Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
79 x
Veľkosť
4,5 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
6032
Posledná úprava
08.08.2017
Zobrazené
4 449 x
Autor:
snurik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Európske spoločenstvo zahŕňa množstvo regiónov, ktoré prešli rôznym historickým, kultúrnym, sociálnym a ekonomickým vývojom. Európska únia vytvára na riešenie jednotlivých problémov, ktorým čelí a ktorým uzná za potrebné sa venovať, rôzne nástroje. Na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci EÚ bol vytvorený systém finančných nástrojov, ktorý je známy pod pojmom štrukturálne fondy. Možnosť čerpania finančných prostriedkov z týchto fondov je umožnené len krajinám, ktoré sú členmi EÚ a majú na to prijaté patričné legislatívne opatrenia.
Regionálna politika EÚ je politikou solidarity. Európska únia tak poskytuje pomocou zaostávajúcim, slabším regiónom, podporuje upadajúce a menej atraktívne časti hospodárstva členských krajín ako je napr. poľnohospodárstvo. Ide predovšetkým o politiku pre zlepšenie života obyvateľstva, rast zamestnanosti. Všetko sa dá docieliť aj pomocou rozvoja infraštruktúry od diaľnic až po leteckú dopravu. V priemyselných zónach miest sa snaží o zlepšenie životného prostredia, na vidieku prebieha informatizácia spoločnosti, služby v oblasti vzdelávania a voľného času sa snaží umiestňovať na predmestia. Všetky tieto aktivity sa realizujú v súčinnosti s miestnymi orgánmi.

Kľúčové slová:

Európska únia

štrukturálne fondy

regionálna politika

sociálny fond

kohézny fond

agroenvironmentObsah:
 • Obsah
  Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy
  Úvod
  Chronológia vývoja regionálnej politiky EÚ
  Základné princípy regionálnej politiky EÚ
  Štrukturálne fondy Európskej únie
  Druhy štrukturálnych fondov
  Riadenie a kontrola štrukturálnych fondov
  Európsky sociálny fond
  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a garančný fond
  Európsky regionálny rozvojový fond
  Európsky nástroj na usmerňovanie rybolovu (FIFG)
  Kohézny fond
  Postup pri tvorbe a čerpaní financií z eurofondov
  Perspektívy Regionálnej politika Európskej únie na roky 2007 - 2013
  Slovensko a obdobie 2007 - 2013
  Záver
  Použítá literatúra

Zdroje:
 • Ľudmila Lipková: Regionálna politika Európskej únie
 • Delegácia Európskej únie: Regionálna politika Európskej únie
 • Róbert Hajšel: Slovensko a Európska únia
 • Marián Cipár: Štrukturálna a regionálna politika EÚ
 • Maroš Babitz, Rastislav Havran: Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich transparentnejšieho využívania
 • http://www.edis.sk/
 • http://europa.eu/pol/reg/overview_sk.htm