Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 325   |   Strana 1 / 9


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 33x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 29x
Pneumatické systémy v strojárenskej výrobe
98,8%
1,7 1x
Metódy tvorby kvality v jednotlivých fázach výrobného procesu
98,6%
0,3 23x
Ekonomické súvislosti manažérstva kvality
98,6%
0,2 14x
Organizačné a riadiace rámce vytvárania kvality v organizácii
98,5%
0,5 5x
Konštrukčné prvky strojov - labák (Navrhnite pohonné zariadenie stavebného výťahu)
97,1%
0,3 10x
Životný cyklus projektu
95,8%
0,2 5x
Progresívne výrobné technológie - Hybridné adhezívne spájanie
94,2%
0,9 2x
Dopravné a manipulačné zariadenia - vypracované otázky
93,3%
2,1 19x
Vypracované otázky na skúšku z Náuky o materiáloch
92,8%
7,7 18x
Vytvorenie, preskúmanie a rozvíjanie systému manažérstva kvality
92,3%
0,3 43x
Integrované informačné systémy v poľnohospodárstve - vypracované otázky
92,3%
0,1 0x
VYUŽITIE VRSTIEV TENKÝCH KOVOVÝCH FILMOV AKO KONTAKTNEJ PLOCHY TRIBOLOGICKÉHO ELEMENTU
92,3%
1,3 0x
Prostriedky podporujúce manažment pri tvorbe kvality
92,3%
0,4 46x
Požiadavky na strojové súpravy v systéme riadeného pohybu strojov po poli
92,2%
4,8 1x
Náuka o materiáloch - vypracované skúškové otázky
92,2%
3,7 11x
Inflácia a jej dopad na národné hospodárstvo v porovnaní s krajinami Európskej únie
92,2%
0,4 1x
Pracovné právo a sociálne poistenie - vypracované
91,8%
0,1 19x
Vypracovaná skúška na predmet Elektrotechnika
91,5%
5,0 13x
Inžinierstvo kvality produkcie - prednášky
90,6%
0,3 18x
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Náuka o materiáloch
90,6%
0,1 7x
Audit techniky vo vybranej organizácii
90,5%
0,7 0x
Manažment podniku - vypracované otázky
90,5%
0,1 3x
Ekonomika vypracované otázky na skúšku
90,5%
2,1 1x
Alternatívne zdroje energie, Téma: Veterné elektrárne
90,4%
2,8 1x
Manažérstvo rizika Ing. Komplet otázky na skúšku
90,3%
0,3 9x
Skriptá na predmet Elektrotechnika
89,8%
0,9 14x
Spoľahlivosť technických systémov
89,7%
0,9 38x
Materiálový list piesta spaľovacieho motora
89,7%
0,9 7x
Príručka kvality - semestrálny projekt
89,2%
0,1 20x
Dôsledky globálneho otepľovania (klimatické zmeny).
89,2%
0,2 4x
Prednášky z predmetu Spoľahlivosť technických systémov
89,2%
1,9 6x
Základy obchodného práva
89,2%
0,1 2x
Spoľahlivosť technických systémov
89,1%
0,8 37x
Základy konštruovania - vypracované otázky
89,1%
7,5 34x
Model CAF a jeho využitie v praxi, v organizáciách a verejnom sektore
88,9%
0,2 3x
Hydrodynamický menič - výrobné technológie
88,9%
1,6 0x
Metódy merania kvality služieb orientované na prežité udalosti
88,8%
0,2 1x
Materiálový list čerpadlové koleso hydrodynamického meniča
88,7%
0,5 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: