Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3715
Posledná úprava
11.05.2017
Zobrazené
5 363 x
Autor:
alfybarton
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Predmet činnosti
Spoločnosť K&C s.r.o. je obchodnou firmou, ktorá sa zaoberá vývojom a distribúciou komplexného informačného systému. Zahŕňajúceho všetky informačno-komunikačné potreby firmy. Zameriavame sa na produkciu softvéru pre podnikateľov, mikropodniky a malé a stredné podniky.
V rámci balíčka softvéru, ktorý od nás dostane zákazník sú zahrnuté aj inštalácia a školiaci kurz k danému produktu. Samozrejme ponúkame záručný a pozáručný servis.

Vízia
Pre ďalšie pôsobenie firmy, by sme chceli, aby sme obsadili celý slovenský trh. Mienime to dosiahnuť zodpovedným prístupom k našej práci, kvalitnými produktami, servisom a službami.

Poslanie
Naším poslaním je ukazovať zákazníkom cestu pri využívaní softvéru za pomoci našich kvalít a skúseností. Ukázať im nevyhnutnosť, že využívanie kvalitného softvéru je silná stránka. Podnietiť ich ako si zefektívniť a uľahčiť svoju prácu.

Kľúčové slová:

Marketingový mix

profil

swot

steep

analýza

výkaz ziskov a strát

analýza produktuObsah:
 • 1. Profil firmy -2-
  1.1 Organizačná štruktúra -5-
  1.2 Ekonomické ukazovatele -8-
  1.2.1 Ukazovatele rentability 8
  1.2.2 Ukazovatele likvidity 9
  1.2.3 Ukazovateľ zadlženosti 11
  2. Analýza produktu 12
  2.1 Špecifikácia produktu 12
  2.2 Výrobný proces 13
  2.3 Segmenty trhu 14
  2.4 Konkurenčná výhoda 15
  3. Príprava vývozu - vstup na zahraničný trh 16
  3.1 Teritoriálny prieskum 16
  3.2 Obchodno - politický prieskum 20
  3.3 Prieskum devízového režimu 21
  3.4 Komoditný prieskum 21
  3.5 Technický prieskum 22
  3.6 Spotrebiteľský prieskum 22
  3.7 Prieskum obchodného partnera 23
  3.8 Prieskum konkurencie 24
  3.9 Prieskum obchodných a predajných metód 26
  3.10 Cenový prieskum 26
  3.11 Prieskum platobných podmienok a nástrojov 26
  3.12 Prieskum foriem podpory obchodu 27
  4. Analýza výsledkov prieskumu. 27
  4.1 Steep analýza 27
  4.2 SWOT analýza 28
  5. Návrh kúpnej zmluvy 29
  6. Prílohy 32
  6.1 Súvaha 32
  6.2 Výkaz ziskov a strát 33
  6.3 Analýza vnútorného prostredia 33
  6.3.1 Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia 33
  6.3.2 Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania 34
  6.3.3 Štruktúra zamestnancov podľa veku 34
  7. Literatúra 35

Zdroje: