Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 641   projektov
6 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 371   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 60x
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9%
0,1 24x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 52x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Identification and Religious Orientation of the Roma in the Slovak Republic
96,9%
0,1 0x
Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov
96,6%
0,2 20x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 38x
Učenie ako prostriedok vzdelávania
96,5%
0,1 7x
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0%
0,1 1x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Tézy na štátnu skúšku z didaktiky dospelých
94,4%
0,5 12x
Záverečné pisomné práce
93,8%
0,1 0x
Andragogické pojmy - seminárna práca
93,0%
0,1 14x
Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky
92,9%
0,1 3x
Sporné uplatňovanie psychológie v reklame
92,7%
3,6 9x
Chlapčenský hrdina v literatúre pre deti a mládež do roku 1945
92,3%
0,1 1x
Filozofické a sociálne východiská edukácie (poznámky) FISO
92,3%
0,1 21x
Komunikácia a sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi
92,3%
0,4 3x
Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)
92,3%
0,3 27x
Človek v sociálno-historickom vývoji
91,9%
0,3 3x
Šikanovanie ako výchovno pedagogický problém
91,7%
0,1 24x
Misiológia so zameraním na rómske komunity
91,1%
0,5 3x
Konštruktivizmus - seminárna práca
90,9%
0,1 6x
Teória, metódy a metodika sociálnej práce
90,9%
0,2 40x
Sociálna práca - vypracované tézy na štátne skúšky - 1. časť (Sociálna politika)
90,7%
0,4 6x
Úvod do misiológie
90,5%
0,1 0x
Edukačná psychológia - študijný materiál
90,4%
0,1 12x
Premeny človeka a spoločnosti a ich dopad na výchovu
90,3%
0,1 46x
Projekt prevenčnej práce
90,1%
0,1 7x
Poruchy rodičovstva /vzťah matka-dieťa/
89,9%
0,1 15x
Výkon štátnej správy a samosprávy v školstve
89,7%
0,1 32x
Záujmové vzdelávanie - seminárna práca
89,7%
0,1 13x
Sociálna starostlivosť o občana
89,4%
0,3 43x
Sociológia výchovy ako vedná disciplína
89,3%
0,1 9x
Celoživotné vzdelávanie
89,3%
0,1 11x
Problémy a perspektívy výchovy v súčasnej spoločnosti
89,2%
0,1 8x
Starobný dôchodok, poistenie
88,9%
0,4 12x
Analýza sociálnych služieb mesta Rimavská Sobota
88,7%
0,2 5x
Adresár mimovládnych organizácii v meste Rimavská Sobota
88,5%
0,8 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: