Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 564   projektov
6 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 209   |   Strana 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 2x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 26x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 4x
Vplyv inflácie na úrokové miery a finančný trh v Európe
100,0%
0,9 12x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 20x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 3x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0%
0,2 79x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 14x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 30x
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5%
0,2 16x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 6x
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2%
0,4 16x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 3x
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0%
0,1 1x
Teória informácií a ich úloha v manažmente
98,8%
0,4 2x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 5x
Zahraničný agrárny obchod SR so zeleninou
98,6%
0,1 8x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 19x
Vedenie ľudí (Riadenie ľudských zdrojov)
98,5%
0,2 43x
Методичка для написання дипломної роботи
98,5%
0,5 0x
Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu
98,5%
0,1 0x
Úloha kontroly v manažmente, fázy a metódy kontroly
98,1%
0,1 9x
Zhodnotenie zahraničného obchodu s Maďarskou republikou
98,0%
0,3 13x
Hodnotenie kvality výrobku metódou QFD
98,0%
0,7 25x
Meranie výsledkov hospodárskej politiky
97,8%
0,1 4x
Subjektívna stránka financií (seminárna práca na predmet Financie a mena)
97,7%
0,1 8x
Bankové operácie bankového sektora
97,5%
0,4 13x
Culture - UNICERT jazyková zkouška
97,5%
0,1 1x
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku
97,5%
0,3 7x
Emisia peňazí, fázy emisie peňazí
97,4%
0,1 7x
Manažéri - vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí
97,3%
0,2 56x
Analýza firmy Nestlé, produkt Nestea
97,2%
3,1 14x
Zahraničný obchod Talianska a SR
97,2%
0,9 46x
Finančný trh - semestrálna práca
97,2%
0,3 3x
Legislatívny rámec trhu s pôdou
97,1%
0,6 1x
Konanie o prípustnosti držania alebo prevzatia v ústave zdravotnej starostlivosti
97,1%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: