Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 551   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 862   |   Strana 1 / 47


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 2x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 104x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 9x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 29x
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0%
0,2 12x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 15x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 63x
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0%
0,2 79x
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0%
0,2 5x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 79x
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 44x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 3x
Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku
99,8%
0,3 50x
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5%
0,1 7x
Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.
99,4%
0,6 24x
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2%
0,1 2x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Peniaze a peňažný trh v Slovenskej republike
99,1%
0,1 13x
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1%
0,2 48x
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0%
0,1 9x
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9%
0,1 2x
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9%
0,1 22x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 6x
Daňová sústava SR - daňové a odvodové zaťaženie
98,5%
0,1 27x
Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu
98,5%
0,1 0x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 19x
Zmluva o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)
98,4%
0,1 3x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Hladká platba v medzinárodnom platobnom styku
98,2%
0,1 2x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 80x
Základy finančného manažmentu - financie
98,2%
1,3 19x
Podnikateľský plán - výstavba rodinných domov na kľúč
98,0%
0,3 35x
Finančné investovanie priemyselných podnikov
98,0%
1,4 0x
Kolektívne investovanie na Slovensku
97,8%
0,2 2x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 8x
Subjektívna stránka financií (seminárna práca na predmet Financie a mena)
97,7%
0,1 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: