Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Charakter a význam euroústavy

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6415
Posledná úprava
02.08.2018
Zobrazené
1 999 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bakalárskej práce bolo objasniť a politologicky charakterizovať úlohu a význam Európskej ústavy vypracovanú pre členské krajiny Európskej únie.
Práca sa delí do 2 dvoch kapitol a 12 podkapitol. V prvej kapitole práce v bodoch 1.1. - 1.4. rozoberám dôvody, ktoré viedli ku vzniku Ústavnej zmluvy a sumarizujem jej historický vývoj. V bodoch 1.5.-1.6. sa zaoberám samotným rozborom textu Ústavnej zmluvy.
V druhej kapitole práce v bode 2.1. analyzujem problémy ratifikácie Ústavnej zmluvy v jednotlivých členských krajinách EÚ. V podkapitolách 2.2. a 2.4. bližšie rozoberám situáciu, aká prebiehala pri ratifikácii Ústavnej zmluvy na Slovensku. V posledných podkapitolách práce v bodoch 2.5. a 2.6. hľadám cestu pre existenciu Európskej ústavy.

Kľúčové slová:

európska ústava

konvent

ratifikácia

preambula

Európsky parlament

Európska Rada

Rada ministrov

Európska komisia

demokracia

suverenitaObsah:
 • ÚVOD 8
  1 CESTY K VZNIKU EURÓPSKEJ ÚSTAVY
  1.1 Historický vývoj Zmluvy o Ústave pre Európu 10
  1.2 Dôvody pre reformu 13
  1.3 Laekenská deklarácia a úlohy pre Konvent 14
  1.4 Všeobecná charakteristika Ústavnej zmluvy 16
  1.5 Kľúčové body Ústavnej zmluvy 20
  1.5.1 Preambula 20
  1.5.2 Prvá časť Zmluvy o Ústave pre Európu 21
  1.5.3 Druhá časť Zmluvy o Ústave pre Európu 24
  1.5.4 Tretia časť Zmluvy o Ústave pre Európu 24
  1.5.5 Protokoly 25
  1.6 Základné inštitucionálne zmeny v Zmluve o Ústave pre Európu 25
  2 PROBLÉMY RATIFIKÁCIE A BUDÚCNOSŤ ÚSTAVNEJ ZMLUVY
  2.1 Ratifikácia Ústavnej zmluvy 28
  2.2 Ratifikácia Ústavnej zmluvy na Slovensku 31
  2.3 Prehľad stavu ratifikácie Ústavnej zmluvy v jednotlivých členských krajinách 34
  2.3.1 Belgicko 34
  2.3.2 Cyprus 34
  2.3.3 Česká republika 35
  2.3.4 Dánsko 35
  2.3.5 Estónsko 36
  2.3.6 Fínsko 36
  2.3.7 Francúzsko 36
  2.3.8 Grécko 37
  2.3.9 Holandsko 37
  2.3.10 Írsko 38
  2.3.11 Litva 38
  2.3.12 Lotyšsko 38
  2.3.13 Luxembursko 39
  2.3.14 Maďarsko 39
  2.3.15 Malta 39
  2.3.16 Nemecko 39
  2.3.17 Poľsko 40
  2.3.18 Portugalsko 41
  2.3.19 Rakúsko 41
  2.3.20 Slovinsko 41
  2.3.21 Španielsko 41
  2.3.22 Švédsko 42
  2.3.23 Taliansko 42
  2.3.24 Veľká Británia 42
  2.4 Politické strany a európska agenda na Slovensku 43
  2.5 Hľadanie možnej cesty pre existenciu Európskej ústavy 44
  2.6 Príčiny neprijatia Európskej ústavy 47
  ZÁVER 52
  POUŹITÁ LITERATÚRA 53
  PRÍLOHY 59

Zdroje:
 • Antušová A., Bilčík V.: Stav, možnosti a východiská ratifikačného procesu Ústavnej zmluvy EÚ, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., BA 2006;
 • Closa, C.: Ratifying the EU Constitution: Referendums and their Implications, U.S.-Europe Analysis, 25. 11. 2005
 • EÚ: „Zmluva o Ústave pre Európu“, Luxemburg, Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2005
 • Európsky Konvent: „Návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu“, Luxemburg, Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2003