Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 731   |   Strana 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Svetové zdroje drevnej suroviny - Analýza zdrojov drevnej suroviny na Novom Zélande
100,0%
2,1 0x
Stanovenie produktov termickej degradácie a horenia dreva a drevných kompozitov
100,0%
2,2 0x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 13x
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0%
2,3 19x
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 5x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 50x
Montáž a oživenie laboratórnej zostavy fy MAXON
99,5%
4,2 3x
Motivácia zamestnancov (Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov)
99,3%
0,1 13x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 68x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 17x
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5%
1,4 32x
Trh a obchod s papierom v Severnej Amerike
98,2%
1,0 4x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 4x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 7x
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8%
0,2 12x
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5%
0,4 9x
Kapacita drevoobrábacieho stroja - spodná vretenová frézka
97,4%
1,4 1x
Vývoj výrobkov a prírpava výroby
97,2%
0,1 20x
Poňatie informatiky, informácií a informačnej spoločnosti
97,0%
0,3 5x
Ekonomika podniku - prednášky, testy, vypracované otázky
96,5%
9,4 7x
Kategorizácia podnikov MSP
96,3%
8,2 8x
IKEA - Semestrálny projekt z Medzinárodného manažmentu
96,1%
0,8 14x
Drevorezné nástroje - Ploché nože
96,0%
3,0 11x
Hospodárska informatika
95,8%
0,2 10x
Regionálna politika EÚ a štruktuálne fondy
95,8%
0,2 14x
Drevárske tovaroznalectvo - Produkcia dreva v Brazílii
95,6%
1,4 3x
Medzinárodný obchod - prípadová štúdia
95,6%
0,9 22x
Princípy snímačov teploty a možnosti ich aplikácie v textile
95,1%
3,0 2x
Vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti dreva a drevných materiálov - SLIVKA (PRUNUS DOMESTICA)
95,1%
4,9 1x
Dánsko a lesné hospodárstvo
94,8%
0,4 5x
Drevárske tovaroznalectvo Program č.1 - Produkcia dreva v Južnej Amerike
94,7%
0,6 14x
Manažment výroby - učebné texty
94,6%
0,3 6x
Poisťovníctvo, poistenie, funkcie postenia
94,3%
1,0 28x
Inovančný projekt čokko s.r.o.
94,3%
2,8 10x
Analýza medzinárodného obchodu konkrétnej firmy
94,2%
0,6 12x
Rozvoj zamestnancov a sebavzdelávanie
93,9%
0,1 7x
Argentína - semestrálny projekt z predmetu Svetové zdroje drevnej suroviny
93,8%
4,8 13x
Stroje a zariadenia - omietacia kotúčová píla
93,8%
1,0 48x
Papua Nová Guinea (Svetové zdroje drevnej suroviny)
93,7%
0,5 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: