Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 211   |   Strana 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 29x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 5x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 6x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 13x
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0%
0,2 79x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 5x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 40x
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5%
0,2 16x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 9x
Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí
99,3%
0,3 5x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 5x
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2%
0,4 16x
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0%
0,1 1x
Teória informácií a ich úloha v manažmente
98,8%
0,4 6x
Devízové trhy ako súčasť medzinárodných trhov
98,7%
0,1 1x
Zahraničný agrárny obchod SR so zeleninou
98,6%
0,1 8x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 6x
Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu
98,5%
0,1 0x
Vedenie ľudí (Riadenie ľudských zdrojov)
98,5%
0,2 49x
Методичка для написання дипломної роботи
98,5%
0,5 0x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 19x
Kybernetika a jej prínos do manažmentu
98,2%
0,2 0x
Kalkulácie a rozpočty (prednáškay č.1 až č. 7)
98,2%
0,1 5x
Úloha kontroly v manažmente, fázy a metódy kontroly
98,1%
0,1 10x
Zhodnotenie zahraničného obchodu s Maďarskou republikou
98,0%
0,3 14x
Hodnotenie kvality výrobku metódou QFD
98,0%
0,7 35x
Meranie výsledkov hospodárskej politiky
97,8%
0,1 6x
Subjektívna stránka financií (seminárna práca na predmet Financie a mena)
97,7%
0,1 8x
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku
97,5%
0,3 7x
Bankové operácie bankového sektora
97,5%
0,4 13x
Culture - UNICERT jazyková zkouška
97,5%
0,1 1x
Emisia peňazí, fázy emisie peňazí
97,4%
0,1 8x
Manažéri - vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí
97,3%
0,2 57x
Analýza firmy Nestlé, produkt Nestea
97,2%
3,1 14x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: