Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 326   |   Strana 1 / 84


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 75x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 5x
Elektrotechnológia - skriptá (ÚVOD DO ELEKTROTECHNOLÓGIE, KVALITA VÝROBKOV A SLUŽIEB, ZLEPŠOVANIE PROCESOV...)
100,0%
0,4 9x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 13x
Moderné elektronické zabezpečovacie systémy proti odcudzeniu vozidiel
100,0%
2,4 23x
Technická chémia - vypracované otázky a okruhy na skúšku
100,0%
24,9 2x
Analýza potrieb a požiadaviek užívateľov vybraných služieb na trhu elektronických komunikácií
100,0%
7,9 5x
Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)
100,0%
0,2 16x
Hasiace látky na báze vody - pena a penidlá pri hasení požiarov, využitie nových technológií a ich využitie v praxi
100,0%
2,5 0x
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0%
0,5 8x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 36x
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0%
0,9 0x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 136x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0%
2,1 108x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0%
0,2 12x
Vyšetrovanie chromatickej disperzie optických vlákien
100,0%
2,2 2x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 31x
Rómska kultúra (pôvod, história a kultúra Rómov, vývoj rómskeho jazyka)
100,0%
0,2 19x
Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte
100,0%
5,7 33x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 69x
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0%
1,2 11x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 217x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 12x
Sociálna politika - právo sociálneho zabezpečenia
99,8%
0,1 0x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 28x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 21x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 20x
Gustáv Husák - generálny tajomník KSČ a prezident ČSSR
99,5%
0,1 0x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 5x
Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca
99,1%
0,2 6x
Univerzálna aplikácia elektronického obchodu
99,1%
1,1 11x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0%
0,5 15x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 7x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 32x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: