Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 776   |   Strana 1 / 45


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 11x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 2x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 63x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Cytológia náuka o bunkách - stavba buniek, rozmnožovanie buniek, štruktúra DNA a prepis genetickej informácie
100,0%
4,3 7x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 36x
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0%
0,1 19x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 38x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 31x
Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká
100,0%
0,3 3x
Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)
100,0%
1,3 25x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Daňové raje (Charakteristika, klasifikácia a špecializácia daňových rajov...)
100,0%
0,2 11x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 14x
Rakúsky román pre deti a mládež po roku 1945 - diplomová práca v nemeckom jazyku
100,0%
0,5 0x
Metafora v zábavných reláciách (Bakalárska práca, Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra)
100,0%
0,2 0x
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0%
0,2 4x
Vplyv strečingu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov - mladších žiakov
100,0%
3,7 6x
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5%
0,1 18x
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4%
0,2 98x
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2%
1,7 24x
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2%
0,1 2x
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2%
0,1 33x
Vplyv životných príbehov na výber povolania a najvyššie dosiahnuté postavenie
99,1%
0,1 3x
Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie
99,1%
0,3 0x
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0%
0,1 130x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 161x
Charakteristika Porterovho modelu piatich konkurenčných síl
99,0%
0,1 61x
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9%
0,6 3x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 45x
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
98,7%
0,1 2x
Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii
98,6%
0,1 174x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Semestrálna práca z lekárskej biofyziky
98,3%
0,3 8x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 16x
Školský systém vzdelávania na Slovensku
98,3%
0,2 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: