Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 719   |   Strana 1 / 18


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 11x
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 1x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 48x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 62x
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5%
1,4 29x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 11x
Trh a obchod s papierom v Severnej Amerike
98,2%
1,0 1x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 4x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 6x
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8%
0,2 8x
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5%
0,4 9x
Vývoj výrobkov a prírpava výroby
97,2%
0,1 19x
Poňatie informatiky, informácií a informačnej spoločnosti
97,0%
0,3 5x
Kategorizácia podnikov MSP
96,3%
8,2 7x
IKEA - Semestrálny projekt z Medzinárodného manažmentu
96,1%
0,8 8x
Drevorezné nástroje - Ploché nože
96,0%
3,0 8x
Hospodárska informatika
95,8%
0,2 10x
Regionálna politika EÚ a štruktuálne fondy
95,8%
0,2 14x
Medzinárodný obchod - prípadová štúdia
95,6%
0,9 21x
Drevárske tovaroznalectvo - Produkcia dreva v Brazílii
95,6%
1,4 3x
Vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti dreva a drevných materiálov - SLIVKA (PRUNUS DOMESTICA)
95,1%
4,9 0x
Princípy snímačov teploty a možnosti ich aplikácie v textile
95,1%
3,0 2x
Dánsko a lesné hospodárstvo
94,8%
0,4 3x
Drevárske tovaroznalectvo Program č.1 - Produkcia dreva v Južnej Amerike
94,7%
0,6 14x
Inovančný projekt čokko s.r.o.
94,3%
2,8 7x
Poisťovníctvo, poistenie, funkcie postenia
94,3%
1,0 26x
Analýza medzinárodného obchodu konkrétnej firmy
94,2%
0,6 12x
Stroje a zariadenia - omietacia kotúčová píla
93,8%
1,0 46x
Argentína - semestrálny projekt z predmetu Svetové zdroje drevnej suroviny
93,8%
4,8 11x
Papua Nová Guinea (Svetové zdroje drevnej suroviny)
93,7%
0,5 6x
Drevárske tovaroznalectvo - Stredná Amerika (Program č. 1)
93,3%
2,6 1x
Písomnosti v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch, doklady, účtovanie
93,1%
0,1 199x
Marketing a spoločnosť
93,0%
2,8 17x
Skupina strojov prvotného spracovania dreva - otázky na stroje a zariadenia
92,9%
0,2 37x
Sankcie a embargá
92,9%
0,1 3x
Doprava, preprava a skladovanie tovaru
92,7%
2,8 9x
Outdoorové vzdelávanie
92,5%
2,2 4x
Personálne riadenie
92,4%
0,1 26x
Prípadová štúdia - Marketingová analýza nábytkárskej firmy
92,3%
1,3 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: