Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 159   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rakúsky román pre deti a mládež po roku 1945 - diplomová práca v nemeckom jazyku
100,0%
0,5 0x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 36x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 38x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 2x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Interrupcia ako sociálny problém
97,2%
0,1 1x
Idea verejnej predškolskej výchovy v starovekom Grécku a pedagogické myslenie o dieťati v starovekom Ríme
96,9%
0,1 8x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 6x
Vypracované štátnicové otázky Špeciálna pedagogika - Pedagogika mentálne postihnutých
93,8%
0,5 0x
Vývinová psychológia - periodizácia ontogenézy
93,7%
0,1 4x
Martin Luther a reformácia
93,4%
0,1 23x
Somatický vývin dieťaťa - všetky obdobia rastu a vývinu + metódy hodnotenie telesného rastu a vývinu + endokrinopatie + sústavy
93,2%
11,3 0x
Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5. - 7. ročníka špeciálnych základných škôl
92,3%
0,7 2x
DIEŤA - charakteristika dieťaťa v predškolskom a mladšom školskom veku, jeho vývin.
92,3%
0,2 21x
Renesančná architektúra v Bratislave
92,1%
0,1 3x
Vplyv výchovy na osobnosť žiaka
91,9%
0,1 43x
Účinnost sociálně-psychologického výcviku
91,6%
0,1 2x
Špeciálne školstvo v Belgicku - nemecky hovoriaca komunita
91,5%
0,2 5x
Kognitívny vývin podľa Jeana Piageta
91,3%
0,1 42x
Výchova detí s poruchami učenia a ich náprava v procese výchovy
91,3%
3,6 8x
Arménska genocída v r.1915 - 1918 a jej dôsledky do súčasnosti
91,0%
0,6 5x
Platónova teória ideálneho štátu
91,0%
0,1 46x
Špeciálna pedagogika- štátnicové otázky
90,6%
0,1 76x
Vypracované otázky - Sociálna politika
90,5%
0,2 25x
Základná charakteristika tvorivej osobnosti
90,1%
0,1 11x
Vývinová psychológia - Nástup do školy a školský vek
89,8%
0,1 5x
Slovník sociálnej psychológie
89,1%
0,2 14x
Charakteristika humánnej ekológie a jej metódy
88,1%
0,1 5x
Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese
86,7%
0,1 10x
Primárne vzdelávanie v zmysle konštruktivizmu
86,4%
0,3 1x
Deti o svojich právach - Slovensko 2009
86,2%
0,3 0x
Pravoslávna cirkev - seminárna práca
85,3%
0,1 10x
Nástroj na integráciu sociálne vylúčených ľudí postihnutých autizmom
84,6%
2,1 71x
Nové technológie a zmeny v komunikácii u sluchovo postihnutých žiakov
84,6%
1,9 0x
Passe compose (Predprítomný čas)
84,4%
0,1 10x
Dejiny spisovnej slovenčiny
84,4%
0,2 21x
Shakespear - Henry IV
84,2%
0,1 0x
Filozofické koncepcie - Fenomén existencie a podstaty vo filozofii existencializmu
84,0%
0,1 3x
Ecuador y Perú
83,6%
0,3 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: