Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 280   |   Strana 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 34x
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0%
0,2 14x
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0%
10,1 21x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 24x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 46x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 7x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)
100,0%
0,1 9x
Činitele pracovnej motivácie a aktivácie jednotlivca a kolektívu
100,0%
0,8 9x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 8x
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9%
1,0 4x
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5%
0,1 33x
Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania - V.O.S. a družstvo
99,5%
0,1 37x
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0%
0,3 5x
Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.
98,9%
0,1 8x
Normy ISO radu 9000 - história, štruktúra, charakteristika, požiadavky a zásady
98,9%
0,2 117x
Zloženie komunálneho odpadu - seminárna práca
98,7%
0,2 2x
Základy komunikácie (skriptá + testy)
98,0%
1,9 0x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 11x
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9%
0,3 5x
Význam personálneho zabezpečenia v priemyselných podnikoch
97,8%
0,1 10x
Asertivita a asertívna komunikácia
97,5%
0,2 33x
Analytická geometria v príkladoch
97,4%
2,7 31x
Deskriptívna geometria - cvičenia
97,4%
0,3 15x
Mikroskopická analýza termického nástreku
97,4%
6,4 2x
Operačná analýza (systémovo-vedná disciplína)
97,3%
1,2 25x
Tvorba, respektívne zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia priemyselných podnikov
97,2%
4,6 10x
Controlling ako nástroj riadenia
97,2%
1,3 3x
Obrábacie stroje - Návrh stavebnicového jednoúčelového stroja
97,1%
0,3 41x
Technické prostriedky automatizovaného riadenia - Meteostanica (TPAR)
97,1%
0,5 1x
Stratégia podniku LUNA Trnava a.s.
97,0%
0,6 56x
Optický bezdrôtový prenos dát
96,8%
11,2 1x
Mechanizácia a automatizácia
96,6%
6,4 13x
Psychológia v práci manažéra
96,6%
0,6 28x
Environmentálne inžinierstvo
96,6%
8,6 110x
Nezamestnanosť - seminárna práca
96,5%
0,1 28x
Bezpečnosť VTZ zdvíhacieho - pracovné zdvíhacie plošiny
96,2%
0,3 12x
Environmentálne vhodné technológie (terminológia, hodnotenie a označovanie výrobkov, definovanie EST, metódy DICE, EnTA, ESTPA)
96,1%
2,2 7x
Psychológia v práci manažéra - Emočná inteligencia
95,9%
0,1 12x
Environmentálne riziká využívania minerálnych a geotermálnych vôd ako zdroja surovín a energie
95,7%
0,2 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: