Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 269   projektov
20 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 742   |   Strana 1 / 44


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 11x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 28x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4%
0,2 79x
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2%
0,1 31x
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2%
0,1 2x
Vplyv životných príbehov na výber povolania a najvyššie dosiahnuté postavenie
99,1%
0,1 2x
Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie
99,1%
0,3 0x
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0%
0,1 128x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 150x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 30x
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
98,7%
0,1 0x
Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii
98,6%
0,1 135x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 15x
Semestrálna práca z lekárskej biofyziky
98,3%
0,3 4x
Školský systém vzdelávania na Slovensku
98,3%
0,2 0x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 31x
Základy finančného manažmentu - financie
98,2%
1,3 17x
Rodová segregácia trhu práce na Slovensku
98,2%
1,0 0x
SOČ - Založenie kooperatívneho podniku
98,2%
21,1 1x
Vzťahy so zákazníkmi - Customer Relationship Management
98,2%
0,1 55x
Finančné verzus nefinančné motivátory
98,0%
2,0 28x
Charakteristika organizačnej kultúry - základy manažmentu
97,9%
0,2 28x
Priemyselné parky - platné zákonné predpisy o podpore zriaďovania
97,9%
0,1 3x
Manažment ľudských zdrojov v spoločnosti Komandor
97,8%
0,1 18x
Transformácia japonského manažmentu
97,7%
0,1 40x
Vplyv nákladov na alokáciu podniku
97,5%
0,2 4x
Global consulting - analýza firmy (strategický manažment)
97,4%
0,1 67x
Interrupcia ako sociálny problém
97,2%
0,1 0x
Projektovy manažment - prístupy k plánovaniu
97,2%
0,3 43x
Etika a etiketa v elektronickej komunikácii manažéra
97,2%
0,1 16x
Creating a Competitive Advantage
96,9%
0,1 2x
Semestrálna práca na tému "Inflácia"
96,8%
0,2 2x
Antropológia a kozmológia Hildegardy z Bingenu
96,8%
0,6 0x
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
96,8%
0,1 124x
Organizačná štruktúra veľkej organizácie AAAauto
96,6%
0,1 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: