Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Základné prístupy k organizačným štruktúram

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43168
Posledná úprava
03.02.2014
Zobrazené
922 x
Autor:
katuska.stefekova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej seminárnej práci sa venujem téme Základné prístupy k organizačným štruktúram, teda základné prístupy k tvorbe organizačných štruktúr. Organizácia znamená usporiadanie systému určitým spôsobom, resp. poriadok. Organizácia je vytvorená za účelom plnenia stanovených cieľov. Každý podnik ma stanovené ciele, ktoré chce dosiahnuť a naplniť a preto je pre neho správna organizačná štruktúra nevyhnutná

Kľúčové slová:

manažment

organizačné štruktúry

organizácia

riadenie

štruktúra

problematikaObsah:
 • Obsah.....................................................................................................2
  1Úvod......................................................................................................3
  2Organizácia a organizovanie..............................................................4
  3. Organizačná štruktúra.....................................................................5
  3.1 Dimenzie organizačnej štruktúry..............................................6
  3.2Formálna a neformálna organizačná štruktúra.........................7
  4.Základné typy organizačných štruktúr............................................8
  5. Moderné organizačné štruktúry....................................................12
  6.Základné prístupy k tvorbe organizačných štruktúr....................13
  7. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky.........................14
  8.Záver....................................................................................................15
  9.Zoznam požitej literatúry..................................................................16

Zdroje:
 • Mihok,J., Trebuňa, P.: Základy manažmentu- 1. vydanie, Košice: TU,SjF-2009, ISBN 978-80-553-034-1
 • Sedlák Mikuláš: Manažment, vydala Elita, 1. vydanie, Bratislava 1997, ISBN 80-8044-015-8
 • Majtán Miroslav a kolektív: Manažment, vydavateľstvo EKONÓM, 1. vydanie, Bratislava 2001 , ISBN 80-225-1388-1
 • Majtán Miroslav a kolektív: Manažment, vydavateľstvo Sprint, Bratislava 2003, ISBN 80-89085-17-2
 • Kokavcová Dagmar a kolektív: Manažment I- ako plánovať, organizovať a rozhodovať, vydavateľstvo Iura Edition, Bratislava 2012, ISBN 978-80-8078-513-0
 • Laššák, V., Styk, O.: Podnikový manažment, Ekonomická fakulta UMB 2000, Banská Bystrica, ISBN 80-8055-438-2
 • Truneček, J. a kolektív: Management v informační společnosti: učební texty pro bakalařske studium, Vysoká škola ekonomická, Praha 1997, ISBN 80-7079-201-9
 • Kadlečíková, Mária a kolektív: Základy manažmentu, vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo vydavateľstve SPU , Nitra 2012, ISBN 978-80-552-0898-5
 • Malejčík, Albín: Základy manažmentu, vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo vydavateľstve SPU, Nitra 2000, ISBN 80-7137-687-6