Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Štýl práce manažéra (základy manažmentu)

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48007
Posledná úprava
25.10.2021
Zobrazené
295 x
Autor:
Heninka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou mojej seminárnej práce je „Štýl práce manažéra“. Hlavný cieľom mojej práce je charakterizovať pojmy súvisiace s mojou témou, priblížiť činnosť podniku a charakterizovať štýl práce manažéra v danom podniku, ktorý som si vybrala.
Prvá časť mojej práce je teoretická. Pozostáva z prvej, druhej a tretej kapitoly a niekoľkých podkapitol, v ktorých sú uvedené rôzne definície a pojmy čerpané z rôznych literatúr a autorov.
Prvá kapitola pozostáva z charakteristiky manažmentu. Súčasťou manažmentu je manažér, a keďže existuje mnoho definícii o tom kto ten manažér je a aké má postavenie vo firme, tak druhá kapitola obsahuje práve niekoľko definícii o manažérovi. Táto kapitola je rozdelená na podkapitoly v ktorých sú spomenuté aj druhy a funkcie manažérov.
Tretia kapitola, ktorá je ešte stále teoretická je hlavnou časťou a zároveň jadrom mojej práce, ktorá obsahuje niekoľko podkapitol, v ktorých sú spomenuté rôzne štýly práce manažérov od rôznych autorov sveta.
Druhá časť mojej práce je praktická. Pozostáva zo štvrtej a piatej kapitoly: Štvrtá kapitola: charakteristika vybraného podniku, jeho strategické ciele a produkty danej spoločnosti a piata kapitola: štýl práce manažéra vybraného podniku.
V štvrtej kapitole je charakterizovaný vybraný podnik CERVA GROUP, a. s., jeho činnosť a strategické ciele. Zaujímavosťou je, že za svoj úspech firma vďačí tomu, že svoju prácu stavia na piatich pilieroch: pre bezpečnosť čohokoľvek, od hlavy až k päte, na mieru každej profesii, dôraz na pohodlie, neustále dopredu. Všetky tieto piliere sú v krátkosti charakterizované práve v tejto štvrtej kapitole.
Piata kapitola a zároveň záver mojej seminárnej práce obsahuje základne informácie o práci manažérov vybraného podniku a charakteristiky najviac prevládajúcich štýlov vedenia práce manažéra v danej firme.
...

Kľúčové slová:

manažment

manager

manažér

vedenie

vedenie ľudí

vedúci

personálne riadenie

leadership

motivovanie

odmeňovanie

pracovné prostredie

Fayol

Drucker

Taylor

Baťa

plánovanieObsah:
 • Obsah
  Úvod 3
  1. Manažment 4
  2. Kto je manažér? 5
  2.1 Vedenie ľudí 6
  2.2 Funkcie manažéra 7
  2.3 Druhy / typy manažérov 9
  3. Štýly práce manažéra 11
  3.1 Vedenie založené na charakteristikách vedúceho 11
  3.2 Štýly vedenia podľa správania vedúceho 12
  3.2.1 Štýly vedenia založené na využívaní právomoci 13
  3.2.2 Likertove štýly ( systémy) vedenia 14
  3.2.3 Teória manažérskej mriežky (matice) 16
  3.3 Situačný prístup k vedeniu 18
  3.3.1 Teória premenného správania (kontinuum vedenia) 18
  3.3.2 Kontingentná teória vedenia (Fiedlerova teória efektívneho vedenia) 19
  3.3.3 Teória vedenia na základe vzťahu „cesta- ciel“ 19
  3.3.4 Situačné vedenie 20
  4. Charakteristika vybraného podniku 21
  4.1 Strategické ciele daného podniku 22
  4.2 Produkty spoločnosti 23
  5. Štýl práce manažéra vybraného podniku 23
  Záver 25
  Použitá literatúra: 26

Zdroje:
 • Majtán, M. a kolektív: Manažment: 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2001. 310 s. ISBN 80-225-1388-1
 • Papula, J.: Minimum manažéra: alebo Profesia, ktorá stojí zato. 1. vyd. Bratislava : Elita, 1995. 144 s. ISBN 80-85323-86-9
 • Hitmár, Š.: Manažment: 1. vyd. Žilina : Edis, 2006. 301 s. ISBN 80-8070-558-5
 • Hitmár, Š - Veselý, J.: Personálne riadenie: alebo práca vedúceho z pohľadu bývalého podnikového riaditeľa. 1.vyd. Žilina : Edis, 2011. 111 s. ISBN 978-80-554-0336-6
 • Sedlák, M.: Manažment: 1. vyd. Bratislava : Elita, 1997. 456 s. ISBN 80-8044-015-8
 • https://www.cerva.com/sk