Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 128   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 937   |   Strana 1 / 24


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Komparatívna analýza Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poľnohospodárstva
99,5%
1,2 1x
Študijný odbor politológia na slovenských vysokých školách
98,5%
0,1 0x
Porovnanie zhodnotenie a výber najlepšieho CMS systému na vytvorenie webovej prezentácie.
98,2%
3,3 9x
Mediálna manipulácia ako spôsob vytvárania verejnej mienky na príklade Slovenska
97,5%
0,1 28x
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
97,4%
0,1 1x
Nové trendy v dištančnom a celoživotnom vzdelávaní
97,3%
0,1 1x
Postklasický film a jeho tendencie
97,1%
0,5 0x
Tvarová psychológia - Geštalt psychológia
96,9%
0,2 8x
Techniky mediálnej manipulácie
96,9%
0,3 13x
Seminárna práca z predmetu Všeobecná ekonomická teória - Hospodárska politika
96,8%
0,1 38x
Sociálna patológia - poznámky z prednášok
96,7%
0,1 1x
Margita Figuli a Tri gaštanové kone
96,6%
0,1 1x
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2%
0,4 27x
Dôsledky porúch správania
95,6%
0,1 14x
Výchovné poradensto na školách s problémovými žiakmi
95,0%
0,1 3x
Úvod do sociálnej pedaogigky - poznámky
94,8%
0,1 0x
Národná a globálna výchova
94,8%
0,1 5x
Wilhelm M. Wundt: experimentálna psychológia
94,4%
0,1 18x
Farbosleposť
94,2%
0,2 1x
Rozhodovanie a usudzovanie
94,1%
0,1 9x
Osobnosť a kompetencie učiteľa
94,0%
0,1 8x
Deti proti fajčeniu (preventívny program)
93,9%
0,1 5x
Dejiny pedagogiky - poznámky z prednášok
93,3%
0,1 1x
Reklama v systéme marketingovej komunikácie
93,3%
1,0 37x
Záškoláctvo a jeho príčiny
93,2%
0,1 4x
Ústavné právo, autorské právo, mediálne právo - prednášky
93,2%
0,5 4x
Empatia a presnosť percepcie
92,8%
0,1 6x
Stav anglickej spoločnosti pred revolúciou 1640-1660 (so zvláštnym zreťeľom na Miltonovu areopagitiku)
92,8%
0,3 1x
Vzostupné a zostupné teórie vnímania
92,5%
0,1 36x
Epištolárna publicistika
92,4%
0,1 39x
Digitalizácia kín a stým spojený zánik malých kín a filmových klubov na Slovensku
92,3%
0,1 1x
Náboženská filozofia
92,3%
0,2 81x
Všeobecná pedagogika - poznámky z prednášok
92,1%
0,1 1x
Empatia v práci sociálneho pedagóga
92,1%
0,1 3x
Nemecká menšina na Slovensku - seminárka
92,1%
0,1 1x
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
92,0%
0,1 19x
Komparácia základných typov ekonomiky
92,0%
0,1 0x
Typológia podnikov - Ekonómia
91,7%
0,2 9x
Dôvod, prečo som sa prihlásila na psychológiu
91,7%
0,1 0x
Vypracované sylaby na predmet Sociálne služby
91,5%
0,1 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: