Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 152   |   Strana 1 / 79


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0%
1,2 11x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 3x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0%
0,5 8x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 26x
Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)
100,0%
0,2 13x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 63x
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0%
0,9 0x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 122x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 73x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 11x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 25x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 19x
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5%
0,4 16x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 4x
Univerzálna aplikácia elektronického obchodu
99,1%
1,1 11x
Analýza Žilinského kraja - semestrálna práca
99,1%
0,2 5x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0%
0,5 14x
Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia
98,9%
0,1 2x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 27x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 4x
Evidencia a skladovanie, použitie, ošetrovanie a označovanie materiálu civilnej ochrany
98,8%
0,4 0x
Manažment kvality 2 - Digitálny fotoaparát
98,8%
1,1 27x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 2x
Finančná analýza a ciele firmy - skriptá
98,5%
0,6 18x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 72x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 31x
Spoločnosť IBM - Medzinárodná ekonomika
98,3%
0,6 14x
Charakterizujte ekonomický vývoj rozvojových krajín Afriky a regionálnu integráciu v Afrike
98,2%
0,1 25x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 8x
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0%
0,4 1x
Informačné systémy v manažérskej práci
97,9%
0,2 19x
Makroekonómia pre bezpečnostný manažment
97,8%
0,8 59x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: