Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 201   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 5x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 4x
Nezamestnanosť (chrakteristika nezamestnanosti, história nezamestnanosti, typy nezamestnanosti...)
98,5%
0,1 1x
Obchodné spoločnosti (104 vypracovaných otázok)
97,5%
0,1 0x
Inovácie (charakteristika, členenie, tvorivý manažér...)
97,4%
0,1 0x
Mzda B - charakteristiky pojmu mzda, mzdový systém podniku, politika odmeňovania...
97,4%
0,1 0x
Personalistika, personálna práca, personálna politika, riadenie ľudských zdrojov...
97,4%
0,1 0x
Štýly vedenia ľudí (charakteristika, typy, etické vedenie, vedúci manažér...)
97,4%
0,1 0x
Dopyt a ponuka (charakteristiky a typy dopytu, charakteristiky a druhy ponuky...)
97,4%
0,1 0x
Neživotné poistenie na Slovensku
97,2%
0,4 1x
Marketing 1 - kontrolné otázky (vypracované otázky, Ing. Poliačiková Eva, PhD.)
97,0%
0,1 0x
Strategický marketing (podoby marketingových stratégii, prístupy tvorby cien...)
96,9%
0,1 1x
Rodinné právo časť 2. (Charakteristika rodinného práva, Pramene rodinného práva, Rodičovské práva a povinnosti...)
96,9%
0,1 1x
Rodinné právo - chakrakteristiky a znaky rodinného práva, zákon o rodine...
96,9%
0,1 0x
Podniková kultúra (charakteristika, funkcie, typy...)
96,9%
0,1 0x
Motivácia zamestnancov (charakteristika pojmu motivácia, charakteristika motivačného založenia, sedem pravidiel motivácie podľa Plamínka...)
96,9%
0,1 1x
Marketingový mix (prvky marketingového mixu, online marketing, marketingová komunikácia...)
96,9%
0,1 0x
Občianske právo (Definícia občianskeho práva, Delenie občianskeho práva podľa slovenského práva, Delenie občianskeho práva podľa rímskeho práva...)
96,5%
0,1 0x
Typy dôchodkov (starobný, predčasný starobný, invalidný, sirotský, vdovský, vdovecký)
96,4%
0,1 0x
Dane B (charaktarestika dane, daňového systému, daňovej reformy, daňovníka, delenie daní...)
96,4%
0,1 0x
Náklady, výnosy a hospodárnosť (charakteristika pojmov, ich členenie a klasifikácia)
96,4%
0,1 0x
Úver (definícia bankového systému, finančného trhu, úveru...)
96,4%
0,1 0x
Náklady (charakteristika, význam, členenie...)
96,3%
0,1 0x
Temperament, hlavné charakteristiky osobnosti z hľadiska temperamentu
95,9%
0,1 0x
Strategický marketing (charakteristiky, princípy, filozofia...)
95,9%
0,1 0x
Manažment (chrakteristiky manažmentu, úrovne manažérov, manažérske funkcie...)
95,9%
0,1 0x
Pracovné právo (charakteristika pracovného práva, objekt pracovného pomeru, obsah pracovného pomeru...)
95,9%
0,1 1x
Medzinádné právo verejné (Spôsoby nadobúdania občianstva, Zánik občianstva...)
95,9%
0,1 0x
Trestné právo (význam trestného práva, pôsobnosť trestného činu, definícia trestného činu, typy trestného práva...)
95,8%
0,1 1x
Manažment (definície manažmentu, definícia manažéra...)
95,4%
0,1 0x
Štátny rozpočet, fiškálna politika (charakteristika hospodárskej politiky, funkcie hospodárskej politiky...)
95,4%
1,0 0x
Odpisy (definícia, charakteristiky, typy), opotrebenie majetku
95,4%
0,1 0x
Emócie (charakteristika emócii, charakteristika nálady...)
95,4%
0,1 0x
Dopyt a ponuka (87 vypracovaných otázok)
95,4%
0,1 0x
Stres a stresové situácie (charakteristika stretsu, príznaky stresu...)
95,4%
0,1 1x
Finančné právo (Definície finančného práva, Definícia financií, Pojmy pri finančnom práve...)
95,4%
0,1 1x
Družstvo (vnizk družstva, chrakteristika družstva, povinnosti spoločníkov v družstve...)
95,4%
0,1 0x
Monetárna politika - Najdôležitejšie otázky a odpovede
94,9%
0,1 0x
Správne právo (Pojmy pri správnom práve, Charakteristiky práva, právnych noriem...)
94,9%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: