Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 312   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Daňové raje (Charakteristika, klasifikácia a špecializácia daňových rajov...)
100,0%
0,2 12x
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0%
0,4 14x
Migračná poltika EU (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MIGRÁCIE, MEDZINÁRODNÝ POHYB PRACOVNÝCH SÍL, MIGRAČNÉ POLITIKY ŠTÁTOV EÚ)
100,0%
0,6 19x
Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov Európskej únie
100,0%
0,3 22x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Belgicko - charakteristika krajiny a jej postavenie v rámci EÚ
100,0%
1,0 0x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 34x
Dejiny Európy a európskej integrácie - vypracované otázky
98,3%
0,1 6x
WTO - svet, Európska únia a Slovensko
98,0%
0,4 111x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 11x
The role of the FED in comparison with the ECB
97,8%
0,1 5x
Seminárna práca z Európskych rozvojových programov
97,4%
0,1 2x
Spoločná obchodná politika EÚ
96,8%
0,1 46x
Regionálna politika SR a Európskej únie
96,8%
0,1 2x
Ekonomický vývoj Francúzska
96,5%
0,5 11x
ECB a Dlhová kríza v Európe
96,5%
0,2 18x
Európsky priestor slobody, bezpečnosti a práva
96,5%
0,1 2x
Prijatie eura na Slovensku
96,3%
0,6 78x
Rozpočtová politika EÚ
95,7%
3,0 20x
Reálna Konvergencia
95,2%
0,1 8x
Systém podpory regionálneho rozvoja vo vybranom regióne - seminárna práca z predmetu Regionálna politika
94,5%
0,6 10x
Holandsko - trh práce a politika zamestnanosti
94,3%
0,5 8x
Slovensko a európska integrácia
94,3%
0,1 61x
Európsky sociálny fond
94,2%
0,2 22x
Implementácia eura na Slovensku
93,5%
0,8 2x
Voľby do európskeho parlamentu v roku 2014
93,2%
0,2 5x
Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie - vypracované
93,1%
0,5 12x
História vzniku Európskej únie, jej charakteristika
93,1%
0,1 4x
Štrukturálne fondy EU v oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov (prípadová štúdia SR)
92,3%
0,6 59x
Vývoj nezamestnanosti v Európskej únii
92,1%
0,9 23x
Perspektívy riešenia cyperskej otázky vo svetle otvorenia prístupových rokovaní EÚ s Tureckom
92,0%
0,3 5x
Seminárna práca na tému Európska menová únia
91,9%
0,1 8x
Vypracované otázky z Hospodárskej politiky EÚ
91,5%
0,3 27x
Podpora malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a Európskej únii
91,4%
0,1 10x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy
91,2%
0,4 106x
Integračné procesy v Európe - vypracované
90,9%
0,1 61x
Konkurencieschopnosť v obchodno-podnikateľských službách a dôsledky pre ekonomiku Európskej únie
90,9%
1,0 39x
Financovanie verejnoprospešných subjektov - 46 vypracovaných tém
90,9%
0,4 66x
Podmienky vstupu krajiny do EÚ
90,8%
0,1 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: