Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 164   |   Strana 1 / 55


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0%
0,3 10x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 12x
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 19x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 151x
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0%
0,2 14x
Distribučné systémy a logistika (Distribučné kanály, ich funkcie a klasifikácia, Projektovanie distribučného kanála...)
100,0%
0,1 12x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 57x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 11x
Prostitúcia a iné sexuálne deviácie (história, príčiny, druhy, riešenie, prevencia...)
100,0%
0,1 7x
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0%
1,8 19x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 11x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 46x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 38x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 25x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 9x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 1x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 3x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 6x
Románsky sloh a najvýznamnejšie pamiatky v Českej republike
99,5%
16,0 12x
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 23x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 11x
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2%
0,7 57x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 148x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 25x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 61x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 6x
Projekt o stave životného prostredia v regióne Horná Nitra
99,0%
14,9 16x
Benelux (Belgicko, Holandsko a Luxembursko)
98,9%
0,3 9x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko