Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Proces výberu zamestnancov a metódy výberu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46232
Posledná úprava
09.11.2015
Zobrazené
690 x
Autor:
jana.balazova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výber zamestnancov je rozhodovací proces, ktorého cieľom je na základe získaných informácií o uchádzačoch a ich analýzy posúdiť a v konečnej fáze vybrať najvhodnejšieho kandidáta s najlepšími predpokladmi na úspešné vykonávanie práce. Kvalifikovane riadený proces získavania zamestnancov a ich výberu zabezpečí optimálny pracovný potenciál. Výber zamestnancov je priamo nadviazaný na funkciu ich získavania.
Tu dochádza k prvému kontaktu s organizáciou. Uchádzači reagujú na ponuku voľného pracovného miesta a úlohou organizácie je vybrať nie najlepšieho, ale takéto uchádzača, ktorý ma najlepšie predpoklady na dané pracovné miesto. Výber zamestnancov by ma zabezpečiť súlad medzi požiadavkami práce a pracovnou spôsobilosťou uchádzača.
Po získaní predstavy o profile obsadzovanej pracovnej pozície, o profile vhodného uchádzača na toto miesto a po získaní dostatočného počtu kvalitných uchádzačov možno pristúpiť k realizácií výberového procesu. Výber zamestnancov je spolu s procesom ich získavania kľúčovou fázou formovania pracovného potenciálu organizácie, začína podaním žiadosti uchádzačov o prijatie do zamestnania a končí rozhodnutím o ich prijatí.

Kľúčové slová:

výber zamestnancov

metódy výberu

normatívne dokumenty

dokumentáciaObsah:
 • OBSAH
  1 Úvod 3
  2 Podstata a význam výberu zamestnancov 4
  3 Príprava výberu zamestnancov 4
  3.1 Základné subjekty výberu zamestnancov 4
  3.2 Kritéria výberu zamestnancov 5
  3.3 Faktory predpovedania úspešného výkonu práce - prediktory 5
  4 Proces výberu zamestnancov 5
  4.1 Vstupný informatívny pohovor 6
  4.2 Podanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a ďalších požadovaných normatívnych dokumentov 6
  4.3 Zhromažďovanie a kontrola písomnej dokumentácie 6
  4.4 Odborné posúdenie pracovnej spôsobilosti 7
  4.5 Analýza všetkých získaných informácií 8
  4.6 Výberový rozhovor (interview) 9
  4.7 Celkové vyhodnotenie a rozhodovanie o prijatí 10
  4.8 Uzavretie pracovnej zmluvy 10
  5 Metódy výberu zamestnancov 10
  6 Záver 12
  7 Použitá literatúra 13

Zdroje:
 • 1. KACHAŇAKOVÁ, A. - NACHTMANNOVÁ. O. - JONIAKOVÁ, Z. : Personálny manažment, Bratislava, LURA EDITION, 2008, 234 strán, ISBN 978-80-8078-192-7
 • 2. ARMSTRONG, M.: Personální management, Grada Publishing, Praha, 1999, 963 strán, ISBN 80-7169-614-5
 • 3. GALAJDOVÁ, V. - HITKA, M.: Personálne riadenie. Vydavateľstvo TU Zvolen, 1998, 142 strán, ISBN 80-228-0743-5 3.
 • 4. LEWIS, C.: Emploee Selection, London: Hutschinson, 1985,
 • 5. GALAJDOVÁ, V. - HITKA, M.: Personálny manažment. Vydavateľstvo TU Zvolen, 2008, 129 strán, ISBN 978-80-228-1896-4.