Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 324   |   Strana 1 / 34


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 13x
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0%
2,3 19x
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0%
1,9 23x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 362x
Svetové zdroje drevnej suroviny - Analýza zdrojov drevnej suroviny na Novom Zélande
100,0%
2,1 0x
Stanovenie produktov termickej degradácie a horenia dreva a drevných kompozitov
100,0%
2,2 0x
Semestrálny projekt z predmetu Martketingové stratégie - Aqualand BB
100,0%
0,9 2x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Organizácia manažérskej práce - Víkendový pobyt spojený s kurzom plávania
99,7%
1,5 6x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 50x
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 6x
Montáž a oživenie laboratórnej zostavy fy MAXON
99,5%
4,2 3x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 86x
Motivácia zamestnancov (Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov)
99,3%
0,1 13x
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2%
2,7 15x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 68x
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9%
0,1 23x
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9%
0,1 4x
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5%
1,4 33x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 18x
Trh a obchod s listnatým rezivom v Severnej Amerike
98,2%
35,3 8x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
98,2%
0,9 9x
Trh a obchod s papierom v Severnej Amerike
98,2%
1,0 4x
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0%
0,7 2x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 4x
Analýza moderných riadiacich systémov
98,0%
0,8 0x
Banková sústava - semestrálny projekt
98,0%
0,1 20x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 8x
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8%
0,2 13x
Proces výberu zamestnancov a metódy výberu
97,7%
0,1 3x
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5%
0,4 9x
Kapacita drevoobrábacieho stroja - spodná vretenová frézka
97,4%
1,4 1x
Motivácia zamestnancov - semestrálna práca
97,3%
0,2 26x
Vývoj výrobkov a prírpava výroby
97,2%
0,1 21x
Vypracované otázky - Lesné cesty
97,2%
0,1 39x
Poňatie informatiky, informácií a informačnej spoločnosti
97,0%
0,3 5x
Banková sústava - semestrálka
96,8%
0,1 34x
Informačné systémy malých a stredných podnikov
96,8%
0,1 97x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko