Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38350
Posledná úprava
15.11.2011
Zobrazené
3 437 x
Autor:
Jojo6996
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Počiatky súčasného manažérskeho myslenia sú obyčajne spájané s prvými
teoretickými prácami praktikov – manažérov priemyslových podnikov z konca
19. a začiatku 20. storočia. Avšak problematika riadenia činnosti ľudí zaujímala mnohých mysliteľov už dávno pred tým. Už v tých časoch, keď ľudia začali vytvárať organizované skupiny za účelom splnenia svojich spoločných i individuálnych, ekonomických i mocenských cieľov, ktoré nemohli dosiahnuť ako jednotlivci, sa stalo riadenie nevyhnutným prostriedkom na zabezpečenie koordinácie individuálneho úsilia.

 Historické korene moderného manažérskeho myslenia

Mnohé myšlienky o riadení by sme našli napr. už v biblii, veľa zaujímavých
skúseností poznáme z riadenia hromadných procesov v dejinách ľudstva –
vedenie vojen, stavebné činnosti, ale aj riadenie štátu. Zaujímavé názory by sme
našli už v prácach antických filozofov (Aristoteles, Platón a i.). Predsa len
teoretickými predchodcami klasikov manažmentu boli filozofovi zameraní na
problematiku riadenia spoločnosti a ďalší predstavitelia ovplyvnení najmä
priemyslovou revolúciou v Európe.
Predkapitalistické názory na riadenie spoločnosti a skupín tvoria rôznorodú zmes poznatkov a názorov. Vychádzali už z poznania rozporov v organizácii a správe spoločnosti a boli zamerané najmä na rozumné riadenie štátu, na rozvoj vzdelanosti a na spravodlivejšie rozdeľovanie bohatstva. Môžeme tu zaradiť napr. teoretické úvahy o riadení štátu, pokusy o riadenie spoločnosti (Th. Moore, Machiavelli, Komenský), utopický socializmus (R.Owen), názory matematikov zaujímajúcich sa o efektívne využitie strojov (Ch.Babbage) a mnoho ďalších. Postupný vývoj od manufaktúr k továrenskej výrobe a k rozvoji podnikania, vplyv priemyselnej revolúcie, potreba riadenia nových výrobných procesov ,potreba efektívnej organizácie práce a využívania zdrojov – to všetko vytváralo podmienky pre vznik prvých teórií o efektívnom riadení podniku. Podstatnú úlohu v 19. storočí zohral aj rozvoj technických a ekonomických vied.

Kľúčové slová:

história manažmentu

historický vývoj manažmentu

Klasické teórie manažmentu

Škola vedeckého riadenia

scientific management

Teória správneho / administratívneho manažmentu

byrokratický manažmeObsah:
 • Historické korene moderného manažérskeho myslenia
  Škola vedeckého riadenia (scientific management)
  Teórie správneho (administratívneho) a byrokratického riadenia
  Škola „ľudských vzťahov“/Behavioristická (human relations)
  Prínos Japonského manažmentu
  „Nová“ teória manažmentu
  Súčasné trendy v teórii a praxi manažmentu

Zdroje: