Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Platónova teória ideálneho štátu

«»
Prípona
.rtf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9124
Posledná úprava
22.06.2018
Zobrazené
3 891 x
Autor:
janape
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem filozofia sa najčastejšie prekladá ako láska k múdrosti. Slovo pochádza z gréčtiny - filein - milovať a sofia - múdrosť. Sofos je ten, kto je zdatný vo svojom povolaní i v živote, predovšetkým ten kto je “múdry.” Pojem filozof ako milovník múdrosti začal používať Pytagoras a Herakleitos z Efezu, ale až Sokrates mu dal význam, ktorý pretrval dodnes. V Platónových dialógoch filozofia vystupuje ako láska k múdrosti, láska k pravde, dobru a kráse.
Na počiatku tradície európskeho filozofického myslenia teda stoja antickí myslitelia. Objavujú sa u nich prvé pokusy o filozofický výklad sveta prostredníctvom pojmov. Hľadajú prvopočiatok všetkých vecí, zaoberajú sa problematikou bytia - existenciou sveta i možnosťami poznať tento svet.
Vznik gréckeho politického myslenia, ktoré sa stalo nielen kolískou, ale nadlho aj centrom politického myslenia je spojený s rozpadom rodovej spoločnosti, vznikom tried a štátnej organizácie. Prvotné sociálno-politické predstavy mali aj u Grékov, podobne ako u iných starovekých národov /Egypťania, Číňania, Indovia, Babylončania, Židia, Peržania, Rimania/ silný náboženský a mytologický charakter. Starogrécka spoločnosť prešla pozoruhodnú cestu od mytologického výkladu sveta, k výkladu racionálnemu. Zrodili sa ucelené filozoficko - politické idei, množstvo foriem spoločensko - politického a kultúrneho života, vytvoril sa politický ideál a realistické vzorce politickej teórie.

Kľúčové slová:

Platón

ideálny štát

filozofia

platónovo dielo

štát

sofosObsah:
 • Úvod do gréckej filozofie str.3
  Platón a život str.4
  Platónove dielo str.4
  Platónova filozofia str.5
  Ideálny štát - dielo Ústava str.5
  Platónov vplyv str.9
  Bibliografia str.11

Zdroje:
 • Novotný F.: Platón - Ústava, OIKOYMENH, Praha 1996
 • Kiczko L. a kol.: Dejiny Filozofie, SPN, Bratislava 1993
 • Rádl E.: Dejiny filozofie, VOTOBIA, Praha 1998
 • Kusý M.: Politológia, UK Bratislava, 1993
 • Weischedel W.: Zadní schodiště filosofie, VOTOBIA, Praha 1993
 • Patočka J.: Platón, SPN, Bratislava 1991
 • Beirnwaltes W.: Platonizmus a Idealizmus, OIKOYMENH, Praha 1996
 • Miller D.: Blackwellova encyklopedie politického myslenia, JOTA, Brno 1995