Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 204   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Charakteristika Porterovho modelu piatich konkurenčných síl
99,0%
0,1 60x
Teória informácií a ich úloha v manažmente
98,8%
0,4 6x
Vzťahy so zákazníkmi - Customer Relationship Management
98,2%
0,1 58x
Úloha kontroly v manažmente, fázy a metódy kontroly
98,1%
0,1 10x
Charakteristika organizačnej kultúry - základy manažmentu
97,9%
0,2 30x
Priemyselné parky - platné zákonné predpisy o podpore zriaďovania
97,9%
0,1 3x
Systémový prístup k manažmentu, jeho podstata a význam
97,9%
0,1 10x
Význam personálneho zabezpečenia v priemyselných podnikoch
97,8%
0,1 10x
Transformácia japonského manažmentu
97,7%
0,1 46x
Moderná škola manažmentu (Rozhodovací prístup, Kvantitatívny prístup, Systémový prístup)
97,4%
0,1 4x
Existencia plánov a plánovanie organizácií
97,0%
0,1 4x
Skvalitnenie výberu pracovníkov prostredníctvom výberu pracovníkov
96,3%
0,5 49x
Rozhodovanie, metódy rozhodovania
95,8%
1,4 22x
Stavebníctvo a globalizácia
95,7%
0,5 11x
Komunikácia v organizácii
95,6%
0,3 28x
Krízový manažment a krízové plánovanie v SR
95,5%
0,1 23x
Typy manažérov a úloha manažmentu - seminárna práca
95,4%
2,4 1x
Významné osobnosti v manažmente
95,1%
0,1 7x
Zlepšenie komunikácie v organizácii
95,1%
0,1 4x
Základné prístupy k organizačným štruktúram
95,1%
0,1 6x
Seminárna práca na tému Manažérske rozhodovanie
95,1%
0,1 65x
Seminárna práca na tému Vedenie ľudí
94,6%
0,2 112x
Charakteristika tímovej práce
94,2%
0,2 33x
Megatrendy 2000 - semestrálna práca
94,2%
0,2 2x
Strategické plánovanie a prognózovanie
94,0%
0,2 36x
Živnosť - Základy manažmentu
94,0%
0,1 4x
Seminárna práca - Moderná škola manažmentu
93,8%
0,1 12x
Spôsoby prípravy a prijatia rozhodnutia
93,4%
0,1 4x
Prezentovanie - príprava na prejav, resp. prezentáciu
93,1%
0,4 4x
Vypracované otázky z knihy prof. Sedláka - Základy manažmentu
93,1%
0,3 94x
Motivácia zamestnancov v podniku
93,1%
0,1 59x
Personálny manažment ako súčasť riadenia priemyselného podniku
93,0%
0,1 5x
Typy prekážok v komunikácii a zlepšenie komunikácie v organizácii
92,9%
0,1 9x
Charakteristika organizačnej kultúry všeobecne a v konkrétnej organizácii
92,9%
0,1 32x
Štýly v práci manažéra
92,4%
0,3 3x
Základy manažmentu - vybrané prednášky pre študentov externého štúdia
92,3%
0,9 0x
Poznámky z prednášok - predmet Základy manažmentu
92,2%
0,2 11x
Kritéria na hodnotenie kvality informácie a parametre informačnej potreby manažéra
92,1%
0,2 1x
Základy manažmentu - výber z prednášok
92,1%
0,2 16x
Namáhanie a zaťaženie pri práci
91,9%
0,1 39x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: