Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 128   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 961   |   Strana 1 / 75


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 5x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 14x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 30x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 22x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 11x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 25x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 3x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 6x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 1x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 21x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 0x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 3x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 2x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 4x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 4x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 12x
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5%
0,2 15x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 6x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 3x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 23x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 3x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 31x
Zahraničný agrárny obchod SR so zeleninou
98,6%
0,1 7x
Metódy tvorby kvality v jednotlivých fázach výrobného procesu
98,6%
0,3 9x
Ekonomické súvislosti manažérstva kvality
98,6%
0,2 6x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 14x
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5%
0,2 12x
Vedenie ľudí (Riadenie ľudských zdrojov)
98,5%
0,2 39x
Organizačné a riadiace rámce vytvárania kvality v organizácii
98,5%
0,5 1x
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3%
2,8 27x
Dejiny Európy a európskej integrácie - vypracované otázky
98,3%
0,1 3x
Úloha kontroly v manažmente, fázy a metódy kontroly
98,1%
0,1 7x
Zhodnotenie zahraničného obchodu s Maďarskou republikou
98,0%
0,3 13x
Podnikateľský plán Šandalská chalúpka
98,0%
3,1 10x
Hodnotenie kvality výrobku metódou QFD
98,0%
0,7 13x
Charakteristika a význam vybraných druhov drevín vhodných pre úpravu poľnohospodárskej krajiny mesta
97,9%
1,0 1x
Meranie výsledkov hospodárskej politiky
97,8%
0,1 2x
Subjektívna stránka financií (seminárna práca na predmet Financie a mena)
97,7%
0,1 7x
Poľnohospodársky systém EÚ - vypracované otázky
97,5%
0,1 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: