Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Bilógia poľovnej zveri - vypracované otázky

«»
Prípona
.odt
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45514
Posledná úprava
17.12.2014
Zobrazené
929 x
Autor:
lukas.vancik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cervus elaphus- jeleň
-Areál rozšírenia: európa.
sv Amerika,
Ázia
sv.Afrika
Habitat-listnaté a zmiešané lesy ktoré sa striedajú s trávou alebo kultúrnou stepou
-Životné teritórium:život v čriedach,osobitne jelenice a osobitne jelene,spolu sú len počas ruje,v materských čriedach až do obdobia ruji žije aj mladý jeleň s prvím parožím.Materská črieda 5-15 jedincov.Črieda obýva určité územie (domovský okrsok)
stanovištia-zdržovanie cez deň, ročné obdobia,určitý čas a trvalo
zimné jarné letné a rujoviskové stanovištia
zimné-v dolinách na Južných expozíciach
letné- a)oblast pastvín b)pri lúkach holiny c) rúbaniská (kde je pokoj)
MIGRÁCIA-
sezónna:jedince sezónne migrujú za potravou
Sedentárny typ-obýva pomerne malé územia a je vňom po cely život
EMIGRÁCIA-dospievajúce jedince idú do uplne nových oblastí
-Štruktúra populácii:žijú v čriedach samotársky žijú iba staré jedince
-Pastevná aktivita:je spásač
pri tvorbe parožia pri gravidnej jelenici 8 až 11 cyklov
nerušená zver sa pasie aj v denných hodinách (ckyly kratšie v okolí zaľahnutia)
večer a nad ránom boli cykly najdlhkšie (vyhľadávanie potravi)
vyrušovaná zver nočná pastva

Kľúčové slová:

biológia poľovnej zveri

odstrel

zhadzovanie parohov

srnec

jeleň

danielObsah:
 • Cervus elaphus- jeleň
  Srnec lesný Capreolus capreolus
  Daniel škvrnitý Dama dama
  Jeleň sika Cervus nipon
  Los mokraďový Alces alces
  Diviak lesný Sus scrofa:
  Muflón Ovis musimon
  Kamzík vrchovský Rupicapra ruicapra
  Medveď hnedý Ursus arctos
  Vlk dravý Canis lupus
  Rys ostrovid Lynx lynx
  Líška hrdzava Vulpes vulpes
  Jazvec lesný Meles meles
  Máčka divá Felis silvestris
  Vydra riečna Lutra lutra
  Kuna lesná Martes martes
  Kuna skalná Martes foina
  Tchor Putorius putorius
  Zajac poľný Lepus europeus
  Králik diví Oryctolagus cuniculus
  Ondatra pyžmová Ondatra zibetiky
  Bobor vodný Castor fiber
  Nutria riečna Myocastor coypus
  Svišť vrchovský Marmota marmota
  Veverica stromová Sciurus vulgaris