Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 579   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 2x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0%
0,2 14x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ako catch-all party
100,0%
0,4 6x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 19x
Miesto a postavenie NR SR v politickom systéme SR
99,8%
0,1 23x
Základy politológie - vypracované témy na skúšku
99,7%
0,1 6x
Gorbačova perestrojka a glasnosť - Zánik ZSSR
99,2%
0,1 0x
Postavenie starších žien na trhu práce a formy ich diskriminácie
99,2%
0,3 46x
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2%
0,7 50x
Volebné systémy v kontexte teórie politiky
98,3%
0,1 3x
Politický systém Slovenskej republiky
97,8%
0,2 47x
Český a slovenský parlamentarizmus
97,5%
0,1 39x
Hospodárstvo Bulharskej republiky
97,4%
0,3 7x
Úvod do vedy o politike - skriptá
97,4%
0,7 9x
Verejná ekonomika Japonska, ekonomická charakteristika krajiny
97,4%
0,1 36x
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7%
0,1 128x
Dejiny politického myslenia
96,5%
0,2 39x
Charakter a význam euroústavy
96,5%
0,5 5x
Charakteristika politického systému USA
96,3%
0,1 13x
Vývoj talianskeho fašizmu
96,2%
0,1 1x
Nacionalizmus ako riziko modernej demokracie
96,1%
0,1 8x
Priebeh rozdelenia Československa a vzájomné vzťahy krajín po rozdelení
96,0%
0,1 18x
Politológia - skriptá
95,5%
1,4 33x
Seminárna práca na tému Drogy
95,4%
0,2 95x
Vzťah medzi modernou demokraciou a trhovou ekonomikou
95,2%
0,1 21x
Politický systém Veľekj Británie
94,8%
0,4 26x
Demokratický deficit v Európskej Únii
94,6%
0,1 5x
Regionálna politika - vypracované vybrané otázky
94,2%
0,4 28x
Dopravná infraštruktúra
94,2%
0,1 17x
Vývoj slovenských politických strán po roku 1989
94,1%
0,1 252x
Problematika vývoja hraníc Slovenska od roku 1918 do roku 1993
94,0%
1,2 2x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Politológia - prednášky, spracované podľa knihy
93,8%
0,3 18x
Winston Churchill (detstvo, vzdelanie, verejný a súkromný život, rodina a kariéra)
93,5%
0,1 11x
Verejná politika - štátnicové otázky
93,2%
0,9 69x
Aristotelove delenie spoločnosti
92,8%
0,1 17x
Súkromný sektor
92,8%
0,1 21x
Hospodárska politika (príjmová, dôchodková a cenová politika; politika hospodárskej súťaže; stabilizačná politika...)
92,6%
0,5 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: