Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Vypracované otázky na predmet Personálny manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3796
Posledná úprava
01.06.2017
Zobrazené
6 157 x
Autor:
keepka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Psychológia v manažmente
Ps manažmentu - aplikovaná ps disciplína, definovaná ako psych. disciplína, kt. syntetizuje poznatky ps. práce, ps. riadenia a sociálnej ps.
Predmetom PM je osobnosť a činnosť pracovníkov a manažérov v procese riadenia.
(Riadenie je proces, ktorý prebieha medzi ľuďmi).
Vklad psychológie do procesu riadenia je založený na týchto subjektoch:
1/ Subjektom riadiacej činnosti je riadiaci pracovník manažér - má svoje individuálne schopnosti
2/ Objektom sú zamestnanci organizovaní v prac. skupinách /disponujú vlastnosťami, skúsenosťami /
3/ Riadiaca činnosť je zameraná na riadení malej soc. skupiny, ktorá je vypracovaná soc. dynamikou
4/ Pri výkone riadiacej funkcie dochádza medzi pracovníkom a nadriadeným k interakcii vo vzájomnom správaní (kooperácii, percepcii)

Manažment - riadiť, zvládať, vedieť si rady, dokázať niečo, hospodáriť. Nejde len o príkazy a ich kontrolu, ale aj o zodpovednosť, angažovanosť všetkých ľudí v tomto procese. Manažment je :
• riadenie určitej organizácie, firmy, ktorej cieľom je dosiahnúť plnenie strateg. cieľov, zabezpečiť jej funkčnosť, rozvoj,ziskovosť, konkurencieschopnosť v rámci daného ekonomického prostredia
• resp.manažment je umenie dosahovať ciele organizácie rukami a hlavami tých druhých.
Pojem manažment sa používa na označenie:
• špecif.funkcií vykonávaných pracovníkmi org.v riadiacom postavení (plán,organiz,kontrola)
• riadiacich pracovníkov
• spôsobu práce s ľuďmi v podriadenom postavení

Kľúčové slová:

teórie manažmentu

riadiaca činnosť

štýly riadenia

rozhodovanie

riešenie konfliktov

motivácia

hodnotenie zamestnancov

time manažment

firemná kultúraObsah:
 • 1. Psychológia v manažmente
  2. Riadiaca činnosť
  3. Manažérske činnosti,role,kompetencie a zručnosti riadenia
  4. Manažérske rozhodovanie a riešenie problémov
  5. Personálny manažment
  6. Vedenie-riadenie zamestnancov-problematika vodcu a osobnosti-štýly riadenia
  7. Vytváranie tímu
  8. Komunikácia v práci manažéra
  9. Zručnosti riešenia konfliktov a vyjednávanie
  10. Motivácia v práci manažéra
  11. Hodnotenie zamestancov
  12. Time manažment
  13. Kultúra firmy a riadenie zmien

Zdroje:
 • Bedrnová-Nový : Psychologie a sociologie v řízení firmy, Praha: Prospektrum, 1994
 • Koubek : Řizení lidských zdrojú. Praha: Management Press, 1995
 • Khol: Psychologie řizení. Praha: SPN,1982
 • Pacovský: Člověk a čas. Praha : Grada, 2005
 • Plamínek: Vedení lidí, týmu a firem. Praha: Grada, 2005
 • Szarková: Manažérska psychológia. Kartprint, Bratislava, 1996
 • Szarková a kol : Komunikácia v manažmente. Ekonóm, Bratislava, 1996
 • Tureckiová : Řizení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada, 2004
 • Tyson, Jackson : Organizační chování. Praha: Grada Publishing, 1997