Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 269   projektov
20 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 072   |   Strana 1 / 77


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 110x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 24x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 9x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 21x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 18x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 10x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 3x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca
99,1%
0,2 3x
Univerzálna aplikácia elektronického obchodu
99,1%
1,1 11x
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0%
0,5 14x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 26x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 2x
Manažment kvality 2 - Digitálny fotoaparát
98,8%
1,1 22x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 1x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 66x
Finančná analýza a ciele firmy - skriptá
98,5%
0,6 17x
Spoločnosť IBM - Medzinárodná ekonomika
98,3%
0,6 9x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 27x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 1x
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0%
0,4 1x
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8%
0,8 59x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Aplikácia metódy mystery shopping v spoločnosti Slovenská pošta, a.s.
97,5%
0,3 16x
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5%
0,1 21x
Bezpečnostný plán ochrany objektu
97,4%
1,7 1x
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1%
0,2 10x
Finančná analýza a ciele firmy
96,9%
0,5 53x
Regionálna politika SR a Európskej únie
96,8%
0,1 1x
Marketing služieb - Internet banking (mBank)
96,7%
1,6 52x
Boh a otázka jeho existencie vo filozofii
96,7%
0,1 17x
Moderné bezpečnostné prvky pri jazde motorových vozidiel
96,5%
0,3 7x
Informatika pre manažérov 2
96,5%
2,7 12x
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4%
0,2 1x
Technika zahraničného obchodu - materiál ku skúške
96,4%
0,3 21x
Semestrálna práca - Reklama
96,3%
3,8 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: