Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Európska nadácia pre manažérstvo kvality (EFQM) - Integrované Systémy Riadenia

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48141
Posledná úprava
17.05.2022
Zobrazené
175 x
Autor:
david.hajdu
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Moja semestrálna práca sa bude zaoberať s problematikou EFQM. Rozoberiem jej hlavné a podstatné body ktoré nám pomôžu pochopiť o čo sa jedná EFQM, jej model EFQM Excelence a model RADAR a porovnám k ISO.

2. EFQM

Skratka EFQM znamená Európska nadácia pre manažment kvality, ktorá bola založená skupinou vrcholových manažérov z popredných európskych firiem na udržanie konkurencieschopnosti. Tento model zahŕňa deväť základných oblastí riadenia organizácií. Päť kritérií je venovaných nástrojom, ktoré organizácia využíva a ďalšie 4 sú venované reálnym výsledkom, ktoré spoločnosť dosahuje. Tieto kritériá sú bodovo ohodnotené a každé má svoju váhu. V súčasnej dobe je EFQM Model excelence považovaný za najkomplexnejší spôsob na riadenie všetkých organizácií. V porovnaní s normou ISO 9000 je EFQM považovaný za oveľa progresívnejšie, dynamickejšie, ale s ohľadom na implementáciu je považovaný za náročnejšie. V súčasnej dobe tento model používa viac ako 30 000 organizácií celého sveta.
2.1. Model EFQM

Podľa cafecentrum.unms.sk:
Túžbou každej organizácie je snaha odlíšiť sa a byť výnimočný. V súčasnej dobe rastúcich požiadaviek a čoraz väčšej konkurencie však dosiahnutie výnimočnosti pre mnohých nie je jednoduché. Na to, aby organizácie boli úspešné a trvalo dokázali udržiavať čo najvyššie úrovne výkonnosti, bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, často musia použiť vhodný manažérsky rámec.
...

Kľúčové slová:

integrované systémy riadenia

EFQM

kvalita

manažment kvality

manažér

ISO

ISO 9000

benchmarking

model výnimočnosti

EFQM excelence

model RADAR

radar

hodnotenie

pracovník

zamestnanecObsah:
 • 1. Úvod 2
  2. EFQM 2
  2.1. Model EFQM 2
  2.2. Model EFQM excelence 3
  2.3. Kritériá predpokladov: 5
  2.4. Kritéria výsledkov: 7
  2.5. Model RADAR: 8
  2.6. Podstata modelu EFQM Excellence 10
  2.7. Samohodnotenie: 12
  2.8. Porovnanie ISO a Modelu Excelence EFQM 13
  3. Záver 15
  4. Použitá Literatúra 15
  5. Obsah 16

Zdroje:
 • NENADÁL, J., D. NOSKIEVIČOVÁ, R. PETŘÍKOVÁ, J. PLURA, J. TOŠENOVSKÝ. Moderní systémy v řízení jakosti Quality Management. Praha: Management Press, 2005, s. 30. ISBN 80-7261-071-6.
 • NENADÁL, Jaroslav. Systémy managementu kvality. Co, proč a jak měřit?. Praha: Management Press, 2016, s. 16-17. ISBN 978-80-7261-426-4.
 • DOSTÁLOVÁ, P., Model excelence EFQM vs. ISO 9000 [online] 2008 [cit. 2009-04-26]. Dostupné z WWW:
 • NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání, Praha: Management Press 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0.
 • MAĎAROVÁ Martina, EURÓPSKA NADÁCIA PRE KVALITU - EFQM EXCELLENCE MODEL,2007
 • EFQM Excellence Model, Brussels, EFQM 2003. 35 s. ISBN 90-5236-242
 • Otília Zorkóciová - Lucia Ďuranová, Business Excellence ako inovatívny nástroj zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti organizácií, 2015, dostupné na internete: (https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/scb/vydane-cisla/2015-01/scb0115_Zorkociova-Duranova.pdf?fbclid=IwAR0l3kCdLqLvSCgVxBBPnNcSx_oiQH8TKUFzbO3QweD1UygF13uCqoqwFJA)