Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 650   |   Strana 1 / 67


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 78x
Prví priekopníci, prvé filmové skupiny - dejiny filmu II.
100,0%
0,9 20x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 80x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 36x
Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment
97,7%
0,5 6x
Predmet, charakter, členenie sociológie
97,7%
0,2 7x
Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia
97,0%
0,1 1x
Identification and Religious Orientation of the Roma in the Slovak Republic
96,9%
0,1 0x
Metodológia sociálnych vied
96,5%
0,2 30x
Dejiny svetového divadla - humanizmus a renesancia v anglicku - VŠMU poznámky
95,8%
0,1 5x
Manažment (materiály na skúšku)
95,5%
2,3 11x
ANTIKA - Dejiny svetového divadla - VŠMU - komplet poznámky
95,4%
0,1 6x
Politické systémy krajín západnej Európy
95,0%
0,2 27x
Úvod do sociálnej pedaogigky - poznámky
94,8%
0,1 1x
Dejiny svetového divadla, Ruská divadelná avantgarda, klasické poznámky VŠMU
94,8%
0,1 3x
Dejiny Rómov
94,2%
0,5 23x
Dejiny svetového divadla, Ruské divadlo - komplet poznámky tradičné VŠMU
94,2%
0,1 10x
Finančno-ekonomická analýza (poznámky a príklady)
94,0%
0,3 84x
Operačné systémy, procesy, pamäť
93,8%
0,2 18x
Dejiny pedagogiky - poznámky z prednášok
93,3%
0,1 2x
Personalistika - študijné materiály
93,1%
0,1 28x
Sociálna patológia - poznámky
93,0%
0,2 69x
Filozofické a sociálne východiská edukácie - poznámky
92,9%
0,1 3x
Vypracované otázky - Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie
92,9%
0,4 37x
Charakteristika podnikových financií a finančné ciele podnikateľskej činnosti
92,9%
0,3 9x
Dejiny svetového divadla - Nemecká dráma - poznámky komplet
92,8%
0,1 3x
Ekonomika podniku (EkP) cvičenia - komplet poznámky a príklady
92,6%
3,7 13x
Prehľadné poznámky z predmetu Základy práva
92,4%
0,2 1x
Učtovníctvo B - opatrenie ministerstva financií č. 23054/2002
92,3%
0,4 18x
Personálny manažment (vhodné k príprave na skúšku)
92,3%
0,1 33x
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela - Oláh, Roháč
92,3%
0,3 27x
Poznámky z predmetu Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja
92,3%
0,3 2x
Mechanika II. - Obálka na zadania, rozpis podľa kódu, samotné zadania
92,3%
1,0 30x
Svetové hospodárske prostredie - medzinárodný obchod
92,3%
0,8 26x
Strategický marketing - študijný materiál, prehľad
92,3%
0,2 7x
Geomorfológia - veda o vzniku, charaktere a význame foriem georeliéfu
92,3%
0,4 68x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 30x
Filozofické a sociálne východiská edukácie (poznámky) FISO
92,3%
0,1 21x
Pravda, dobro a zlo v ruskej filozofii a literatúre - poznámky
92,3%
0,2 11x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: