Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Bezpečnosť čipových kariet (Špecifikácia), Bezpečnosť počítačových systémov

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
2,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13240
Posledná úprava
09.11.2020
Zobrazené
1 320 x
Autor:
tomop123
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čipová karta (smart card) je každá karta vreckového formátu so zapusteným integrovaným obvodom, ktorý dokáže spracovávať informácie. Pamäťové karty obsahujú len pamäťové komponenty, prípadne zabezpečovaciu logiku. Mikroprocesorové karty obsahujú aj volatilnú pamäť a mikroprocesorovú jednotku. V súčasnosti nachádzajú v spoločnosti široké uplatnenie hlavne v týchto oblastiach:


autentifikácia
-identity držiteľa
-identity dát alebo transakcie
-autority držiteľa vykonať transakciu
-hodnoty uložených alebo prenášaných dát
-legitimity iných čipov alebo zariadení

úložisko dát
-bankové kontá
-kryptografické kľúče

spracovanie dát
-spracovanie transakcií a autorizácia
-komunikácia
-kryptografické spracovanie

Príklad použitia čipovej karty pri elektronickom podpise: Potrebné kľúče sa vygenerujú priamo na čipe pomocou generátora náhodných čísel. Tajný kľúč je teda uložený na karte a nikdy ju neopúšťa. Pri vlastnom použití prúdia dáta na podpis alebo zašifrovanie do karty, ktorá vykoná požadovanú operáciu a z nej vystúpi rovno výsledok.
Keďže čipové karty uchovávajú súkromné a citlivé údaje a ich zneužitie predstavuje vysoké bezpečnostné riziko, je potrebné zaviesť mechanizmy ochrany údajov a narábania s nimi. Tento projekt sa venuje zabezpečeniu rôznych typov čipových kariet. Skúma nebezpečenstvá a hrozby a tiež ochranu pred nimi. V tejto práci bude venovaná pozornosť hlavne bezkontaktným čipovým kartám, použitým šifrovacím technikám a štandardom. Špeciálna pozornosť bude venovaná kartám pri zaručenom elektronickom podpise, požiadavkám na bezpečnosť a implementáciám rôznych výrobcov.
...

Kľúčové slová:

čip

karta

čipová karta

bezpečnosť

identita

dáta

transkacia

banka

konto

bankové konto

kryptografický

kryptografické kľúče

autorizácia

kryptografia

softvér

softwareObsah:
 • 1. Úvod -3-
  2. Technológie zabezpečenia -4-
  2.1. Fyzická bezpečnosť -4-
  2.2. Softvérová bezpečnosť -7-
  2.3. Periférie čipových kariet -8-
  3. Hrozby pre čipové karty -10-
  3.1. Interné/fyzické útoky -10-
  3.2. Logické útoky -13-
  3.3. Postranné útoky -15-
  3.4. Hrozby pre bezkontaktné čipové karty -17-
  4. Štandardy zabezpečenia čipových kariet -19-
  5. Výrobcovia čipových kariet a situácia na Slovensku -22-
  5.1 Čipová karta Siemens HiPath Sicurity Smart (SLE66CX322P) -25-
  6. Záver -26-
  7. Zoznam použitých prameňov -27-

Zdroje: