Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6605
Posledná úprava
08.08.2018
Zobrazené
2 484 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca sa zaoberá teoretickými a praktickými poznatkami o technológii elektroerozívneho obrábania. Je zameraná hlavne na sledovanie a hodnotenie kvality podpovrchových vrstiev plôch obrobených technológiou elektroerozívneho hĺbenia. Na začiatku práce je stručne opísaný fyzikálny princíp elektroerózie. V ďalšej časti sú
charakterizované metódy elektroerozívneho obrábania podľa jednotlivých kritérií. Podstatná časť je venovaná nástrojom, pracovnej kvapaline (dielektriku) a samotným elektroerozívnym strojom. Následne je poukázané na príklady využitia elektroerozívneho obrábania v praxi. V závere sú uvedené výsledky analýzy mikroštruktúry uhlíkovej konštrukčnej ocele po operácií EDM.

Kľúčové slová:

EDM

elektroerozívne obrábanie

hĺbenie

rezanie

technológia

hodnotenie kvality podpovrchových vrstiev

princíp elektroerózie

dielektrikuObsah:
 • Zoznam obrázkov -9-
  Zoznam tabuliek -11-
  Zoznam symbolov a skratiek -12-
  Slovník termínov -13-
  Úvod -14-
  1 Fyzikálne základy elektroerózie -16-
  1.1 Dielektrická kvapalina -18-
  1.2 Nástroje pre elektroerozívne obrábanie -21-
  1.2.1 Nástrojové elektródy -22-
  1.2.2 Materiál nástrojových elektród -22-
  1.2.3 Výroba nástrojových elektród -23-
  1.2.4 Opotrebenie nástrojovej elektródy -24-
  2 Rozdelenie metód elektroerozívneho obrábania -26-
  2.1 Rozdelenie podľa druhu elektrického výboja, iskry a/alebo oblúka -26-
  2.1.1 Elektroiskrové obrábanie -26-
  2.1.2 Elektroimpulzné obrábanie -27-
  2.1.3 Elektrokontaktné obrábanie -28-
  2.1.4 Anódovo-mechanické obrábanie -29-
  2.2 Rozdelenie podľa technologických možností -30-
  2.2.1 Elektroiskrové hĺbenie -30-
  2.2.2 Elektroiskrové drôtové rezanie (WIRE - EDM) -31-
  2.2.3 Elektroiskrové brúsenie -32-
  2.3 Hodnotenie kvality povrchu po EDM -34-
  2.4 Elektroerozívne obrábacie stroje -37-
  2.5 Príklady technologického využitia elektroerozívneho obrábania -43-
  3 Experimentálne sledovanie kvality povrchovej vrstvy po EDM -48-
  3.1 Príprava vzoriek metódou EDM -48-
  3.2 Príprava vzoriek pre laboratórnu analýzu mikroštruktúry
  podpovrchovej vrstvy -48-
  3.3 Sledovanie podpovrchovej vrstvy pod optickým mikroskopom -49-
  4 Záver -53-
  Zoznam použitej literatúry -55-

Zdroje:
 • Balla, J., Mikuš, R., Cviková, H: Náuka o materiáloch: Návody na cvičenia.Nitra: SPU, 2003. 162 s. ISBN 80-8069-217-3
 • EDM servis, s.r.o. [on-line].[cit. 2007-04-15] Dostupný na internete:< http:// http://www.metalimpex.sk/stranky/elektrody.html >.
 • Elektroerozivní drátové řezání obrobků do výšky 420 mm. In: MM Průmyslové spektrum. 2002, č. 9, s. 22. ISSN 1212-2572
 • Maňková, I: Progresívne technológie. 1. vydanie. Košice: Vienala, 2000.275 s.ISBN 80-7099-430-4
 • Mařata, L: Elektroeroze přístupná všem. In: Technik. 2001, č. 6, s. 32
 • Matoška, P: Elektroerozivní drátové řezačky. In: MM Průmyslové spektrum.2002, č. 9, s. 30 - 31. ISSN 1212-2572
 • Mičietová, A: Nekonvenčné metódy obrábania. 1. vydanie. Žilina: EDIS ŽU, 2001. 376 s.
 • Mičietová, A: Nástroje pre elektroerozívne obrábanie. In: Strojárstvo. 2006,č. 2, s. 70 - 71.
 • Poslušný, P: Elektroerozivní obrábění. In: MM Průmyslové spektrum. 2006,č.7, 8, s. 37. ISSN 1212-2572
 • Řasa, J: Využití ničivé elektroeroze. In: Věda, technika a my VTM. 1994, č. 3,s. 12 - 13.
 • Řešení pro elektroerozi. In: MM Průmyslové spektrum. 2006, č. 12, s. 30.ISSN 1212-2572
 • Ruppel, R: Na rozhraní mezi člověkem a technologií elektroeroze. In: MM Průmyslové spektrum. 2006, č. 12, s. 34. ISSN 1212-2572
 • Šugár, P: Výrobná technika I.: Obrábacie stroje. 1. vydanie. Zvolen:TU, 2002. 87 s. ISBN 80-228-1200-5
 • Zeman, Z: Automatizace v elektroerozivním obrábění. In: MM Průmyslové spektrum. 2004, č. 5, s. 24. ISSN 1212-2572