Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Filozofické a sociálne východiská edukácie (poznámky) FISO

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41477
Posledná úprava
16.02.2013
Zobrazené
1 088 x
Autor:
juraj.valenta
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kopletné poznámky z Fisa (Filozofické a sociálne východiská edukácie) ... presne ako diktovala na prednáškach...

Spoločnosť a výchova
- spoločnosť v najširšom zmysle slova je spoločnosť označením pre každý súbor jedincov, v ktorom existujú stabilné vzťahy a vzájomné služby.
- v užšom zmysle slova v sociológii je spoločnosť onačením pre súbor ľudských bytostí, ktorých vzťahy sú riadené inštitúciami zaistené sankciami a každý člen spoločnosti pociťuje, alebo mu dávajú pociťovať váhu kolektívneho momentu.

Výchova:
- to je riadené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a komplexné pôsobenie na človeka plniť isté životné ideály, osvojiť si isté hodnoty.

Vzťah medzi spoločnosťou a výchovou:
- medzi spoločnosťou a výchovou je vzťah spätnej väzby : rozvoj spoločnosti ovplyvňuje charakter výchovy, tiež úroveň výchovy a vzdelávania ovplyvňuje vývoj spoločnosti.
- výchova zabezpečuje generačný transfer zovšeobecnenej ľudskej skúsenosti a kontinuitu spoločenského vývoja.
- výchova je činnosť spoločenská, v spoločnosti vznikla, spoločnosti slúži a spoločnosťou je určovaná.
- výchova je činnosť spoločnosťou determinovaná, no zároveň aj vývoj spoločnosti determinujúca.

Kľúčové slová:

FISO

filozofické a sociálne východiská edukácie

spoločnosť a výchova

edagogická sociológia

sociálna pedagogika

funkcie rodinyObsah:
 • Spoločnosť a výchova
  Celospoločenské kontexty výchovy a vzdelávania
  Sociológia a pedagogické sociologické koncepcie výchovy
  Sociálna pedagogika
  Pedagogická sociológia
  Sociológia výchovy
  Socializácia osobnosti
  Priebeh socializácie z hľadiska ontogenézy
  Úloha prostredia v procese výchovy
  Typológia prostredia
  Funkcie rodiny
  Charakteristické znaky súčasných rodín
  Rodiny podľa štruktúry delíme nasledovne
  Škola
  Školské prostredie
  Problémy slovenskej školy a učiteľov
  Transformačné a integračné zmeny slovenského vysokého školstva
  Silné stránky slovenského vysokého školstva
  Slabé stránky vysokého školstva na slovensku
  Humanizácia výchovy a vzdelávania
  Filozofia a pedagogika
  Vzťah medzi filozofiou a pedagogikou
  Vzťah medzi filozofiou a edukačnou praxou
  Pedagogická axiológia
  Antropologické základy výchovy