Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 127   |   Strana 1 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 9x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 44x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 6x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 10x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Románsky sloh a najvýznamnejšie pamiatky v Českej republike
99,5%
16,0 12x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 10x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 145x
Projekt o stave životného prostredia v regióne Horná Nitra
99,0%
14,9 15x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 5x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 25x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 2x
Zdravotníctvo ako oblasť sociálnej politiky
98,0%
0,1 27x
Cestovný ruch a životná úroveň obyvateľstva
98,0%
0,4 10x
Trh domáceho cestovného ruchu Slovenska
97,8%
0,7 17x
Hospodársky potenciál Veľkej Británie
97,7%
17,3 7x
Najvýznamnejšie pamiatky antického Grécka
97,6%
0,4 4x
Škodlivý softvér - antivírové programy
97,6%
0,1 3x
Hedging - finančné deriváty - seminárna práca - Finančný manažment
97,5%
0,2 13x
Informačný systém SPIN od firmy Datalock
97,3%
0,7 3x
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2%
0,2 188x
Neživotné poistenie na Slovensku
97,2%
0,4 1x
Teasingové kampane na Slovensku
97,1%
3,8 2x
Fiscal Decentralization in Slovak Republic
97,1%
0,1 1x
Globálne informačné systémy v cestovnom ruchu
97,1%
0,3 20x
Seminárna práca na tému Kontrola vo verejnej správe
97,1%
0,2 29x
Kalkulácie a rozpočty - skriptá
97,1%
1,0 25x
Marketingový manažment - Roco Slovakia s.r.o.
97,1%
1,2 8x
Personálne plánovanie v príspevkovej organizácii
97,0%
0,1 6x
Makroekonomie - Fuchs- skriptá
96,9%
1,5 18x
Podnik v medzinárodnom obchode
96,9%
0,1 1x
Vybrané nehmotné pamiatky Svetového dedičstva pod patronátom UNESCO vo svete
96,8%
0,7 0x
Seminárna práca z hospodárskej geografie - Japonsko
96,8%
0,1 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: