Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 129   |   Strana 1 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0%
0,2 14x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 19x
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0%
0,6 11x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 11x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 46x
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0%
0,3 10x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 25x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 3x
Prostitúcia a iné sexuálne deviácie (história, príčiny, druhy, riešenie, prevencia...)
100,0%
0,1 6x
Distribučné systémy a logistika (Distribučné kanály, ich funkcie a klasifikácia, Projektovanie distribučného kanála...)
100,0%
0,1 10x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 11x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 11x
Románsky sloh a najvýznamnejšie pamiatky v Českej republike
99,5%
16,0 12x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 11x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 148x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 6x
Projekt o stave životného prostredia v regióne Horná Nitra
99,0%
14,9 16x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 27x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 3x
Úloha dopravných služieb v cestovnom ruchu
98,8%
0,1 26x
Slovenské Aerolínie - Marketingový plán
98,3%
0,8 6x
Cestovný ruch a životná úroveň obyvateľstva
98,0%
0,4 10x
Zdravotníctvo ako oblasť sociálnej politiky
98,0%
0,1 36x
Trh domáceho cestovného ruchu Slovenska
97,8%
0,7 18x
Kriminalita a delikvencia (príčiny vzniku, prevencia...)
97,7%
0,1 49x
Hospodársky potenciál Veľkej Británie
97,7%
17,3 7x
Príprava na export do USA (seminárna práca z predmetu Zahranično-obchodné operácie)
97,7%
0,3 11x
Škodlivý softvér - antivírové programy
97,6%
0,1 5x
Najvýznamnejšie pamiatky antického Grécka
97,6%
0,4 6x
Hedging - finančné deriváty - seminárna práca - Finančný manažment
97,5%
0,2 16x
Záhorský región - charakteristika, poloha, vodstvo, rozdelenie regiónu...
97,4%
0,1 2x
Sociometrický výskum (seminárna práca z predmetu Sociálna psychológia)
97,4%
0,2 39x
Vývoj štátneho rozpočtu v Slovenskej republike
97,3%
0,2 1x
Informačný systém SPIN od firmy Datalock
97,3%
0,7 4x
Neživotné poistenie na Slovensku
97,2%
0,4 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: