Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 295   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 283   |   Strana 1 / 33


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 76x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 227x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 11x
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0%
1,9 21x
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 1x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 48x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 78x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 59x
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2%
2,7 15x
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9%
0,1 7x
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9%
0,1 1x
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5%
1,4 29x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 10x
Trh a obchod s papierom v Severnej Amerike
98,2%
1,0 0x
Trh a obchod s listnatým rezivom v Severnej Amerike
98,2%
35,3 7x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
98,2%
0,9 4x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 4x
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0%
0,7 1x
Banková sústava - semestrálny projekt
98,0%
0,1 14x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 6x
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8%
0,2 7x
Proces výberu zamestnancov a metódy výberu
97,7%
0,1 3x
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5%
0,4 8x
Motivácia zamestnancov - semestrálna práca
97,3%
0,2 20x
Vývoj výrobkov a prírpava výroby
97,2%
0,1 19x
Vypracované otázky - Lesné cesty
97,2%
0,1 29x
Informačné systémy malých a stredných podnikov
96,8%
0,1 97x
Banková sústava - semestrálka
96,8%
0,1 32x
Vypracované otázky z predmetu Mapovanie lesov
96,3%
0,2 60x
Motivácia pracovníkov a tímová práca
96,1%
0,1 192x
IKEA - Semestrálny projekt z Medzinárodného manažmentu
96,1%
0,8 6x
Vstup na zahraničný trh - prípadová štúdia z medzinárodného obchodu
96,0%
2,3 25x
Drevorezné nástroje - Ploché nože
96,0%
3,0 8x
Informačné systémy na podporu rozhodovania
95,9%
0,1 11x
Manažment a financovanie lesných podnikov - Semestrálny projekt z predmetu Projektový manažment a manažment inovácií
95,9%
3,1 2x
Podstata činnosti Medzinárodného menového fondu
95,8%
0,1 7x
Hospodárska informatika
95,8%
0,2 10x
John Maynard Keynes - prínosy do ekonomickej teórie
95,8%
0,1 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: