Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 300   |   Strana 1 / 33


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 265x
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0%
1,9 22x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 12x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 49x
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 2x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 80x
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2%
2,7 15x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 65x
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9%
0,1 12x
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9%
0,1 2x
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5%
1,4 30x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 12x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
98,2%
0,9 6x
Trh a obchod s listnatým rezivom v Severnej Amerike
98,2%
35,3 7x
Trh a obchod s papierom v Severnej Amerike
98,2%
1,0 1x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 4x
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0%
0,7 1x
Banková sústava - semestrálny projekt
98,0%
0,1 15x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 6x
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8%
0,2 9x
Proces výberu zamestnancov a metódy výberu
97,7%
0,1 3x
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5%
0,4 9x
Motivácia zamestnancov - semestrálna práca
97,3%
0,2 22x
Vypracované otázky - Lesné cesty
97,2%
0,1 30x
Vývoj výrobkov a prírpava výroby
97,2%
0,1 20x
Poňatie informatiky, informácií a informačnej spoločnosti
97,0%
0,3 5x
Informačné systémy malých a stredných podnikov
96,8%
0,1 97x
Banková sústava - semestrálka
96,8%
0,1 32x
Kategorizácia podnikov MSP
96,3%
8,2 7x
Vypracované otázky z predmetu Mapovanie lesov
96,3%
0,2 65x
Využitie historických leteckých snímok pri stratifikácii horských lesov
96,3%
1,6 10x
IKEA - Semestrálny projekt z Medzinárodného manažmentu
96,1%
0,8 9x
Motivácia pracovníkov a tímová práca
96,1%
0,1 192x
Vstup na zahraničný trh - prípadová štúdia z medzinárodného obchodu
96,0%
2,3 26x
Drevorezné nástroje - Ploché nože
96,0%
3,0 8x
Manažment a financovanie lesných podnikov - Semestrálny projekt z predmetu Projektový manažment a manažment inovácií
95,9%
3,1 3x
Informačné systémy na podporu rozhodovania
95,9%
0,1 11x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: