Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 094   |   Strana 1 / 78


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 4x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 12x
Belgicko - charakteristika krajiny a jej postavenie v rámci EÚ
100,0%
1,0 0x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 5x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 10x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 2x
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0%
0,2 79x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 5x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 23x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 3x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 27x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 8x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 4x
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5%
0,2 16x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 3x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 33x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 6x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 29x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 6x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 5x
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2%
0,4 16x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0%
0,1 1x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 33x
Teória informácií a ich úloha v manažmente
98,8%
0,4 3x
Pneumatické systémy v strojárenskej výrobe
98,8%
1,7 1x
Zahraničný agrárny obchod SR so zeleninou
98,6%
0,1 8x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Metódy tvorby kvality v jednotlivých fázach výrobného procesu
98,6%
0,3 23x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 6x
Ekonomické súvislosti manažérstva kvality
98,6%
0,2 14x
Методичка для написання дипломної роботи
98,5%
0,5 0x
Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu
98,5%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: