Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 859   |   Strana 1 / 47


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 7x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 11x
Vplyv úrokovej sadzby EURIBOR, objemu LTRO a cien vybraných komodít na menový pár EURUSD
100,0%
0,6 0x
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0%
0,2 8x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 65x
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0%
0,2 23x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 95x
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0%
0,2 14x
Hypotekárne financovanie (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV, ANALÝZA HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV, NÁVRHY ZLEPŠENÍ NA ZVÝŠENIE SPOKOJNOSTI KLIENTOV)
100,0%
2,0 11x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 46x
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0%
0,1 1x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0%
0,2 79x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 19x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 11x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 107x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 10x
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0%
3,1 10x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 40x
Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku
99,8%
0,3 51x
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5%
0,1 9x
Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.
99,4%
0,6 31x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 18x
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2%
0,1 2x
Peniaze a peňažný trh v Slovenskej republike
99,1%
0,1 19x
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1%
0,2 50x
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0%
0,1 13x
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9%
0,1 26x
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9%
0,1 4x
Devízové trhy ako súčasť medzinárodných trhov
98,7%
0,1 1x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 8x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Daňová sústava SR - daňové a odvodové zaťaženie
98,5%
0,1 30x
Reforma zdravotníctva v Slovenskej republike (Stratégia reformy zdravotníctva z roku 2002)
98,5%
0,1 10x
Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu
98,5%
0,1 0x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 19x
Zmluva o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)
98,4%
0,1 3x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Hladká platba v medzinárodnom platobnom styku
98,2%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: