Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 130   |   Strana 1 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0%
0,2 13x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 17x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 9x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 45x
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0%
0,3 9x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Distribučné systémy a logistika (Distribučné kanály, ich funkcie a klasifikácia, Projektovanie distribučného kanála...)
100,0%
0,1 9x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 8x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Románsky sloh a najvýznamnejšie pamiatky v Českej republike
99,5%
16,0 12x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 10x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 146x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 5x
Projekt o stave životného prostredia v regióne Horná Nitra
99,0%
14,9 16x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 3x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 25x
Úloha dopravných služieb v cestovnom ruchu
98,8%
0,1 23x
Cestovný ruch a životná úroveň obyvateľstva
98,0%
0,4 10x
Zdravotníctvo ako oblasť sociálnej politiky
98,0%
0,1 31x
Trh domáceho cestovného ruchu Slovenska
97,8%
0,7 17x
Kriminalita a delikvencia (príčiny vzniku, prevencia...)
97,7%
0,1 42x
Hospodársky potenciál Veľkej Británie
97,7%
17,3 7x
Najvýznamnejšie pamiatky antického Grécka
97,6%
0,4 6x
Škodlivý softvér - antivírové programy
97,6%
0,1 4x
Hedging - finančné deriváty - seminárna práca - Finančný manažment
97,5%
0,2 14x
Záhorský región - charakteristika, poloha, vodstvo, rozdelenie regiónu...
97,4%
0,1 1x
Sociometrický výskum (seminárna práca z predmetu Sociálna psychológia)
97,4%
0,2 38x
Informačný systém SPIN od firmy Datalock
97,3%
0,7 3x
Neživotné poistenie na Slovensku
97,2%
0,4 1x
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2%
0,2 189x
Marketingový manažment - Roco Slovakia s.r.o.
97,1%
1,2 8x
Kalkulácie a rozpočty - skriptá
97,1%
1,0 32x
Fiscal Decentralization in Slovak Republic
97,1%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: