Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 147   |   Strana 1 / 54


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0%
0,3 9x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 8x
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0%
0,2 12x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 16x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 54x
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0%
1,8 12x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 9x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 7x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 45x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 1x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 5x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 1x
Románsky sloh a najvýznamnejšie pamiatky v Českej republike
99,5%
16,0 12x
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 22x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 10x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 24x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 60x
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2%
0,7 49x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 146x
Projekt o stave životného prostredia v regióne Horná Nitra
99,0%
14,9 15x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 5x
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9%
0,1 27x
Benelux (Belgicko, Holandsko a Luxembursko)
98,9%
0,3 6x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 25x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: