Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 138   projektov
18 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 082   |   Strana 1 / 78


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 107x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 23x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 21x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 16x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 8x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 3x
Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca
99,1%
0,2 3x
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0%
0,5 14x
Manažment kvality 2 - Digitálny fotoaparát
98,8%
1,1 22x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 1x
Spoločnosť IBM - Medzinárodná ekonomika
98,3%
0,6 6x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 26x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 0x
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0%
0,4 1x
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8%
0,8 59x
Aplikácia metódy mystery shopping v spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
97,5%
0,3 15x
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5%
0,1 16x
Bezpečnostný plán ochrany objektu
97,4%
1,7 0x
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1%
0,2 10x
Finančná analýza a ciele firmy
96,9%
0,5 53x
Regionálna politika SR a Európskej únie
96,8%
0,1 1x
Marketing služieb - Internet banking (mBank)
96,7%
1,6 52x
Boh a otázka jeho existencie vo filozofii
96,7%
0,1 16x
Moderné bezpečnostné prvky pri jazde motorových vozidiel
96,5%
0,3 7x
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4%
0,2 0x
Mediálne produkty - seminárna práca
96,3%
0,1 4x
Drogy a drogová závislosť
96,2%
0,2 63x
Poruchy učenia a správania sa
96,2%
0,3 31x
Riadenie vo verejnej správe
95,9%
0,2 49x
Analýza rizík v obci Pribylina
95,9%
0,4 7x
Bariéry zavádzania znalostného manažmentu v malých a stredných podnikoch
95,9%
1,2 0x
Porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku
95,9%
0,1 10x
Hypotekárne bankovníctvo Tatra banky - návrhy na zlepšenie hypotekárneho bankovníctva
95,8%
0,2 18x
Základy marketingu II
95,5%
2,3 29x
Francúzsky materializmus - Naturalistické obrazy človeka
95,3%
0,1 2x
Grafické znázornenie algoritmov teórie grafov
95,3%
12,0 1x
Dopravné a prepravné prostriedky
95,3%
5,9 4x
Biografistická štúdia o Ľudovítovi Štúrovi
95,2%
0,2 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: