Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 161   |   Strana 1 / 80


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 6x
Brzdová sústava v automobile (prezentácia) + Kotúčová brzda v automobile (seminárna práca)
100,0%
2,6 11x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 6x
Konštrukčné ocele ušľachtilé triedy 15 - Seminárna práca - Náuka o materiáloch
100,0%
3,9 0x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 35x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 10x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 6x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 29x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 25x
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0%
0,2 79x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Belgicko - charakteristika krajiny a jej postavenie v rámci EÚ
100,0%
1,0 0x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 30x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Životný cyklus projektu (seminárna práca) + Organizovanie podujatia (semestrálna práca)
100,0%
1,9 10x
Náuka o materiáloch - vypracované zadania + seminárna práca - Charakteristika vybraného materiálu: Zliatiny hliníka na tvárnenie
100,0%
4,3 1x
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0%
3,1 10x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 14x
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0%
0,7 27x
Výkonnosť ekonomiky Slovenska v meraní HDP, vývoj nominálneho a reálneho HDP (Makroekonómia)
100,0%
0,6 109x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 2x
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0%
0,1 0x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 15x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 15x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 10x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 8x
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5%
0,2 16x
Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918
99,5%
0,5 10x
Potravinová bezpečnosť - nástroj protekcionizmu
99,5%
0,2 12x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 12x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 49x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 10x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 32x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 6x
Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí
99,3%
0,3 5x
Európska nadácia pre manažérstvo kvality (EFQM) - Integrované Systémy Riadenia
99,2%
0,1 1x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: