Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 666   |   Strana 1 / 67


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prví priekopníci, prvé filmové skupiny - dejiny filmu II.
100,0%
0,9 20x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 89x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 91x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 39x
Predmet, charakter, členenie sociológie
97,7%
0,2 8x
Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment
97,7%
0,5 7x
Elementárny hudobný inštrumentár (zobcová flauta)
97,3%
6,0 0x
Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia
97,0%
0,1 1x
Identification and Religious Orientation of the Roma in the Slovak Republic
96,9%
0,1 0x
Metodológia sociálnych vied
96,5%
0,2 35x
Manažment platobného styku
96,3%
0,2 4x
Dejiny svetového divadla - humanizmus a renesancia v anglicku - VŠMU poznámky
95,8%
0,1 7x
Manažment (materiály na skúšku)
95,5%
2,3 13x
Alternatívne školstvo (pojem, kritéria delenia, najznámejšie alternatívne školy - školské systémy)
95,4%
0,3 13x
Poznámky z predmetu Ústavné právo I. (JUDr. Ondrová, PhD.)
95,4%
0,7 2x
ANTIKA - Dejiny svetového divadla - VŠMU - komplet poznámky
95,4%
0,1 8x
Podnikové hospodárstvo - poznámky spracované podľa knihy
95,3%
0,2 2x
Politické systémy krajín západnej Európy
95,0%
0,2 28x
Fyzika 2 (kompletná a veľmi obsiahla príprava na skúšku)
95,0%
30,8 6x
Dejiny svetového divadla, Ruská divadelná avantgarda, klasické poznámky VŠMU
94,8%
0,1 5x
Úvod do sociálnej pedaogigky - poznámky
94,8%
0,1 1x
Sociológia detstva (DETSTVO, HISTORICKÝ EXKURZ DO DETSTVA, DETSTVO MODERNEJ SPOLOČNOSTI...)
94,4%
0,5 0x
Základy jazykovej kultúry (Teória - poznámky, Pravopisné cvičenia, Referáty, Vypracované otázky)
94,4%
1,3 0x
Medzinárodné vzťahy (povaha medzinárodnej politiky, premoderný svet, zrod svetového systému...)
94,4%
0,6 0x
Organizovanie podnikov - ťahák / poznámky (Zdôvodnenie potreby organizovania podnikov, Moderný podnik, Úroveň organizovania podniku...)
94,2%
0,2 1x
Dejiny Rómov
94,2%
0,5 24x
Ústavné právo a štruktúra štátnej moci
94,2%
0,2 4x
Dejiny svetového divadla, Ruské divadlo - komplet poznámky tradičné VŠMU
94,2%
0,1 10x
Finančno-ekonomická analýza (poznámky a príklady)
94,0%
0,3 91x
Operačné systémy, procesy, pamäť
93,8%
0,2 18x
Algoritmické myslenie - Mediamatika - poznámky
93,6%
0,7 0x
Ekonomika podniku (EkP) cvičenia - komplet poznámky a príklady
93,6%
3,7 13x
Personálne riadenie vs. riadenie ľudských zdrojov - Riadenie ľudských zdrojov vs. personálne riadenie
93,6%
1,2 0x
Dejiny pedagogiky - poznámky z prednášok
93,3%
0,1 3x
Krvné skupiny: usmernenie stravovania a kroky vedúce k odstráneniu kondičných problémov
93,2%
0,2 9x
Riadenie ľudských zdrojov (Základy a vývoj riadenia ĽZ, Strategické riadenie ľudských zdrojov...)
93,2%
0,5 20x
Drevo, spracovanie dreva, hydrotermická úprava dreva
93,2%
0,2 3x
Marketingové aplikácie (spracovanie knihy Marketingové aplikácie - J.Čimo a kolektív)
93,1%
0,2 9x
Personalistika - študijné materiály
93,1%
0,1 28x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: