Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Daňové raje (Charakteristika, klasifikácia a špecializácia daňových rajov...)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13926
Posledná úprava
28.09.2021
Zobrazené
1 394 x
Autor:
sisa22
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Globalizácia vytvára nové výzvy v oblasti daňovej politiky. Jedni v tejto súvislosti hovoria o škodlivej daňovej konkurencii, iní iba o offshore príležitostiach a offshore riešeniach v súlade s právom. Krajiny, ktoré podľa určitých znakov možno zaradiť do skupiny daňových rajov, sú v súčasnosti roztrúsené po celej zemeguli a každá z nich ponúka svoje špecifické výhody. Obvykle ide o bývalé koloniálne dŕžavy, prevažne britské, ktorých právny poriadok vychádza z anglického práva. Tento fenomén začína čoraz viac získavať na popularite a sile takmer vo všetkých odvetviach a bez ohľadu na veľkosť podnikateľského subjektu.
Daňové raje majú z hľadiska medzinárodného daňového plánovania rôzne charakteristiky. Tie závisia od hospodárskych, historických, politických a zemepisných faktorov. V niektorých krajinách platia zákony, ktorých účelom je zmierniť daňové bremeno. V iných krajinách podliehajú zdaneniu len podnikateľské činnosti uskutočnené na území príslušnej krajiny, pokiaľ príjmy dosiahnuté mimo tohto územia sú sčasti a niekedy celkom oslobodené od dane. Existujú aj krajiny, kde platia zvláštne zákony len pre niektoré typy spoločností.
Samotné príležitosti, ktoré poskytujú daňové raje, nie sú nelegálne. Možno však povedať, že ich samotná existencia vytvára možnosti a uľahčuje realizáciu takých aktivít, ktoré sa za nelegálne považujú. Žiadny daňový raj nie je ideálny vo všetkých zvýhodňujúcich aspektoch poskytovania služieb alebo vytvorených zákonných podmienkach na realizáciu obchodných aktivít. Podnikatelia, využívajúci služby a prednosti takýchto krajín, však veľmi dobre vedie v rámci svojho obchodného reťazca využiť, v súlade s právom, výhody vyplývajúce z ich vzájomného prepojenia.
Existencia takýchto offshore príležitostí je v medzinárodnom spoločenstve nežiaduca a pre iné krajiny je, nielen z hľadiska daňového, škodlivá. Preto sa kladie vysoká priorita a veľký dôraz na medzinárodnú spoluprácu a vytváranie spoločných medzinárodných štandardov, ku ktorým by dobrovoľne pristúpili aj krajiny označované za daňové raje.
...

Kľúčové slová:

právo

daň

daňové raje

legislatíva

sadzba dane

pranie peňzaí

špinavé peniaze

peniaze

offshore

OECD

FATF

financieObsah:
 • 1. Úvod
  2. Charakteristika, klasifikácia a špecializácia daňových rajov
  2.1. Členenie daňových rajov podľa zemepisnej príslušnosti a z hľadiska prevládajúcich aktivít
  2.2. Daňové raje z hľadiska závažnosti aplikácie legislatívnych predpisov
  2.3. Špecializácia daňových rajov
  2.4. Klasifikácia daňových rajov z hľadiska použitých sadzieb dane
  3. Faktory ovplyvňujúce výber vhodnej krajiny
  4. Problémy existencie daňových rajov a možnosti ich riešenia
  4.1. Škodlivé daňové praktiky
  4.1.1. Čím a komu škodia?
  4.1.2. Práčka na špinavé peniaze?
  4.2. Reakcie medzinárodných inštitúcií na využívanie daňových rajov a metódy zamedzovania offshore centier
  4.2.1. Postoj OECD /Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj/
  4.2.2. Postoj FATF /Finančná akčná jednotka na boj proti praniu špinavých peňazí/
  4.2.3. Postoj Európskej únie
  5. Záver
  6. Zoznam použitej literatury

Zdroje:
 • Lénártová, G.: Medzinárodné zdanenie, Bratislava, Ekonóm, 2003
 • Kotlebová, J.: Medzinárodné finančné centrá, Bratislava, Iura edition, 2004
 • Klein, Š.: Daňové ráje ...aby nebyly daňovým peklem, Ostrava, Jiří Motloch-Sagit, 1998
 • Šíbl, D. a kol.: Veľká ekonomická encyklopédia, Bratislava, Sprint, 1996
 • Burák, E.: Na celom svete existuje 220 daňových rajov, pričom každý
 • ponúka špecifické výhody, Trend, Roč. 9, č. 23, 9. 7. 1999, s. 18A
 • Profit, č. 32, 4. 8. 2000, s. 37
 • Mzdy a financie, Roč. 6, č. 21, 1999
 • Burák, E.: Vyberte si svoj daňový raj, Mzdy a financie, Roč. 4, č. 22, 1997, s. 30