Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 264   projektov
19 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 255   |   Strana 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 13x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 16x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 39x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 29x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 7x
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0%
10,1 20x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 3x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5%
0,1 29x
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0%
0,3 5x
Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.
98,9%
0,1 5x
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9%
0,3 3x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 10x
Asertivita a asertívna komunikácia
97,5%
0,2 21x
Deskriptívna geometria - cvičenia
97,4%
0,3 12x
Tvorba, respektívne zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia priemyselných podnikov
97,2%
4,6 10x
Obrábacie stroje - Návrh stavebnicového jednoúčelového stroja
97,1%
0,3 28x
Technické prostriedky automatizovaného riadenia - Meteostanica (TPAR)
97,1%
0,5 1x
Psychológia v práci manažéra
96,6%
0,6 22x
Environmentálne inžinierstvo
96,6%
8,6 108x
Mechanizácia a automatizácia
96,6%
6,4 11x
Nezamestnanosť - seminárna práca
96,5%
0,1 13x
Bezpečnosť VTZ zdvíhacieho - pracovné zdvíhacie plošiny
96,2%
0,3 9x
Environmentálne vhodné technológie (terminológia, hodnotenie a označovanie výrobkov, definovanie EST, metódy DICE, EnTA, ESTPA)
96,1%
2,2 5x
Psychológia v práci manažéra - Emočná inteligencia
95,9%
0,1 11x
Environmentálne riziká využívania minerálnych a geotermálnych vôd ako zdroja surovín a energie
95,7%
0,2 1x
Skriptá z Matematiky 1
95,7%
9,7 64x
Elektronický obchod
95,2%
0,4 83x
Seminárna práca na tému "Firemná kultúra"
95,0%
0,1 3x
História a vývoj televízneho prijímača
95,0%
0,4 1x
Logistika a životné prostredie
94,9%
0,9 13x
Trh a trhový mechanizmus, ponuka, dopyt a rovnovážna cena
94,7%
0,1 18x
Zmenová práca
94,3%
0,4 5x
Internet banking a mobile banking
94,0%
0,5 2x
Solárne elektrárne - alternatívny zdroj energie
93,6%
0,2 0x
Seminárna práca k téme Fotosyntéza
93,6%
0,1 19x
Reklama produktu + myšlienková mapa
93,2%
0,2 3x
Tomáš Baťa, Batizmus
93,1%
0,1 61x
Elektrónky, tranzistory a čo ďalej
93,1%
0,2 2x
Personálny manažment ako súčasť riadenia priemyselného podniku
93,0%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: