
99,8%
0,2 3x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 3x
Komparatívna analýza Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poľnohospodárstva
99,5%
1,2 1x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 1x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 5x
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2%
2,7 15x
Formálne špecifikácie úloh pre programovanie
99,1%
0,3 0x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 2x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 34x
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 29x
Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia
98,9%
0,7 5x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 2x
Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)
98,8%
0,3 25x
Pneumatické systémy v strojárenskej výrobe
98,8%
1,7 0x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6%
0,8 6x
Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie
98,6%
1,5 1x
Alternatívne zdroje financovania podniku
98,5%
0,3 30x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 24x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: