Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 376   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0%
1,8 19x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 56x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 61x
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9%
0,1 29x
Exegéza Mk 1, 9-11 (Evanjelium podľa Marka)
98,9%
0,1 1x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 59x
Samovraždy (spoločenský problém, klasifikácia, príčiny, prostriedky a spôsoby spáchania, prevencia, sebapoškodzovanie)
98,5%
0,1 34x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Emocionálne narušené deti a mládež
97,5%
0,1 26x
Identification and Religious Orientation of the Roma in the Slovak Republic
96,9%
0,1 0x
Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov
96,6%
0,2 22x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 40x
Učenie ako prostriedok vzdelávania
96,5%
0,1 13x
Saleziáni don Bosca (osobnosť Don Bosca, história saleziánskeho diela...)
95,4%
0,2 1x
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0%
0,1 1x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Tézy na štátnu skúšku z didaktiky dospelých
94,4%
0,5 15x
Mediácia a probácia - mimosúdne riešenie sporov
94,0%
0,1 43x
Záverečné pisomné práce
93,8%
0,1 0x
Psychológia rodiny - definície, typy, charakteristky, týranie, láska, rozvod...
93,2%
0,2 23x
Andragogické pojmy - seminárna práca
93,0%
0,1 19x
Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky
92,9%
0,1 4x
Sporné uplatňovanie psychológie v reklame
92,7%
3,6 13x
Komunikácia a sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi
92,3%
0,4 4x
Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)
92,3%
0,3 30x
Filozofické a sociálne východiská edukácie (poznámky) FISO
92,3%
0,1 23x
Chlapčenský hrdina v literatúre pre deti a mládež do roku 1945
92,3%
0,1 1x
Pavol Kyrmezer - Komedie česká o bohatci a Lazarovi
92,0%
0,1 303x
Človek v sociálno-historickom vývoji
91,9%
0,3 3x
Šikanovanie ako výchovno pedagogický problém
91,7%
0,1 27x
Alfred Nobel a Nobelová cena
91,4%
0,1 3x
Misiológia so zameraním na rómske komunity
91,1%
0,5 3x
Teória, metódy a metodika sociálnej práce
90,9%
0,2 43x
Konštruktivizmus - seminárna práca
90,9%
0,1 6x
Základné etické pojmy (dobro, zlo, šťastie, ideál, sloboda, voľba, zodpovednosť...)
90,9%
0,1 19x
Sociálna práca - vypracované tézy na štátne skúšky - 1. časť (Sociálna politika)
90,7%
0,4 7x
Úvod do misiológie
90,5%
0,1 1x
História a vznik psychológie (Úvod do psychológie)
90,4%
0,1 2x
Edukačná psychológia - študijný materiál
90,4%
0,1 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: