Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 311   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0%
0,4 13x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov Európskej únie
100,0%
0,3 22x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 33x
Dejiny Európy a európskej integrácie - vypracované otázky
98,3%
0,1 5x
WTO - svet, Európska únia a Slovensko
98,0%
0,4 107x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 11x
The role of the FED in comparison with the ECB
97,8%
0,1 4x
Seminárna práca z Európskych rozvojových programov
97,4%
0,1 2x
Spoločná obchodná politika EÚ
96,8%
0,1 37x
Regionálna politika SR a Európskej únie
96,8%
0,1 1x
Európsky priestor slobody, bezpečnosti a práva
96,5%
0,1 2x
ECB a Dlhová kríza v Európe
96,5%
0,2 18x
Ekonomický vývoj Francúzska
96,5%
0,5 8x
Prijatie eura na Slovensku
96,3%
0,6 75x
Rozpočtová politika EÚ
95,7%
3,0 19x
Reálna Konvergencia
95,2%
0,1 8x
Systém podpory regionálneho rozvoja vo vybranom regióne - seminárna práca z predmetu Regionálna politika
94,5%
0,6 8x
Slovensko a európska integrácia
94,3%
0,1 58x
Holandsko - trh práce a politika zamestnanosti
94,3%
0,5 7x
Európsky sociálny fond
94,2%
0,2 22x
Implementácia eura na Slovensku
93,5%
0,8 2x
Voľby do európskeho parlamentu v roku 2014
93,2%
0,2 2x
Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie - vypracované
93,1%
0,5 12x
História vzniku Európskej únie, jej charakteristika
93,1%
0,1 3x
Štrukturálne fondy EU v oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov (prípadová štúdia SR)
92,3%
0,6 59x
Vývoj nezamestnanosti v Európskej únii
92,1%
0,9 22x
Perspektívy riešenia cyperskej otázky vo svetle otvorenia prístupových rokovaní EÚ s Tureckom
92,0%
0,3 4x
Seminárna práca na tému Európska menová únia
91,9%
0,1 6x
Vypracované otázky z Hospodárskej politiky EÚ
91,5%
0,3 24x
Podpora malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a Európskej únii
91,4%
0,1 10x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy
91,2%
0,4 106x
Financovanie verejnoprospešných subjektov - 46 vypracovaných tém
90,9%
0,4 66x
Integračné procesy v Európe - vypracované
90,9%
0,1 41x
Konkurencieschopnosť v obchodno-podnikateľských službách a dôsledky pre ekonomiku Európskej únie
90,9%
1,0 39x
Podmienky vstupu krajiny do EÚ
90,8%
0,1 8x
Seminárna práca na tému "Európska Únia"
90,6%
0,3 0x
Pojem a charakteristika EÚ - prednášky
90,5%
0,3 0x
Spoločná rybolovná politika EÚ, poslanie, ciele, charakteristika
90,3%
0,4 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: