Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 307   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 24x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 9x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 21x
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8%
0,8 59x
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5%
0,1 20x
Bezpečnostný plán ochrany objektu
97,4%
1,7 0x
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1%
0,2 10x
Drogy a drogová závislosť
96,2%
0,2 65x
Riadenie vo verejnej správe
95,9%
0,2 49x
Analýza rizík v obci Pribylina
95,9%
0,4 8x
Porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku
95,9%
0,1 13x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výškach
95,1%
0,2 19x
Štatistický prieskum vlastníctva automobilu medzi študentmi
94,9%
0,1 2x
Štatistika zamestnancov spoločnosti
94,0%
0,1 0x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 0x
58 ZÁKON zo 4. februára 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93,4%
0,8 0x
Krízová komunikácia
93,3%
2,2 0x
Sociálne konflikty a ich riešenie
93,1%
0,1 8x
Nárdoný model verejnej správy v Českej republike
93,0%
0,1 5x
Krízový manažment v podniku
92,8%
0,5 3x
Kriminálne správanie
92,3%
0,1 1x
Makroekonómia - prednášky, materiály na skúšku, skriptá
92,3%
1,0 34x
Logistika - vznik a ciele; skladovacia, dopravná a obchodná logistika; logistika priemyselného podniku
92,3%
0,1 36x
Dynamika, kinematika, hydrostatika, hydrodynamika - základy technických vied
92,3%
0,7 4x
Podnikové hospodárstvo (prednášky 1. ročnik letný semester)
92,3%
0,4 5x
Hluk, účinky hluku, frekvencia, impulzy, expozícia hluku
92,2%
0,1 10x
Gamblerstvo je záľuba alebo choroba ?
92,2%
0,2 1x
Kriminalistická trasológia
92,0%
1,5 0x
Nebezpečenstvo alkoholizmu
91,6%
0,7 1x
Riešenie krízových situácií infraštruktúrnych
91,5%
0,2 2x
Elektrotechnika - vypracované skúškové otázky
91,5%
0,5 6x
Postavenie policajného zboru vo vzťahu k súkromným bezpečnostným službám
90,9%
0,3 1x
Štatistický projekt, štatistika
90,8%
0,1 4x
Vypracované otázky na Krízový manažment
90,6%
0,1 4x
Civilná ochrana - prvá pomoc, ohrozenie
90,6%
2,9 10x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
90,5%
0,2 25x
Vypracované otázky ku skúške z Operačnej analýzy
90,5%
0,1 10x
Ako písať bakalársku a diplomovú prácu
90,5%
0,4 550x
Politické strany
90,4%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: