Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 154   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 240   |   Strana 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 193x
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 1x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 48x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 57x
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9%
0,1 3x
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9%
0,1 1x
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5%
1,4 29x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 7x
Trh a obchod s listnatým rezivom v Severnej Amerike
98,2%
35,3 7x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 1x
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0%
0,7 1x
Banková sústava - semestrálny projekt
98,0%
0,1 14x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 5x
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8%
0,2 7x
Proces výberu zamestnancov a metódy výberu
97,7%
0,1 2x
Motivácia zamestnancov - semestrálna práca
97,3%
0,2 19x
Vypracované otázky - Lesné cesty
97,2%
0,1 26x
Informačné systémy malých a stredných podnikov
96,8%
0,1 95x
Banková sústava - semestrálka
96,8%
0,1 31x
Vypracované otázky z predmetu Mapovanie lesov
96,3%
0,2 56x
Motivácia pracovníkov a tímová práca
96,1%
0,1 190x
IKEA - Semestrálny projekt z Medzinárodného manažmentu
96,1%
0,8 0x
Vstup na zahraničný trh - prípadová štúdia z medzinárodného obchodu
96,0%
2,3 25x
Drevorezné nástroje - Ploché nože
96,0%
3,0 7x
Informačné systémy na podporu rozhodovania
95,9%
0,1 11x
Manažment a financovanie lesných podnikov - Semestrálny projekt z predmetu Projektový manažment a manažment inovácií
95,9%
3,1 0x
Podstata činnosti Medzinárodného menového fondu
95,8%
0,1 7x
John Maynard Keynes - prínosy do ekonomickej teórie
95,8%
0,1 7x
Vypracované otázky - Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín
95,8%
1,1 55x
Rozpočtová politika EÚ
95,7%
3,0 19x
Drevárske tovaroznalectvo - Produkcia dreva v Brazílii
95,6%
1,4 2x
Organizácia na úrovni ekosystémov, Produkcia a rozklad energie, Produktivita ekosystému
95,6%
0,6 0x
Tuhé znečisťujúce látky v ovzduší, prachové častice, spôsoby hodnotenia a monitoring
95,6%
0,2 4x
Vyhodnotenie meteorologických údajov z regionálnych staníc vo Zvolenskej kotline a okolí Zadanie č.3
95,6%
0,1 14x
Tribologické procesy
95,4%
1,3 105x
Lesnícka bioklimatológia
95,3%
1,0 190x
Princípy snímačov teploty a možnosti ich aplikácie v textile
95,1%
3,0 2x
Analýza zdrojov drevnej suroviny v Ekvádore
95,1%
4,2 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: