Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 154   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 110   |   Strana 1 / 53


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 8x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 23x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 6x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 149x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 5x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 1x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 0x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 1x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 8x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 5x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 0x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 1x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 0x
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 22x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 10x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 8x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 20x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 59x
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2%
0,7 44x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 3x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 2x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 8x
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9%
0,1 20x
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8%
0,3 7x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 51x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 22x
Volebné systémy v kontexte teórie politiky
98,3%
0,1 1x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 33x
Krajinný potenciál Ďumbierskych Tatier
98,2%
16,3 5x
Trh domáceho cestovného ruchu Slovenska
97,8%
0,7 11x
Politický systém Slovenskej republiky
97,8%
0,2 44x
Najvýznamnejšie pamiatky antického Grécka
97,6%
0,4 3x
Hedging - finančné deriváty - seminárna práca - Finančný manažment
97,5%
0,2 11x
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2%
0,2 186x
Kalkulácie a rozpočty - skriptá
97,1%
1,0 17x
Seminárna práca na tému Kontrola vo verejnej správe
97,1%
0,2 27x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: