Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 751   |   Strana 1 / 44


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 1x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 29x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 13x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 60x
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5%
0,1 18x
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4%
0,2 94x
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2%
0,1 2x
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2%
1,7 23x
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2%
0,1 32x
Vplyv životných príbehov na výber povolania a najvyššie dosiahnuté postavenie
99,1%
0,1 2x
Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie
99,1%
0,3 0x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 158x
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0%
0,1 130x
Charakteristika Porterovho modelu piatich konkurenčných síl
99,0%
0,1 58x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 41x
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
98,7%
0,1 1x
Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii
98,6%
0,1 159x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Semestrálna práca z lekárskej biofyziky
98,3%
0,3 7x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 16x
Školský systém vzdelávania na Slovensku
98,3%
0,2 6x
SOČ - Založenie kooperatívneho podniku
98,2%
21,1 1x
Základy finančného manažmentu - financie
98,2%
1,3 19x
Vzťahy so zákazníkmi - Customer Relationship Management
98,2%
0,1 58x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 35x
Rodová segregácia trhu práce na Slovensku
98,2%
1,0 2x
Podnikateľský plán - výstavba rodinných domov na kľúč
98,0%
0,3 34x
WTO - svet, Európska únia a Slovensko
98,0%
0,4 109x
Finančné verzus nefinančné motivátory
98,0%
2,0 28x
Priemyselné parky - platné zákonné predpisy o podpore zriaďovania
97,9%
0,1 3x
Charakteristika organizačnej kultúry - základy manažmentu
97,9%
0,2 30x
Rómovia a multikultúrna výchova na Slovensku
97,9%
0,2 34x
Manažment ľudských zdrojov v spoločnosti Komandor
97,8%
0,1 19x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: