Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
96 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40769
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
3 905 x
Autor:
julkaaa
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Informácie a informačný systém
4 prenosy:
1. Informácie, ktoré človek má, obyčajne nie sú tie, ktoré chce.
2. Ktoré chce, nie sú tie, ktoré potrebuje.
3. Ktoré potrebuje, nie vždy vie určiť.
4. Ak ich vie určiť, nie sú obyčajne pre neho dostupné.

Informácie potrebujem vtedy, keď chcem riešiť nejakú úlohu. Vychádzame z toho, že existuje globalizácia – svet sa spája do celkov. Keďže je záujem vytvoriť homogénny celok, musia byť homogénne informácie, ktoré získavame tak, že sú jednotné smernice, zákony. Takže ide o nový systém informácií. Informácie sú na vyššej úrovni. Vyššia úroveň sa dosahuje sa pomocou informačno-komunikačných technológií, ktoré zabezpečia vyššiu kvalitu. Toto presne platí pre účtovníctvo, že prechádzalo mnohými zmenami, ale menilo sa každým rokom...

2. Hospodárske a účtovné operácie
Hospodárske operácie (obchodné prípady) – tu môže dôjsť k ovplyvneniu výsledku hospodárenia, alebo nemusí, keď ide len o zmenu štruktúry majetku. Nájdu odraz v účtovnej operácii – účtovný doklad.
Účtovné operácie – techniky účtovania a nedochádza k zmene majetku
Účtovné operácie
Účtovný doklad = spojovací článok medzi obchodným prípadom a jeho zaúčtovaním a zároveň je to prvotný podklad o hospodárskom jave. Je to písomnosť, na základe ktorej sa dejú účtovné zápisy. Akýkoľvek doklad, písomnosť na základe ktorej sa dejú účtovné zápisy...

Kľúčové slová:

informácia a informačný systém

verejná správa

dlhodobý majetok

krátkodobý majetok

účtovná uzávierka a závierkaObsah:
 • 1. Informácia a informačný systém vo VS.
  2. Hospodárske a účtovné operácie.
  3. Transfery a špecifiká ich účtovania.
  4. Rozpočtové organizácie – charakteristika, ich financovanie a hospodárenie.
  5. Dlhodobý majetok.
  6. Krátkodobý majetok – zásoby.
  7. Krátkodobý majetok – finančný.
  8. Zúčtovacie vzťahy v RO.
  9. Rezervy a vlastné imanie – zdroje majetku.
  10. Náklady rozpočtových organizácií.
  11. Výnosy rozpočtových organizácií.
  12. Účtovná uzávierka a závierka.
  13. Výsledok hospodárenia.

Zdroje:
 • - Štangová, N. – Mihaliková, E.: Účtovníctvo v RO, 2006, Košice, UPJŠ, 2006. – menili sa tu transfery a nákladová trieda; Fabian, Š.: Účtovná závierka RO, PO, obcí a samosprávnych krajov, 2009 Bratislava, Súvaha, 2009; Kovalčíková, A. – Kordošová, A.: Účtovníctvo RO? PO a obcí, 2008, Bratislava, Iura Edition, 2008; Štandgová, Hajdúchová: Účtovníctvo – zelená knižka
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko