Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 696   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 719   |   Strana 1 / 68


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 11x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0%
0,4 1x
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ako catch-all party
100,0%
0,4 6x
Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov Európskej únie
100,0%
0,3 22x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 1x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0%
1,6 3x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 51x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 31x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 6x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 32x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 4x
Vývoj ekonomiky štátneho fondu rozvoja bývania v rokoch 2001 - 2004
99,8%
0,2 3x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 2x
Komparatívna analýza Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poľnohospodárstva
99,5%
1,2 2x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 6x
Servopohony nastavenia parametrov dvojvýstredníkoveho lisu
99,4%
0,5 2x
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2%
2,7 15x
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2%
1,7 23x
Formálne špecifikácie úloh pre programovanie
99,1%
0,3 0x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 4x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 2x
Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia
98,9%
0,7 5x
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9%
1,2 30x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 41x
Pneumatické systémy v strojárenskej výrobe
98,8%
1,7 1x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)
98,8%
0,3 27x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: