Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 576   projektov
6 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 360   |   Strana 1 / 9


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 78x
Informatizácia spoločnosti a rezortu poľnohospodárstva
100,0%
0,4 3x
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9%
0,1 2x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 7x
Účtovníctvo - Bakalárske štátnice
97,4%
0,6 21x
Učtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí
97,4%
0,7 37x
Majetok a zdroje krytia majetku
97,1%
0,7 15x
Semestrálny projekt 2 - Účtovníctvo odberateľov a dodávateľov
96,8%
0,2 8x
Cloud computing a účtovníctvo
96,7%
0,3 16x
Zdroje financovania majetku podniku
96,4%
0,2 0x
Účtovníctvo a dane fyzických osôb (UDFO) - prednášky
96,4%
1,4 13x
Účtovníctvo B - študijný materiál
95,9%
0,1 7x
Učtovníctvo a dane právnických osôb - UDPO
95,8%
1,8 22x
Analýza účtovnej závierky - vypracované otázky na skúšku
95,4%
0,8 98x
Učtovníctvo a dane fyzických osôb - UDFO
94,8%
0,1 28x
Kompletné vypracované otázky z Účtovníctva na skúšku
94,2%
0,5 45x
Vypracovné otázky na účtovníctvo podnikateľských subjektov
94,2%
0,3 64x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 1x
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
93,6%
0,1 11x
Účtovníctvo poisťovní
93,2%
4,4 4x
Sortimentná analýza
93,2%
0,2 2x
OMEGA od spoločnosti KROS - skrátená príručka + postupy a obrázky
93,2%
1,6 12x
Účtovníctvo podnikateľov (majetok účtovnej jednotky, DNM a DHM)
92,3%
0,4 9x
Otázky na ústnu časť skúšky z predmetu Manažérske účtovníctvo
92,3%
2,7 9x
Zamestnanecké požitky, druhy, účtovanie a vykazovanie podľa IAS a národnej úpravy
92,3%
0,5 2x
Učtovníctvo B - opatrenie ministerstva financií č. 23054/2002
92,3%
0,4 18x
Štátnicové otázky bakalárskeho štúdia študijného programu Účtovníctvo (2 okruhy)
92,3%
25,4 44x
Úvod do podvojného účtovníctva - spracované poznámky zo skrípt
92,3%
0,1 12x
Analýza účtovnej závierky - otázky na ústnu časť skúšky
92,3%
0,4 27x
Základy účtovníctva - 66 vyriešených otázok
92,1%
0,1 34x
Vypracované otázky z predmetu Manažérske účtovníctvo
91,8%
0,2 16x
Účtovníctvo Zbierka príkladov (2010) - Marta Lapková a iní
91,7%
8,4 12x
Ekologické učtovníctvo skuška
91,6%
0,3 5x
Učtovníctvo B - dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
91,6%
0,2 11x
Vypracované otázky - PIS podnikové informačné systémy
91,4%
0,1 4x
Manažérske účtovníctvo- elektronické skriptá
91,4%
3,1 24x
Štátnicové otázky (2. okruh) - Analýza účtovnej závierky
91,3%
1,3 34x
Účtovníctvo - vypracované otvorené aj testové otázky
91,3%
0,1 83x
Finančné riadenie podniku - Finančná anlýza
91,2%
0,5 41x
Účtovníctvo A - vypracované skúškové otázky
91,2%
0,2 16x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: