Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 146   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 5x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 2x
Neživotné poistenie na Slovensku
97,2%
0,4 1x
Strategický marketing (charakteristiky, princípy, filozofia...)
95,9%
0,1 0x
Tímová práca (Charakteristika tímu, Charakteristika pracovnej skupiny, Delenie tímu...)
94,4%
0,1 0x
Firemná kultúra (podniková kultúra vs. podniková klíma, príklady nefunkčnej, pozitívnej a ideálnej podnikovej kultúry...)
94,4%
0,1 0x
Vzdelávanie zamestnancov (definícia, povolanie vs. zamestnanie, vzdelanie vs. kvalifikácia)
94,4%
0,1 0x
Získavanie zamestnancov (definícia, úloha, proces získavania zamestnancov...)
93,8%
0,9 0x
Ekonomická štatistika (živonarodení, zomrelí)
93,5%
0,9 12x
Manažment prednášky (Charakteristika a základné východiská manažmentu, Hlavné koncepcie manažmentu...)
92,9%
5,5 0x
Základné makroekonomické ukazovatele - prezentácia
92,6%
0,1 2x
Hráči slovenskej hokejovej ligy (ekonomická štatistika)
92,5%
0,1 6x
Makroprostredie podniku - semestrálna práca
92,5%
0,1 3x
Korelácia, charakteristika nesúmernosti
92,4%
0,1 0x
Finančná analýza podniku - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,4 16x
Poznámky - Podnikanie v malých a stredných podnikoch
92,3%
0,2 9x
Mzdový systém (úvod do mzdového systému, charakteristika mzdovej politiky, charakteristika mzdy...)
92,1%
0,8 0x
Informatika I. - vypracované otázky na štátnice
91,8%
0,6 1x
Účtovníctvo Zbierka príkladov (2010) - Marta Lapková a iní
91,7%
8,4 20x
Semestrálny projekt - Drevárske komodity
91,5%
0,3 6x
Národné hospodárstvo (definícia, charakteritiky a ciele národného hospodárstva, charakteristika jeho odvetví)
91,4%
0,8 0x
Finančná analýza podniku - štátnicové otázky
91,4%
1,6 1x
Ekonomika - Časové rady
91,2%
0,1 0x
Prednášky z predmetu Podnikové hospodárstvo
91,2%
0,6 8x
Možnosti využitia voľného času (vyhodnotenie dotazníka, prezentácia)
91,0%
0,7 1x
Makroekonomický kolobeh - nominálny a reálny produkt
90,8%
0,2 4x
Podnikové financie - štátnicové otázky
90,5%
0,1 1x
Podnik a podnikanie - štátnicové otázky
90,5%
0,9 2x
Cestovná kancelária Baška - podnikateľský plán
90,4%
8,4 9x
Základy práva pre ekonómov (Právo, Právne normy, Systém práva, Verejné právo...)
90,4%
4,4 0x
Vypracované otázky na Podnikové financie (ústná skuška)
90,4%
18,3 10x
Krajčírstvo ERKO, s. r. o. (podnikateľský plán)
89,9%
6,8 5x
Ekonomická teória - súhrn
89,5%
1,2 9x
Financie - prednášky (Finančný trh, Financie obyvateľstva, Financie tretieho sektora, Podnikové financie...)
89,5%
3,8 0x
Rozmiestňovanie, prepúšťanie a penzionovanie zamestnancov
89,0%
0,1 0x
Podnikove Financie poznamky na test (príklady)
89,0%
9,0 4x
Etika v podnikaní (Vývoj etiky v podnikaní, definícia etického kódexu...)
88,9%
0,1 0x
Pracovné miesto (základné charakteristiky a pojmy)
88,9%
0,9 0x
Pracovné právo (pracovný pomer, zamestnanec, zamestnávateľ...)
88,9%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: