Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Svahové pohyby na území Žilinského kraja

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13123
Posledná úprava
20.10.2020
Zobrazené
2 715 x
Autor:
vanessca
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Svahové pohyby sú nepochybne jedným z faktorov, ktoré sa vo svete, v prírodnom systéme, odohrávajú snáď každý deň i keď si to asi nie každý uvedomuje.

Tieto pohyby sa neustále odohrávajú a nepochybne budú nastávať aj v budúcnosti. Spôsobuje ich množstvo faktorov, ktoré nie je vôbec jednoduché presne definovať. Na každom území sa odohrávajú rôzne tektonické zmeny, všade je iná klíma, iné množstvo zrážok... a práve tieto činitele a ešte mnoho iných ovplyvňuje vznik svahových pohybov. Nestáva sa často, že zasiahnu do života bežného človeka, ale je nespochybniteľné, že sa to stáva.

Svahové pohyby často nepriaznivo zasahujú do najmä do prevádzky dopravy, či už do železničnej alebo cestnej. Človek sa snaží čo najsvedomitejšie pripraviť cestnú či železničnú sieť no pritom nedoceňuje v dostatočnej miere ten najzávažnejší faktor a tým je príroda. Napriek všetkej snahe môže dôjsť k spomínaným pohybom. Aj preto je veľmi dôležité vedieť správne rozpoznávať podmienky, ktoré tieto zosuvy spôsobujú a vedieť ako k danému svahu pristupovať, pretože každý svah je položený na odlišnom „mixe“ hornín, a je ovplyvňovaný inými faktormi.

Vznik svahových pohybov teda spôsobuje v najväčšej miere príroda, ale netreba zabudnúť ani na človeka. Výstavba a budovanie infraštruktúry, budovanie ciest, železníc, zvyšovanie počtu automobilov na cestách a ich sekundárne účinky ako otrasy a podobne aj toto do veľkej miery napomáha k vzniku týchto nepriaznivých situácii . Je tu veľká snaha o spevňovanie svahov v okolí ciest, obytných zón a podobne, realizuje sa to množstvom metód, no je treba dodať, že nie vždy sú postačujúce.

Cieľom mojej práce je charakterizovať svahové pohyby, ich členenie a príčiny vzniku, a neopomenula som ani všeobecné zásady stabilizácie týchto pohybov. Taktiež som opísala ich vplyv na životné prostredie. Pričom základným cieľom mojej práce bolo spracovanie databázy vybraných zosuvov na podklade niektorých konkrétnych prípadov v Žilinskom kraji.

Kľúčové slová:

svah

pohyb

svahový pohyb

plazenie

zosuv

zosúvanie

stekanie

stabilizácia

sanačné opatrenie

sanácia. odvodnenie

tvar svahu

rastlinný porast

hornina

životné prostredie

urbanizáciaObsah:
 • ÚVOD 7

  1 CHARAKTERISTIKA SVAHOVÝCH POHYBOV 8
  1.1 Faktory vzniku svahových pohybov 8
  1.2 Klasifikácia svahových pohybov 10
  1.2.1 Plazenie 10
  1.2.2 Zosúvanie 12
  1.2.3 Stekanie 13
  1.2.4 Rútenie 14
  1.3 Všeobecné zásady stabilizácie zosuvov 15
  1.3.1 Úprava tvaru svahu 16
  1.3.2 Odvodnenie svahov 17
  1.3.3 Sanácia zosuvov rastlinným porastom 18
  1.3.4 Technické stabilizačné opatrenia 18
  1.3.5 Spevňovanie hornín 20
  1.4 Vplyv zosuvov na životné prostredie 21
  1.4.1 Vplyv zosuvov na poľnohospodársku pôdu a lesy 21
  1.4.2 Vplyv zosuvov na urbanizáciu 22
  1.4.3 Vplyv zosuvov na komunikačné stavby 22
  1.4.4 Vplyv zosuvov na vodohospodárske stavby 23

  2 HISTÓRIA A KONKRÉTNE PRÍPADY SVAHOVÝCH POHYBOV V KRAJI 24
  2.1 Konkrétne prípady zosuvov v kraji a vyhodnotenie ich stabilizácie 25
  2.1.1 Lokalita Oščadnica 25
  2.1.2 Lokalita Rudinská 27
  2.1.3 Lokalita Vranie 29
  2.1.4 Lokalita Svrčinovec I 30
  2.1.5 Lokalita Svrčinovec II - Praženková Zatky 32
  2.1.6 Lokalita Čadca - Bukov 34

  3 NÁVRH ŠTRUKTÚRY DATABÁZY SVAHOVÝCH POHYBOV 38
  4 PREHĽADNÉ SPRACOVANIE DATABÁZY SVAHOVÝCH POHYBOV 41
  ZÁVER 47
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 48
  ZOZNAM SKRATIEK 49
  ZOZNAM PRÍLOH 50

Zdroje:
 • ČABALOVÁ, D. - BALIAK, F. - KOPECKÝ, M. 1999. Geológia. Bratislava: STU, 1999. 142-143s. ISBN 80-227-1284-1
 • GRENČÍKOVÁ, A. a kol. 2002 Záverečná správa Zhodnotenie zosuvného a povodňového rizika najzraniteľnejších území flyšového pásma Západných Karpát s návrhom potrebných opatrení na ich elimináciu. 2002
 • NEMČOK, A. 1982. Zosuvy v slovenských Karpatoch. Bratislava: VEDA SAV, 1982. 320s.
 • ZÁRUBA, Q. - MENCL, V. 1987. Sesuvy a zabezpečování svahú. Praha: Academia, 1987.
 • ŽABKOVÁ, E. a kol. 2003. Záverečná správa Povodie Kysuce - svahové deformácie. 2003