Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Univerzálna aplikácia elektronického obchodu

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4752
Posledná úprava
11.10.2017
Zobrazené
2 866 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pre obchodnú expanziu firiem je, niekedy Internet jedinečnou možnosťou na získanie nových zákazníkov.
Internetový obchod môžeme charakterizovať ako webovú aplikáciu s informačným systémom prepojenú na samotnú web stránku. Charakter web stránky je tak orientovaný na poskytnutie množstva informácií o ponúkanom tovare a možnosti samotného objednania tovaru. Pokiaľ je naším koncovým klientom domáci zákazník, hovoríme o aplikácii typu B2C (business-to-customer). V prípade obchodných transakcií s inými spoločnosťami cez on-line systémy hovoríme o obchodovaní typu B2B (business-to-business). Web aplikácie pre B2B sú doplnené o množstvo doplnkových funkcií, obchodných transakcií, objednávkových systémov, veľkoobchodných cenníkov, množstevných zliav a podobne.
Ako najvhodnejší nástroj na vývoj aplikácie som si vybral PHP s použitím databázy MySQL. V prvej kapitole rozoberiem analýzu problematiky tvorby Internetového Obchodu. V ďalšej kapitole budem písať o možnostiach realizovania platby cez internet. Ďalej si povieme niečo o technológiách potrebných na vývoj aplikácie daného typu, načrtnem návrh pomocou UML diagramov, popíšem návrh dátového modelu a nakoniec popíšem návrh samotnej aplikácie.

Kľúčové slová:

e-shop

internetový obchod

platba

internet

cardplay

softvér

databáza

program

diagramObsah:
 • OBSAH 5
  1 ÚVOD 6
  2 ANALÝZA PROBLEMATIKY TVORBY INTERNETOVÉHO OBCHODU 7
  2.1 PREDPOKLADY A VÝCHODISKÁ 7
  2.2 VÝVOJ A PREVÁDZKA INTERNETOVÉHO OBCHODU 7
  2.3 SPRACOVANIE OBJEDNÁVOK A PLATBY ZA TOVAR 8
  2.4 SPOPLATŇOVANIE INTERNETOVÝCH SLUŽIEB 9
  3 PLATBA CEZ INTERNET 11
  3.1 PLATBA ONLINE 11
  3.2 CARDPAY 13
  4 TECHNOLÓGIE NA VÝVOJ INTERNETOVÉHO OBCHODU 16
  4.1 PROGRAMOVÉ VYBAVENIE PRE VÝVOJ INTERNETOVÉHO OBCHODU 16
  4.1.1 HyperText Transfer Protocol (HTTP) 16
  4.2 SOFTWAREOVÉ PROSTRIEDKY NA STRANE KLIENTA 17
  4.2.1 Všetko sa začína u SGML 17
  4.2.2 DTD (Document Type Definition) 18
  4.2.3 HyperText Markup Language (HTML) 19
  4.2.4 Cascading Style Sheet (CSS) 19
  4.3 SOFTWAREOVÉ PROSTRIEDKY NA STRANE SERVERU 20
  4.3.1 MySQL Server 20
  4.3.2 Personal Home Page Tools (PHP) 21
  5 FORMULÁCIA ÚLOHY 25
  6 UML DIAGRAMY 26
  7 NÁVRH DÁTOVÉHO MODELU 33
  7.1 DATABÁZOVÝ MODEL APLIKÁCIE 33
  8 REALIZÁCIA Z PROGRAMÁTORSKÉHO HĽADISKA 36
  8.1 FUNKCIA PROGRAMU 36
  8.2 ANALÝZA RIEŠENIA 36
  8.3 POPIS APLIKÁCIE 37
  9 ZÁVER 45
  POUŽITÁ LITERATÚRA 46
  ZOZNAM PRÍLOH A OBRÁZKOV 47
  PRÍLOHA Č. 1 48

Zdroje: