Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 861   |   Strana 1 / 47


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 13x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 61x
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0%
0,2 79x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 3x
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 0x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 44x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 78x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 9x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 103x
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5%
0,1 7x
Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.
99,4%
0,6 23x
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2%
0,1 2x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1%
0,2 48x
Peniaze a peňažný trh v Slovenskej republike
99,1%
0,1 12x
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0%
0,1 9x
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9%
0,1 22x
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9%
0,1 2x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 6x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 19x
Daňová sústava SR - daňové a odvodové zaťaženie
98,5%
0,1 27x
Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu
98,5%
0,1 0x
Zmluva o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)
98,4%
0,1 3x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Hladká platba v medzinárodnom platobnom styku
98,2%
0,1 1x
Základy finančného manažmentu - financie
98,2%
1,3 19x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 80x
Podnikateľský plán - výstavba rodinných domov na kľúč
98,0%
0,3 34x
Finančné investovanie priemyselných podnikov
98,0%
1,4 0x
Kolektívne investovanie na Slovensku
97,8%
0,2 2x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 7x
Subjektívna stránka financií (seminárna práca na predmet Financie a mena)
97,7%
0,1 8x
Bankové operácie bankového sektora
97,5%
0,4 13x
Hedging - finančné deriváty - seminárna práca - Finančný manažment
97,5%
0,2 13x
Verejné financie a neoklasická teória „zlyhania trhu“
97,5%
0,1 1x
Vkladové operácie komerčných bánk - termínované vklady ako vklady v užšom slova zmysle, vklady v širšom slova zmysle
97,5%
0,2 6x
Emisia peňazí, fázy emisie peňazí
97,4%
0,1 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: