Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
65 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6553
Posledná úprava
07.08.2018
Zobrazené
3 362 x
Autor:
kacickatv
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podnikateľský zámer bol vypracovaný pre potreby manažmentu pred založením firmy a začatím podnikateľskej činnosti. Spracovaný je na obdobie 1 roka s výhľadom na časové obdobie približne 3 - 5 rokov .

Mesto Trebišov, aj napriek tomu, že nie je počtom obyvateľov rozsiahle, je tu potreba vybudovania hotela na vyššej úrovni. Využitie bude či už pri významných národných alebo medzinárodných návštevách, taktiež aj pri ostatnej klientele. V meste nie je momentálne taký komplex, ktorý uspokojí potreby tohto typu. Preto sme sa rozhodli vybudovať hotel, ktorý bude patriť medzi hotely *** rodinného typu. Na vybudovanie je potrebný vysoký obnos finančných prostriedkov nielen z vlastných zdrojov. Preto sme sa rozhodli požiadať o úver vo výške 15.000.000,00 SKK na vybudovanie komplexu. Hotel bude disponovať 25 izbami rôznych parametrov. V hoteli bude príjemná reštaurácia, bar, taktiež budú môcť hostia využiť možnosť zábavy vo forme bowlingu, či využitia relaxu v bazéne.

V ďalších rokoch podnikania sa budeme snažiť vybudovať komplex Vitálny Svet, v ktorom si návštevníci prídu na svoje pri využití rôznych masáží, solária a výhrevných a minerálnych vstrekov.

Kľúčové slová:

podnikanie

podnikateľský zámer

marketing

odmeňovanie

trh

konkurencia

zamestnanci

lokalita

organizácia

produkt

cena

reklamaObsah:
 • 1 Zhrnutie 2
  2 Charakteristika hotela 3
  2.1 Umiestnenie hotela, služby 3
  3 Predmet činnosti 3
  4 Organizácia 5
  4.1 Organizačná štruktúra 5
  4.2 Zamestnanci 5
  4.3 Odmeňovanie 8
  5 Marketing 8
  5.1 Trh 8
  5.2 Zákazníci 8
  5.3 Konkurencia 9
  5.4 Lokalita 9
  6 Marketingový mix 9
  6.1 Produkt 9
  6.2 Cena 9
  6.3 Reklama 10
  6.3.1 Regionálna televízia 10
  6.3.2 Tlač 10
  6.3.3 Internet 10
  7 Swot analýza 11
  7.1 Silné stránky 11
  7.2 Slabé stránky 11
  7.3 Príležitosti 11
  7.4 Riziká 11
  8 Finančný plán 11
  8.1 Predpokladaná súvaha k 1. 1. 2008 12
  8.2 Splácanie úveru 12
  8.3 Odpisy 12
  8.4 Náklady, výnosy, vh 13
  9 Vízia do budúcnosti 14
  9.1 Formulácia cieľov 14
  9.2 Odhad investičných nákladov 14
  9.3 Etapy uskutočňovaného zámeru 14
  10 Finančná štúdia 15
  10.1 Marketingový a organizačný plán 15
  10.2 Odhad prevádzkových nákladov 16
  10.2.1 Predpokladané využitie 16
  10.3 Predpokladané cenové sadzby a tržby 16
  10.3 Rozpočet na prvých 6 rokov 17
  Použitá literatúra 18

Zdroje:
 • Fetisová, E., Vlachynský, K., Sirotka V.: Financie malých a stredných podnikov, IURA EDITION, Bratislava 2004
 • Malach, A. a kolektív: Jak podnikat po vstupu do EU, GRADA, Praha, 2005
 • Novacká, Ľ.: Hotelierstvo, SOFA, Bratislava 1994
 • https://www.podnikajte.sk/