Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 205   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0%
1,4 322x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Motivácia zamestnancov - semestrálna práca
97,3%
0,2 26x
Vypracované otázky - Lesné cesty
97,2%
0,1 36x
Banková sústava - semestrálka
96,8%
0,1 32x
Informačné systémy malých a stredných podnikov
96,8%
0,1 97x
Využitie historických leteckých snímok pri stratifikácii horských lesov
96,3%
1,6 10x
Vypracované otázky z predmetu Mapovanie lesov
96,3%
0,2 75x
Motivácia pracovníkov a tímová práca
96,1%
0,1 194x
Vypracované otázky - Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín
95,8%
1,1 65x
Vyhodnotenie meteorologických údajov z regionálnych staníc vo Zvolenskej kotline a okolí Zadanie č.3
95,6%
0,1 18x
Lesnícka bioklimatológia
95,3%
1,0 194x
Hodnotenie prirodzenosti lesných porastov na základe typologických jednotiek (príklad z ochranného pásma Badínskeho pralesa)
94,6%
8,7 7x
Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov
94,6%
0,1 11x
Výskum dynamiky vegetácie horských smrečín na území Nízkych Tatier - sledovanie zmien od krajiny po mikrostanovište
94,4%
18,7 7x
Základy ekológie a krajiny lesa 2
94,0%
0,1 17x
Pedológia - Metódy rozboru pôdneho materiálu
94,0%
0,5 19x
Bioklimatológia zadanie 3
93,9%
0,1 14x
Skúsenosti s typologickým mapovaním v nadväznosti na hodnotenie prirodzenosti lesov
93,8%
4,2 11x
Otázky na test z predmetu Fyziológia rastlín
92,5%
0,1 2x
Dynamika vegetácie horských smrečín 7. vegetačného stupňa [Projekt dizertačnej práce]
92,3%
6,5 17x
Základy ekológie lesa a krajiny - návody k cvičeniam
92,3%
0,1 34x
Vypracované skúškové otázky - Riadenie lesného hospodárstva
92,3%
0,8 15x
Mikroekonómia - vypracované otázky na skúšku
91,4%
2,5 75x
Poznámky z prednášok - Základy ekológie krajiny
91,3%
0,1 29x
Základy lesného prostredia - otázky na skúšku
91,2%
0,2 3x
Pestovanie (štátnice - vypracované otázky)
91,1%
0,1 16x
Vypracované otázky na Lesné dopravníctvo
90,8%
0,6 37x
Bilógia poľovnej zveri - vypracované otázky
90,7%
0,1 12x
Príspevok k metódam hodnotenia dynamiky vegetácie na príklade horských smrečín Nízkych Tatier
90,6%
1,2 4x
Fyziológia rastlín - vypracované otázky
90,6%
0,6 81x
Poznámky z prednášok - Personálne riadenie
90,4%
0,1 19x
Bioklimatológia a Meteorológia - návody na cvičenia
90,2%
3,0 14x
Fyziológia rastlín - bunkové systémy
90,2%
0,1 29x
Filozofia (17 vypracovaných otázok)
90,0%
0,2 18x
Geológia - základy lesného prostredia
89,8%
0,1 31x
Thr a obchod s celulózou a papierom
89,5%
0,7 15x
Vývozná súprava Valmet 830
89,3%
0,6 5x
Botanika - Predmet a obsah botaniky
89,1%
1,1 149x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: