Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45994
Posledná úprava
15.07.2015
Zobrazené
2 289 x
Autor:
eva.harsaghy
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
ABSTRAKT
Bakalárska práca sa venuje podnikaniu v právnej forme jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným a jej postavením v Slovenskej republike. Cieľom práce je na základe teoretických východísk spracovať ucelený pohľad na postavenie jenoosobových spoločností s ručením obmedzeným v Slovenskej republike, vymedziť práva a povinností spoločníka tejto spoločnosti, ako aj poskytnúť prehľad povinností spoločnosti v prípade, ak je spoločník aj konateľom prípadne aj zamestnancom spoločnosti. Práca taktiež popisuje výhody a nevýhody jednoosobovej s.r.o. v komparácii s fyzickou osobou. V teoretickej časti práca popisuje spoločnosti s ručením obmedzeným všeobecne a v rámci nich spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom. V práci je taktiež vymedzené postavenie jedinej osoby ako spoločníka, zamestnanca a konateľa. V analytickej časti na základe výsledkov z dotazníkového prieskumu práca analyzuje dôvody zakladania tejto špecifickej a na Slovensku najrozšírenejšej právnej formy podnikania. V závere práce sú prezentované návrhy a odporúčania pre podnikateľov, ktorí sa zamýšľajú nad založením jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo transformáciou živnosti na jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným.

Kľúčové slová:

Jednoosobová spoločnosť

spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločník

Konateľ

Živnosť

PodnikanieObsah:
 • Obsah
  Abstrakt 5
  Abstract 6
  Obsah 7
  Zoznam tabuliek a ilustrácií 8
  Úvod 9
  1. Spoločnosť s ručením obmedzeným 10
  1.1. Vývoj spoločnosti s ručením obmedzeným 11
  1.2. Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným 12
  1.2.1. Jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným 14
  1.3. Spoločník jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným 15
  1.4. Orgány jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným 17
  1.5. Spoločník jednoosobovej s.r.o. ako konateľ a zamestnanec 19
  2. Porovnanie jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným a živnosti 22
  2.1. Spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť 23
  2.1.1. Výhody a nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným 25
  2.1.2. Výhody a nevýhody živnosti 27
  2.2. Všeobecné dôvody založenia jednoosobovej s.r.o. 29
  2.3. Príčiny transformácie právnej formy zdravotníckych zariadení 31
  2.4. Špecifické dôvody zakladania právnickej osoby u nákladnej dopravy 32
  2.5. Návrhy a odporúčania 33
  Záver 35
  Zoznam použitej literatúry 37
  Prílohy 39

Zdroje:
 • HANES, D., 2000. Spoločnosť s ručením obmedzeným. Bratislava : IURA EDITION, spol. s.r.o., 2000. 327 s. ISBN 80-89047-34-3.
 • HANES, D., 2002. Spoločnosť s ručením obmedzeným. 4.vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s.r.o., 2002. s. 425 ISBN 80-89047-34-3
 • KIŠEĽÁKOVÁ, D., JENČOVÁ, S., ČVERHOVÁ, M., 2012 Manažérske financie podnikateľských subjektov. 1. vydanie. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, 300 s. ISBN 978-80-809568-08-6
 • KIYOSAKI, T., R., LECHTER, L., S. 2012. A úspešne podnikať. Praha : Prostor, 2004. 320 s. ISBN 80-7260-125.
 • KUBÍČEK, P., MAMOJKA, M., PATAKYOVÁ, M., 2008. Obchodné právo. 2.vydanie. Praha : C.H.Beck, 2008, 390 s. ISBN 978-80-7400-039-3
 • KUBÍČEK, P., MAMOJKA, M., PATAKYOVÁ, M., 2010. Obchodné právo. 1.vydanie. Bratislava : A+M print, s.r.o., 2010, 390 s. ISBN 978-80-7160-225-5
 • LIBERKO, I., ŠIRÁ, E., ZÁVARSKÁ, Z., 2013 Podniková ekonómia. 1. vydanie Prešov : Bookmen, s.r.o., 2013. 235 s. ISBN 978-80-89568-43-7
 • OVEČKOVÁ, O., a kol., 2012. Obchodný zákonník - komentár. 3. Vydanie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s.r.o., 2012. s. 1182 ISBN 978-80-8078-434-8
 • PORADCA, s.r.o. 2014. Zákony II/2014 Krupina : Nikara, 2014. 927 s. ISSN 1335-6127
 • PORADCA, s.r.o. 2014. Poradca 2015 - 3. Krupina: Nikara, 2014. 288 s. ISSN 1335-1583.
 • ŽITŇANSKÁ, L., OVEČKOVÁ, O., a kol., 2009 . Základy obchodného práva. Bratislava : IURA EDITION, spol. s.r.o., 2009. s. 682 ISBN 978-80-8078-276-4.
 • http://www.teraz.sk/ekonomika/cezhranicne-podnikanie-sro/86974-clanok.html (citované 31.10.2014)
 • http://tlacovespravy.sme.sk/ts/2602/prieskum-tri-stvrtiny-zalozenych-firiem-su-jednoosobove-sro/ (citované 31.10.2014)