Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 580   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 2x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0%
0,2 18x
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ako catch-all party
100,0%
0,4 6x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 151x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 25x
Miesto a postavenie NR SR v politickom systéme SR
99,8%
0,1 24x
Základy politológie - vypracované témy na skúšku
99,7%
0,1 9x
Postavenie starších žien na trhu práce a formy ich diskriminácie
99,2%
0,3 46x
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2%
0,7 53x
Gorbačova perestrojka a glasnosť - Zánik ZSSR
99,2%
0,1 1x
Volebné systémy v kontexte teórie politiky
98,3%
0,1 5x
Politický systém Slovenskej republiky
97,8%
0,2 48x
Český a slovenský parlamentarizmus
97,5%
0,1 42x
Hospodárstvo Bulharskej republiky
97,4%
0,3 8x
Úvod do vedy o politike - skriptá
97,4%
0,7 10x
Verejná ekonomika Japonska, ekonomická charakteristika krajiny
97,4%
0,1 36x
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7%
0,1 130x
Charakter a význam euroústavy
96,5%
0,5 5x
Dejiny politického myslenia
96,5%
0,2 44x
Charakteristika politického systému USA
96,3%
0,1 14x
Vývoj talianskeho fašizmu
96,2%
0,1 2x
Nacionalizmus ako riziko modernej demokracie
96,1%
0,1 10x
Priebeh rozdelenia Československa a vzájomné vzťahy krajín po rozdelení
96,0%
0,1 18x
Politológia - skriptá
95,5%
1,4 34x
Seminárna práca na tému Drogy
95,4%
0,2 95x
Vzťah medzi modernou demokraciou a trhovou ekonomikou
95,2%
0,1 25x
Politický systém Veľekj Británie
94,8%
0,4 33x
Demokratický deficit v Európskej Únii
94,6%
0,1 5x
Dopravná infraštruktúra
94,2%
0,1 22x
Regionálna politika - vypracované vybrané otázky
94,2%
0,4 28x
Vývoj slovenských politických strán po roku 1989
94,1%
0,1 254x
Problematika vývoja hraníc Slovenska od roku 1918 do roku 1993
94,0%
1,2 2x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Politológia - prednášky, spracované podľa knihy
93,8%
0,3 18x
Winston Churchill (detstvo, vzdelanie, verejný a súkromný život, rodina a kariéra)
93,5%
0,1 12x
Verejná politika - štátnicové otázky
93,2%
0,9 71x
Súkromný sektor
92,8%
0,1 21x
Aristotelove delenie spoločnosti
92,8%
0,1 19x
Hospodárska politika (príjmová, dôchodková a cenová politika; politika hospodárskej súťaže; stabilizačná politika...)
92,6%
0,5 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: