Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Priebeh rozdelenia Československa a vzájomné vzťahy krajín po rozdelení

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45609
Posledná úprava
26.01.2015
Zobrazené
903 x
Autor:
jozef.r
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V roku 1989 sa východný komunistrický blok ocitol v hlbokej kríze, ktorá viedla k jeho rozpadu. Jednotlivé časti federácie sa postupne osamostatňovali. Nárast krízy komunistického systému sa prejavil aj v Československu, kde sa znovu zintenzívnili akcie rôznych opozočných skupín. Už v lete 1989 sa konal rad menších demonštrácií, ktoré získali protirežimový charakter.
Z hľadiska ďalšieho vývoja bol v tejto fáze neobyčajne významný vývoj medzi študentmi vysokých škôl. Pri príležitosti 71. výročia vzniku Československa vzniklo nezávislé študentské hnutie Stuha, ktoré požadovalo účasť študentov na demokratizácii spoločnosti, založenie študentských organizácií mimo rámec Socialistického zväzu mládeže, odstránenie diskriminácie pri príjmaní na vysoké školy a obnovenie akademických slobôd.

Kľúčové slová:

česko-slovenské vzťahy

Československo

rozpad

slobodné voľby

komunizmus

postavenie SlovenskaObsah:
 • 1. Pád komunistického režimu 4
  1.1 Prvé slobodné voľby 5
  2. Spor o postavenie Slovenska 7
  3. Rozdelenie Československa 9
  3.1 Slovenská republika 10
  4. Vzájomné vzťahy krajín po rozdelení 11
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov 13

Zdroje:
 • BYSTRICKÝ, V. - KOVÁČ, D. - PEŠEK, J. a kol. 2012. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012. 395 s. ISBN 978-80-224-1223-0.
 • KOVÁČ, D. 2010. Dejiny Slovenska. 3. opr. a rozš. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 423 s. ISBN 978-80-7422-053-1.
 • MESEŽNIKOV, G. 2009. Česko-slovenské vzťahy v období politickej transformácie. In Listy : Elektronický časopis [online], 2009. roč. 7, č. 2. [cit. 2014-12-06]. Dostupné na internete:
 • PACNER, K. 1997. Osudové okamžiky Československa. 1.vyd. Praha : Themis nakl. MN ČR, 1997. 719 s. ISBN 80-85821-46-X.
 • RYCHLÍK, J. 1998. Češi a Slováci ve 20.století. 1. vyd. Bratislava : Academic Electronic Press, 1998. 554 s. ISBN 80-88880-11-4.
 • RYCHLÍK, J. 2002. Rozpad Československa : Česko-slovenské vztahy 1989-1992. 1. vyd. Bratislava: Academic Electronic Press, spol. s. r.o., 2002. 457 s. ISBN 80-88880-02-5.
 • SRB, V. - VESELÝ, T. 2004. Rozdělení Československa. 1. vyd. Bratislava : Karpaty-Infopress, 2004. 192 s. ISBN 80-968533-5-X.
 • STEIN, E. 2000. Česko-Slovensko : konflikt - roztržka - rozpad. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 371 s. ISBN 80-200-0752-0.