Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 137   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 150   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Interrupcia ako sociálny problém
97,2%
0,1 0x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 2x
Vplyv výchovy na osobnosť žiaka
91,9%
0,1 40x
Základná charakteristika tvorivej osobnosti
90,1%
0,1 4x
Primárne vzdelávanie v zmysle konštruktivizmu
86,4%
0,3 0x
Deti o svojich právach - Slovensko 2009
86,2%
0,3 0x
Dejiny spisovnej slovenčiny
84,4%
0,2 14x
Ecuador y Perú
83,6%
0,3 0x
Harry Stack Sulivan
83,2%
0,1 0x
Poznámky zo Všeobecnej didaktiky
81,8%
0,1 4x
Levoča a levočská Biela pani
81,2%
0,1 2x
Tourettov syndróm
81,1%
0,1 15x
Spracovaný text na Základy sociológie 1 (úlohy 1 až 7)
80,1%
0,2 2x
Charakteristika skupiny prelingválne nepočujúcich ľudí
79,2%
0,1 3x
Biológia (biologické vedy a vznik človeka, genetika, dedičnosť, centrálny nervový systém, ontogenéza človeka, endokrinný systém, prostredie, biologický vek)
78,2%
0,1 2x
Analýza vybraných učebných textov z prírodopisu pre 6. a 7. ročník základných škôl
76,9%
0,8 10x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
76,7%
0,2 38x
Výchova detí s poruchami učenia a ich náprava v procese výchovy
75,9%
3,6 3x
Interpretácia fenoménu chudoby z pozície sociálno-politických doktrín
75,4%
0,1 7x
Seminárna práca k Etike
75,1%
0,2 3x
Jazykový systém a morfológia - en Espanol
75,0%
0,1 1x
Pravoslávna cirkev
75,0%
0,1 10x
Porovnanie školských systémov
74,4%
0,5 53x
Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5. – 7. ročníka špeciálnych základných škôl
74,0%
0,7 2x
Hodnotová orientácia žiakov špeciálnych základných škôl
73,7%
0,7 5x
Sociálna psychologia - chyby vo vnímaní iných
73,1%
0,1 3x
Platónova teória ideálneho štátu
73,0%
0,1 38x
Stáž k dorozumievacim schopnostiam
72,1%
0,1 0x
Charakteristika humánnej ekológie a jej metódy
72,1%
0,1 5x
Idea verejnej predškolskej výchovy v starovekom Grécku a pedagogické myslenie o dieťati v starovekom Ríme
71,8%
0,1 8x
Cirkev a sociálna politika
71,7%
0,1 3x
Hľadanie pravdy
71,5%
1,2 0x
Človek a transcendentno v stredovej filozofii
71,3%
0,1 3x
Renesančná architektúra v Bratislave
71,0%
0,1 1x
Pedagogické názory J. J. Rouseau
70,8%
0,1 24x
Sociálno-pedagogická komunikácia
70,6%
0,2 1x
Budovanie pojmu prirodzeného čísla - Rozširovanie číselného oboru na 1. stupni ZŠ
70,6%
0,1 9x
Metódy výchovy a vzdelávania dospelých.
70,1%
3,4 72x
Agresivita u detí
69,5%
0,1 21x
Právna úprava kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia a vplyv sociálnej práce na jej realizáciu v praxi
69,2%
0,6 11x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: