Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 170   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 3x
Rakúsky román pre deti a mládež po roku 1945 - diplomová práca v nemeckom jazyku
100,0%
0,5 0x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 39x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 39x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 39x
Prevencia proti rasizmu a diskriminácií v školských zariadeniach aj mimo nich
99,0%
0,2 0x
Hmyz a motýle - vzdelávacia aktivita pre ŠKD (seminárna práca)
97,9%
1,6 0x
Prihrávačky (Prihrávanie, Hry na prihrávanie s loptou...)
97,9%
0,1 1x
Elementárny hudobný inštrumentár (zobcová flauta)
97,3%
6,0 0x
Interrupcia ako sociálny problém
97,2%
0,1 1x
Multireligiózna a multikulktúrna výchova
96,9%
0,1 1x
Idea verejnej predškolskej výchovy v starovekom Grécku a pedagogické myslenie o dieťati v starovekom Ríme
96,9%
0,1 9x
Agresivita u detí (Seminárna práca z predmetu Psychológia)
96,7%
0,1 0x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 6x
Vypracované štátnicové otázky Špeciálna pedagogika - Pedagogika mentálne postihnutých
93,8%
0,5 16x
Vývinová psychológia - periodizácia ontogenézy
93,7%
0,1 5x
Maturitné otázky - Slovenský jazyk ( gramatika )
93,5%
0,1 0x
Martin Luther a reformácia
93,4%
0,1 26x
Somatický vývin dieťaťa - všetky obdobia rastu a vývinu + metódy hodnotenie telesného rastu a vývinu + endokrinopatie + sústavy
93,2%
11,3 0x
DIEŤA - charakteristika dieťaťa v predškolskom a mladšom školskom veku, jeho vývin.
92,3%
0,2 23x
Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5. - 7. ročníka špeciálnych základných škôl
92,3%
0,7 2x
Renesančná architektúra v Bratislave
92,1%
0,1 3x
Vplyv výchovy na osobnosť žiaka
91,9%
0,1 45x
Psychológia morálneho vývinu (Horst Heidbrink)
91,6%
0,1 0x
Účinnost sociálně-psychologického výcviku
91,6%
0,1 2x
Špeciálne školstvo v Belgicku - nemecky hovoriaca komunita
91,5%
0,2 5x
Kognitívny vývin podľa Jeana Piageta
91,3%
0,1 46x
Výchova detí s poruchami učenia a ich náprava v procese výchovy
91,3%
3,6 8x
Arménska genocída v r.1915 - 1918 a jej dôsledky do súčasnosti
91,0%
0,6 6x
Platónova teória ideálneho štátu
91,0%
0,1 50x
Špeciálna pedagogika- štátnicové otázky
90,6%
0,1 81x
Vypracované otázky - Sociálna politika
90,5%
0,2 25x
Etická výchova - vzdelávacia aktivita pre deti - otvorená komunikácia, komunikačné chyby (seminárna práca)
90,5%
0,1 0x
Základná charakteristika tvorivej osobnosti
90,1%
0,1 11x
Vývinová psychológia - Nástup do školy a školský vek
89,8%
0,1 6x
Hra v edukácií (Čo je to hra, Vývin hry vo vzťahu k vývinu dieťaťa...)
89,7%
0,1 0x
Slovník sociálnej psychológie
89,1%
0,2 14x
Charakteristika humánnej ekológie a jej metódy
88,1%
0,1 5x
Kultúra, subkultúry a minority
87,1%
0,1 34x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: