Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 147   |   Strana 1 / 54


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 13x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 8x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 53x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 9x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 7x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 9x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 44x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 1x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 1x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 4x
Románsky sloh a najvýznamnejšie pamiatky v Českej republike
99,5%
16,0 12x
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 22x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 10x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 60x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 24x
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2%
0,7 46x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 146x
Projekt o stave životného prostredia v regióne Horná Nitra
99,0%
14,9 15x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 5x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 25x
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9%
0,1 26x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 2x
Vznik Československa a snahy Deutschbohmen
98,8%
1,0 11x
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8%
0,3 8x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 52x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 125x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: