Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 135   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 669   |   Strana 1 / 67


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 62x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 40x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 71x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 33x
Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment
97,7%
0,5 6x
Dejiny svetového divadla - humanizmus a renesancia v anglicku - VŠMU poznámky
95,8%
0,1 2x
Manažment (materiály na skúšku)
95,5%
2,3 11x
ANTIKA - Dejiny svetového divadla - VŠMU - komplet poznámky
95,4%
0,1 5x
Politické systémy krajín západnej Európy
95,0%
0,2 25x
Úvod do sociálnej pedaogigky - poznámky
94,8%
0,1 0x
Dejiny svetového divadla, Ruská divadelná avantgarda, klasické poznámky VŠMU
94,8%
0,1 1x
Dejiny svetového divadla, Ruské divadlo - komplet poznámky tradičné VŠMU
94,2%
0,1 5x
Finančno-ekonomická analýza (poznámky a príklady)
94,0%
0,3 80x
Operačné systémy, procesy, pamäť
93,8%
0,2 16x
Dejiny pedagogiky - poznámky z prednášok
93,3%
0,1 1x
Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky
92,9%
0,1 2x
Charakteristika podnikových financií a finančné ciele podnikateľskej činnosti
92,9%
0,3 6x
Dejiny svetového divadla - Nemecká dráma - poznámky komplet
92,8%
0,1 0x
Ekonomika podniku (EkP) cvičenia - komplet poznámky a príklady
92,6%
3,7 13x
Filozofické a sociálne východiská edukácie (poznámky) FISO
92,3%
0,1 14x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 23x
Podnikové hospodárstvo (otázky + vypracované otázky)
92,3%
0,2 96x
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela - Oláh, Roháč
92,3%
0,3 16x
Mechanika II. - Obálka na zadania, rozpis podľa kódu, samotné zadania
92,3%
1,0 30x
Strategický marketing - študijný materiál, prehľad
92,3%
0,2 1x
Personálny manažment (vhodné k príprave na skúšku)
92,3%
0,1 29x
Úvod do podvojného účtovníctva - spracované poznámky zo skrípt
92,3%
0,1 10x
Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)
92,3%
0,3 23x
Všeobecná pedagogika - poznámky z prednášok
92,1%
0,1 1x
Relačná databáza
92,1%
0,3 3x
Základy sociálnej práce
92,0%
0,1 15x
Národohospodárska politika - poznámky zo zimného a letného semestra
92,0%
0,4 19x
Človek v sociálno-historickom vývoji
91,9%
0,3 3x
Všeobecná psychológia a ontogenetická psychológia
91,8%
0,1 9x
Poznámky z predmetu Vyvinová psychológia
91,8%
0,1 38x
English Conditionals - Podmienkové vety v angličtine
91,8%
0,1 0x
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
91,7%
0,3 10x
Poznámky z Manažérskej psychlógie a sociológie
91,7%
0,1 1x
Učtovníctvo B - dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
91,6%
0,2 8x
Životné prostredie - Environmentálne problémy
91,5%
2,3 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: