Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Manažment (chrakteristiky manažmentu, úrovne manažérov, manažérske funkcie...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48191
Posledná úprava
14.09.2022
Zobrazené
33 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Od akého anglického slova pochádza slovo manažment?
Slovo manažment pochádza od anglického slova to manage.
2. Čo znamená anglické slovo to manage?
Toto anglické slovo znamená riadiť, viesť a vládnuť.
3. Kedy sa tento termín prvýkrát objavil a v akej podobe?
Prvýkrát sa tento termín objavil od druhej polovice 19. Storočia a mal podobu managment.
4. Ako bol pôvodne definovaný manažment?
Manažment bol pôvodne definovaný ako umenie riadiť podnikovú činnosť.
5. Aké sú charakteristiky manažmentu?
Manažment je proces vedenia a smerovania celej organizácie zriedkavo aj celej ekonomiky prostredníctvom nasadenia a manipulácie zdrojov.
Podľa Weihricha manažment je proces vytvárania a udržiavania určitého prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú spoločne v skupinách a účinne dosahujú vybrané ciele.
Podľa americkej manažérskej asociácie manažment znamená vykonávanie úloh prostredníctvom ostatných ľudí.
Podľa Dale a Haysa manažment je vykonávanie veci prostredníctvom ostatných ľudí zdôrazňujúce špecifické funkcie vykonávané riadiacimi pracovníkmi.
Podľa Chunga manažment je proces plánovania, organizovania, vedenia a kontroly organizačných činnosti zameraných na dosiahnutie organizačných Cieľov.
...

Kľúčové slová:

manažment

vrcholový manažment

manažér

byrokracia

liberalizmus

demokracia

podnik

riadenie podniku

kontrola

plánovanie

riadenie

Mayo

Ford

WeberObsah:
 • 1. Od akého anglického slova pochádza slovo manažment?
  2. Čo znamená anglické slovo to manage?
  3. Kedy sa tento termín prvýkrát objavil a v akej podobe?
  4. Ako bol pôvodne definovaný manažment?
  5. Aké sú Charakteristiky manažmentu?
  6. Aké sú dve podoby používania manažmentu?
  7. Ako sa nazýva osoba venujúca sa manažmentu?
  ...
  38. Čo znamená tvorba organizácie?
  39. Čo znamená tvorba hierarchických vzťahov
  40. Čo znamená tvorba stabilizačného účinku
  41. Čo znamená self managment?
  42. Aký je vývoj manažmentu?
  43. Aké sú súčasné koncepcie manažmentu?
  44. Aká je Charakteristika týchto koncepcii?

Zdroje: