Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 311   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 26x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 11x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 24x
Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia
98,9%
0,1 2x
Evidencia a skladovanie, použitie, ošetrovanie a označovanie materiálu civilnej ochrany
98,8%
0,4 0x
Charakterizujte ekonomický vývoj rozvojových krajín Afriky a regionálnu integráciu v Afrike
98,2%
0,1 25x
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8%
0,8 59x
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5%
0,1 23x
Prínos T. Baťu a J. A. Baťu pre rozvoj teórie a praxe manažmentu v Československu
97,4%
0,2 3x
Bezpečnostný plán ochrany objektu
97,4%
1,7 7x
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1%
0,2 10x
Drogy a drogová závislosť
96,2%
0,2 68x
Analýza rizík v obci Pribylina
95,9%
0,4 13x
Riadenie vo verejnej správe
95,9%
0,2 54x
Porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku
95,9%
0,1 23x
Organizácia práce manažéra
95,6%
0,1 8x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výškach
95,1%
0,2 19x
Štatistický prieskum vlastníctva automobilu medzi študentmi
94,9%
0,1 9x
Bezpečnostná koncepcia ochrany rodinného domu
94,6%
0,9 71x
Štatistika zamestnancov spoločnosti
94,0%
0,1 5x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 0x
58 ZÁKON zo 4. februára 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93,4%
0,8 0x
Krízová komunikácia
93,3%
2,2 2x
Sociálne konflikty a ich riešenie
93,1%
0,1 12x
Nárdoný model verejnej správy v Českej republike
93,0%
0,1 10x
Krízový manažment v podniku
92,8%
0,5 6x
Základy manažmentu - vybrané prednášky pre študentov externého štúdia
92,3%
0,9 0x
Logistika - vznik a ciele; skladovacia, dopravná a obchodná logistika; logistika priemyselného podniku
92,3%
0,1 39x
Ochrana osôb a majetku - výbušniny a výbušné systémy (vypracované otázky na ústnu skúšku)
92,3%
0,2 17x
Dynamika, kinematika, hydrostatika, hydrodynamika - základy technických vied
92,3%
0,7 5x
Kriminálne správanie
92,3%
0,1 2x
Podnikové hospodárstvo (prednášky 1. ročnik letný semester)
92,3%
0,4 5x
Makroekonómia - prednášky, materiály na skúšku, skriptá
92,3%
1,0 36x
Hluk, účinky hluku, frekvencia, impulzy, expozícia hluku
92,2%
0,1 10x
Gamblerstvo je záľuba alebo choroba ?
92,2%
0,2 1x
Seminárna práca na tému Rodina
92,0%
0,1 64x
Kriminalistická trasológia
92,0%
1,5 7x
Nebezpečenstvo alkoholizmu
91,6%
0,7 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: