Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 289   |   Strana 1 / 83


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rómska kultúra (pôvod, história a kultúra Rómov, vývoj rómskeho jazyka)
100,0%
0,2 19x
Moderné elektronické zabezpečovacie systémy proti odcudzeniu vozidiel
100,0%
2,4 23x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 135x
Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)
100,0%
0,2 16x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 75x
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0%
0,5 8x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 4x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0%
0,2 12x
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0%
0,9 0x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 36x
Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte
100,0%
5,7 33x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 69x
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0%
1,2 11x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 31x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 12x
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0%
2,1 80x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 217x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 10x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 28x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 20x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 20x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 5x
Univerzálna aplikácia elektronického obchodu
99,1%
1,1 11x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca
99,1%
0,2 6x
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0%
0,5 14x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 32x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 6x
Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia
98,9%
0,1 2x
Manažment kvality 2 - Digitálny fotoaparát
98,8%
1,1 30x
Evidencia a skladovanie, použitie, ošetrovanie a označovanie materiálu civilnej ochrany
98,8%
0,4 0x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 5x
Svahové pohyby na území Žilinského kraja
98,5%
0,8 3x
Nezamestnanosť (chrakteristika nezamestnanosti, história nezamestnanosti, typy nezamestnanosti...)
98,5%
0,1 1x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 79x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: