Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Úvod do sociálnej pedaogigky - poznámky

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44600
Posledná úprava
04.03.2014
Zobrazené
1 557 x
Autor:
dominika.vallova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. Téma - Základná terminológia SP a príbuzných vied
Pojmy: Sociálny, Socializácia, Soc. Starostlivosť, Profilaxia, Kompenzácia, Poradenstvo, Dobrovoľníctvo
1. Sociálny (Bláha, Novotná, Geck):
Týkajúci sa živ. podmienok, živ. úrovne
Vyjadrenie živ. istoty, blaha, dobra
Spolucítenie, ľudskosť
Pozitívne hodnoty
Skupinový, kolektívny
Majúci sympatie k ľuďom
Dobročinnosť, pripravenosť pomôcť

2. Socializácia:
Proces zospoločenštenia, začlenenia sa do soc. Vzťahov
Fáza prípravná - osvojenie si reči, interiorizácia (zvnútorňovanie) hodnôt, noriem, učenie sa soc. Rolám
Fáza realizačná - preberanie a učenie spoločenským rolám
Prostriedky socializácie: hra, učenie, práca
Sociabilita: účasť človeka v soc. Vzťahoch

Kľúčové slová:

sociálna pedaogika

Zlatica Bakošová

šikanovanie

záškoláctvo

základy sociálnej pedagogikyObsah:
 • základná terminológia SP a príbuzných vied,
  historické aspekty vzniku SP
  metodologické východiská SP
  tradície a inovácie SP
  vzťah SP k iným vedám
  školské prostredie
  šikanovanie
  záškoláctvo

Zdroje:
 • Bakošová, Zlatica: Sociálna pedagogika ako životná pomoc, UK BA,
 • Počet strán: 251 strán
 • Väzba: brožovaná väzba
 • Rozmer: 146×210 mm
 • Hmotnosť: 330 g
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • ISBN: 9788096994403
 • Rok vydania: 2011
 • Naše katalógové číslo: 110895