Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 808   |   Strana 1 / 71


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov Európskej únie
100,0%
0,3 22x
Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)
100,0%
1,3 26x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Krízový manažment - 30 okruhov otázok pre 2.ročník Mgr.
100,0%
0,5 35x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 34x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
RÓMSKY JAZYK RÓMSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RÓMSKY SLOVNÍK PRE UČITEĽOV RÓMSKYCH ŽIAKOV A DEFINÍCIA RÓMSKEHO JAZYKA, JEHO HISTÓRIA
100,0%
1,2 12x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Analogová technika - počítačová cvičení (MICROCAP, PSPICE, SNAP)
100,0%
2,2 1x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 15x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Potravinársky priemysel - história, ekonomický vývoj, štruktúra odvetvia...
100,0%
0,5 0x
Regionálna ekonómia a rozvoj - Audit zdrojov obce Ťahanovce
100,0%
2,1 17x
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0%
1,8 18x
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 217x
Bezpečnosť čipových kariet (Špecifikácia), Bezpečnosť počítačových systémov
100,0%
2,4 8x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 39x
Teória riadenia tepelných sústav (Úvod do riadenia procesov)
100,0%
1,1 1x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 41x
Počítačové siete (Prevádzka počítačov v praxi, Architektúra, návrh a realizácia sietí, Úvod do operačných systémov...)
100,0%
2,9 4x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda
100,0%
2,6 0x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 53x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 10x
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 12x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Rakúsky román pre deti a mládež po roku 1945 - diplomová práca v nemeckom jazyku
100,0%
0,5 0x
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu
100,0%
0,5 2x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 34x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 10x
Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu
100,0%
0,3 14x
Systémy manažérstva kvality: Základy a slovník (ISO 9000: 2005), Quality management systems: Fundamentals and vocabulary (ISO 9000: 2005)
100,0%
1,3 59x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 1x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: