Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 264   projektov
19 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 995   |   Strana 1 / 75


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 6x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 14x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 31x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 23x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 26x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 3x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 11x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 2x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 23x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 2x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 0x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 4x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 3x
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0%
0,2 79x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 5x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 4x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 18x
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5%
0,2 15x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 6x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 4x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 26x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 3x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2%
0,4 16x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 32x
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0%
0,1 1x
Teória informácií a ich úloha v manažmente
98,8%
0,4 0x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Zahraničný agrárny obchod SR so zeleninou
98,6%
0,1 7x
Metódy tvorby kvality v jednotlivých fázach výrobného procesu
98,6%
0,3 20x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 0x
Ekonomické súvislosti manažérstva kvality
98,6%
0,2 11x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 17x
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5%
0,2 12x
Vedenie ľudí (Riadenie ľudských zdrojov)
98,5%
0,2 41x
Organizačné a riadiace rámce vytvárania kvality v organizácii
98,5%
0,5 3x
Sociálno-priestorová analýza okresu Hlohovec
98,5%
3,0 1x
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3%
2,8 33x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: