Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 110   |   Strana 1 / 78


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 24x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 5x
Belgicko - charakteristika krajiny a jej postavenie v rámci EÚ
100,0%
1,0 0x
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0%
3,1 10x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 10x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0%
0,7 27x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 6x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 5x
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0%
0,2 79x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 29x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 13x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 6x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 2x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 9x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 8x
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5%
0,2 16x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 9x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 40x
Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918
99,5%
0,5 8x
Potravinová bezpečnosť - nástroj protekcionizmu
99,5%
0,2 12x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 6x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 9x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 31x
Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí
99,3%
0,3 5x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 5x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2%
0,4 16x
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
99,1%
0,1 0x
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0%
0,1 1x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 33x
Pneumatické systémy v strojárenskej výrobe
98,8%
1,7 2x
Teória informácií a ich úloha v manažmente
98,8%
0,4 6x
Devízové trhy ako súčasť medzinárodných trhov
98,7%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: