Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40887
Posledná úprava
18.11.2012
Zobrazené
1 770 x
Autor:
fusendo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej práce je zoznámenie sa s podstatou medzinárodného pohybu kapitálu, s formami vývozu kapitálu, úlohou vývozu kapitálu pri vytváraní siete celosvetových ekonomických vzťahov. Ako vzniká zahraničný kapitál a aký ma dopad na národné ekonomiky a ich vývoj.

Preto začiatkom mojej práce je definovaná globalizácia a svetová ekonomika, rovnako ako aj formy svetovej ekonomiky. V druhej časti rozvíjam už konkrétne medzinárodný pohyb kapitálu a jeho formy medzi ktoré patrí portfólio zahraničnej investície, dlhodobý úver poskytovaný medzinárodnými inštitúciami, priame zahraničné investície, „joint ventures, špekulačné peniaze, vývoz súkromného kapitálu, transferové ceny a v neposlednej rade clearingová dohoda o vzájomnom zúčtovaní a vyrovnaní pohľadávok a záväzkov.

V poslednej časti rozoberám význam medzinárodného pohybu kapitálu jeho pôsobenie v súčinnosti so Svetovou ekonomikou. Medzinárodný pohyb kapitálu je dôležitý proces v celosvetovej integrácií a globalizácií

Kľúčové slová:

globalizácia

svetová ekonomika

kapitál

ekonomické vzťahy

pohyb kapitáluObsah:
 • ÚVOD 3
  1. GLOBALIZÁCIA, SVETOVÁ EKONOMIKA A JEJ FORMY 4
  2. MEDZINÁRODNÝ POHYB KATÁLU A FORMY JEHO VÝVOZU 4
  2.1 Medzinárodný pohyb kapitálu 5
  2.2 Formy vývozu kapitálu 6
  2.3 Cena vznikajúca pri medzinárodnom pohybe kapitálu 7
  3.ÚLOHA VÝVOZU KAPITÁLU, TVORBA EKONOMICKÝCH VZŤAHOV A NÁRODNÉ EKONOMIKY 8
  3.1 Medzinárodné kapitálové trhy a podstata medzinárodného pohybu kapitálu 8
  3.2 Zahraničný kapitál a národné ekonomiky 9
  ZÁVER 10
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 11

Zdroje:
 • Jonáš, j.: Světová ekonomika na přelomu tisíciletí, Management Press, Praha, 2000
 • LYSÝ, J. a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike, Bratislava: JURA EDITION, 2007. Str. 578. ISBN-80-280787-063-3
 • Vincúr, P. a kolektív: Teória a prax Hospodárskej Politiky, Bratislava: SPRINT 2007. Str. 319. ISBN_978-80-89085-80-4
 • BALASSA, B.: Teorie ekonomické integrace, Praha, 1966. Str. 26.
 • Lipková, Ľ.: Niektoré možnosti uplatnenia proexportnej politiky. In: Ekonomický časopis č. 5/1993
 • Burda, Š.: Zahraničný obchod – tendencie a strategické prvky. In: časopis IBC č. 3/2004
 • http://www.quazell.com/slovensky/mo.html
 • http:// fmv.euba.sk