Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 576   projektov
6 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 760   |   Strana 1 / 44


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Cytológia náuka o bunkách - stavba buniek, rozmnožovanie buniek, štruktúra DNA a prepis genetickej informácie
100,0%
4,3 7x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)
100,0%
1,3 23x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 1x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 38x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 29x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 13x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 62x
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 11x
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5%
0,1 18x
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4%
0,2 94x
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2%
0,1 2x
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2%
0,1 32x
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2%
1,7 23x
Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie
99,1%
0,3 0x
Vplyv životných príbehov na výber povolania a najvyššie dosiahnuté postavenie
99,1%
0,1 2x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 160x
Charakteristika Porterovho modelu piatich konkurenčných síl
99,0%
0,1 58x
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0%
0,1 130x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 42x
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9%
0,6 0x
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
98,7%
0,1 1x
Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii
98,6%
0,1 161x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Semestrálna práca z lekárskej biofyziky
98,3%
0,3 8x
Školský systém vzdelávania na Slovensku
98,3%
0,2 7x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 16x
SOČ - Založenie kooperatívneho podniku
98,2%
21,1 1x
Vzťahy so zákazníkmi - Customer Relationship Management
98,2%
0,1 58x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 36x
Rodová segregácia trhu práce na Slovensku
98,2%
1,0 2x
Základy finančného manažmentu - financie
98,2%
1,3 19x
WTO - svet, Európska únia a Slovensko
98,0%
0,4 109x
Finančné verzus nefinančné motivátory
98,0%
2,0 28x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: