Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 232   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0%
1,9 22x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 80x
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2%
2,7 15x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
98,2%
0,9 6x
Organizácia na úrovni ekosystémov, Produkcia a rozklad energie, Produktivita ekosystému
95,6%
0,6 1x
Tuhé znečisťujúce látky v ovzduší, prachové častice, spôsoby hodnotenia a monitoring
95,6%
0,2 4x
Tribologické procesy
95,4%
1,3 107x
Ventilátory a pohony ventilátorov
94,8%
1,9 5x
Stroje na objemové tvárnenie
94,5%
0,4 15x
Návrh postupového strižného nástroja
94,3%
9,9 55x
Krídlo - semestrálna práca
94,1%
1,5 1x
Podnikateľský plán - poľnohospodárstvo, rastlinná výroba
92,3%
1,5 47x
Základy automatizácie a riadenia procesov - vypracované otázky na skúšku
91,9%
0,1 11x
Elektrotechnika - merania, vypracované otázky
91,5%
1,0 4x
Metrológia v strojárstve - všetky prednášky
91,2%
6,5 28x
Podnikteľský plán - Janko & Janko, s.r.o.
90,9%
0,8 11x
Priemyselná bezpečnosť - vypracované otázky ku skúške
90,8%
0,5 6x
Spracovanie tuhých odpadov, nebezpečné odpady
90,7%
4,6 10x
Podnikateľský plán - Občerstvenie TARA
90,5%
0,2 43x
Chemický priemysel - technológie výrob anorganických produktov. Dopady anorganických výrob na ŽP. Rizikové látky v technológiách prípravy, výroby a finalizácie výrobkov.
90,4%
0,4 0x
Technologický postup sústrúženia podľa výrobného výkresu
89,6%
3,5 56x
Podnikateľský plán - Vent s.r.o.
89,5%
0,6 59x
Základy automatizácie a riadenia procesov
89,5%
3,1 34x
Elektrotechnika a Elektronika vypracované otázky na skúšku
89,3%
0,3 9x
Technologický postup výroby súčiastky podľa zadaného výrobného výkresu
89,2%
0,7 25x
Kolobeh vody v prírode
89,0%
4,3 3x
Dynamické skúšky transmisií a prevodových mechanizmov
88,9%
0,1 17x
Technologický postup výroby súčiastky - výrobné technológie 2
88,9%
0,2 138x
BTS - bezpečnostné aspekty motorovej píly DOLMAR
88,3%
0,2 0x
Mechanika tekutín - príklady
88,3%
27,3 18x
Technická termomechanika
88,3%
7,5 4x
Manažérstvo kvality - všetky prednášky originál
88,2%
5,7 17x
Výpočet dopravníka - komunálna technika
87,8%
0,5 91x
Technologický postup výroby súčiastky TPV
87,8%
4,3 10x
Mikroekonómia II - vypracované príklady
87,5%
0,4 15x
Investičný projekt Sauna LUTE
87,0%
0,3 25x
Prevádzkový poriadok - Kombinovaný kuchynský sporák
85,9%
0,5 0x
Spodná vretenová frézka s prídavným podávačom I. a II. program + schéma
85,6%
0,6 9x
Vypracované otázky zo Životného a pracovného prostredia
85,5%
19,4 12x
Časti strojov 2
84,9%
15,9 25x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: